Szkolenie

Zarządzanie projektami przez kadrę kierowniczą.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie kadrze kierowniczej w organizacjach, takiej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na przygotowanie się do przyszłych wyzwań, związanych z projektowo zorganizowaną firmą.

Cele programu:
Dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektami w firmie,

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami;
Nabycie umiejętności wykorzystania najlepszych praktyk w swoich projektach;
Wyznaczenie jasnych relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym;
Wyjaśnienie elementów charakterystycznych: Procesów, Komponentów i Technik, stosowanych w zarządzaniu projektami;
Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystanie podczas szkolenia narzędzi i metod za sprawą case study oraz rozwijania swoich własnych najlepszych praktyk,
Zniwelowanie ryzyka popełniania błędów przez warsztaty stosowane podczas szkolenia – praca i scenariusze na realnych projektach,
Zapoznanie z metodykami stosowanymi i wspomagające zarządzanie projektami.

Celem szkolenia jest dostarczenie kadrze kierowniczej w organizacjach, takiej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na przygotowanie się do przyszłych wyzwań, związanych z projektowo zorganizowaną firmą i zapewni sukces w przyszłości.Kurs obejmuje: " Problematykę biznesową, pozwalającą na usprawnienie firmy i lepszą organizację przedsięwzięć " Prezentuje najnowsze idee i koncepcje w dziedzinie zarządzania projektami (Łańcuch Krytyczny) oraz w dziedzinie usprawniania działalności firmy (Zarządzanie Ograniczeniami).

Korzyści dla uczestników:

Program daje przygotowanie do:
profesjonalnego zarządzania projektem
efektywnego działania w ramach grupy projektowej
stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem
poznania efektywnych metod zarządzania projektem
w trakcie zajęć następuje wymiana doświadczeń między uczestnikami.
dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektem.
zaspokojenia potrzeb organziacji w zakresie efektywnego realizowania budżetu.
zapoznannia ze skutecznymi metodami komunikacji w projektach.
delegowania kompetencji oraz budowy zespołu projektowego.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji oraz prezentacji projektów. Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania.

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane do średniej i wyższej kadry menadżerskiej organizacji, zarówno przedsiębiorstw sektora MSP jak i instytucji publicznych, pracowników firm konsultingowych, a także urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami. Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Program szkolenia

Zagadnienia programowe:

Znaczenie biznesowe projektów dla organizacji.
Organizacja zorientowana projektowo – zmiany organizacyjne zachodzące w ostatnich latach.

Projekty z punktu widzenia kadry zarządzającej:

Aspekt taktyczno-operacyjny
Aspekt strategiczny

Świat zarządzania projektami:

Projekt, program, portfolio projektów
Magiczny trójkąt: czas, koszty, zakres
Udziałowcy projektu

Procesy zarządzania projektami:

Obszary wiedzy zarządzania projektami
Profesjonalne zarządzanie projektem – podstawowe zasady realizacji projektów

Rola kadry kierowniczej w poszczególnych fazach projektu:

Inicjowanie projektu
Planowanie projektu
Realizacja i kontrola projektu
Zamykanie projektu

Dojrzałość organizacji w zakresie zarządzania projektami:

Jak tworzyć kompetencje zarządzania projektami na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji,
Metodyki zarządzania projektami?

Rola i odpowiedzialność:

Struktura organizacyjna
Zadania
Strategie tworzenia
Poziom struktury organizacyjnej
Podejścia do wdrożenia

Zarządzanie zmianami przy wdrażaniu:

Korzyści biznesowe z wdrożenia metodyki zarządzania
Komunikacja – krytyczny czynnik sukcesu
Komunikacja w projekcie
Jak budować zespół projektowy?
Plan Komunikacji
Zarządzanie portfelem projektów
Powiązanie strategii firmy i portfela projektów
Zasady zarządzania portfelem projektów

Trochę inspiracji do STRATEGICZNEGO myślenia o projektach:

Mierniki projektu
Podejście do kosztów: tradycyjne i nowatorskie
Podejście holistyczne: Deming i Goldratt
Wykres Gantta – budowa i znaczenie
Matryca Logiczna Projektu (PCM):

Etap analizowania

analiza problemów,
analiza celów,
analiza strategii.

Etap planowania:

harmonogram działań,
wykaz wkładu i kosztów.

Zasady , korzyści, wady:

Podsumowanie
Projekt, portfolio i PMC
Projekty czynnikiem sukcesu organizacji

Czas trwania

2 dni - 16 godz

Prelegenci

Cytat
Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 lutego 2012
Hotel Łazienkowski

Warszawa

al.Niepodlrgłości 3b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 listopada 2011
Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 marca 2009
Hotel***

Kraków

ul

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
Promocja ! Przy zgłoszeniu do 30.01.2012r. - cena 990 zł / 1 os. z VAT
1150 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, catering
Weź udział

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia
W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!