Szkolenie: Zarządzanie projektami przez kadrę kierowniczą.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-przez-kadre-kierownicza-32675-id315

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie projektami przez kadrę kierowniczą.


  ID szkolenia: 32675
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Łazienkowski
  al.Niepodlrgłości 3b
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni - 16 godz
 • Organizator szkolenia:

  HMD Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest dostarczenie kadrze kierowniczej w organizacjach, takiej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na przygotowanie się do przyszłych wyzwań, związanych z projektowo zorganizowaną firmą.

Cele programu:
Dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektami w firmie,

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami;
Nabycie umiejętności wykorzystania najlepszych praktyk w swoich projektach;
Wyznaczenie jasnych relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym;
Wyjaśnienie elementów charakterystycznych: Procesów, Komponentów i Technik, stosowanych w zarządzaniu projektami;
Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystanie podczas szkolenia narzędzi i metod za sprawą case study oraz rozwijania swoich własnych najlepszych praktyk,
Zniwelowanie ryzyka popełniania błędów przez warsztaty stosowane podczas szkolenia – praca i scenariusze na realnych projektach,
Zapoznanie z metodykami stosowanymi i wspomagające zarządzanie projektami.

Celem szkolenia jest dostarczenie kadrze kierowniczej w organizacjach, takiej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na przygotowanie się do przyszłych wyzwań, związanych z projektowo zorganizowaną firmą i zapewni sukces w przyszłości.Kurs obejmuje: " Problematykę biznesową, pozwalającą na usprawnienie firmy i lepszą organizację przedsięwzięć " Prezentuje najnowsze idee i koncepcje w dziedzinie zarządzania projektami (Łańcuch Krytyczny) oraz w dziedzinie usprawniania działalności firmy (Zarządzanie Ograniczeniami).

Korzyści dla uczestników:

Program daje przygotowanie do:
profesjonalnego zarządzania projektem
efektywnego działania w ramach grupy projektowej
stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem
poznania efektywnych metod zarządzania projektem
w trakcie zajęć następuje wymiana doświadczeń między uczestnikami.
dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektem.
zaspokojenia potrzeb organziacji w zakresie efektywnego realizowania budżetu.
zapoznannia ze skutecznymi metodami komunikacji w projektach.
delegowania kompetencji oraz budowy zespołu projektowego.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji oraz prezentacji projektów. Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania.

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane do średniej i wyższej kadry menadżerskiej organizacji, zarówno przedsiębiorstw sektora MSP jak i instytucji publicznych, pracowników firm konsultingowych, a także urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami. Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Program szkolenia:

Zagadnienia programowe:

Znaczenie biznesowe projektów dla organizacji.
Organizacja zorientowana projektowo – zmiany organizacyjne zachodzące w ostatnich latach.

Projekty z punktu widzenia kadry zarządzającej:

Aspekt taktyczno-operacyjny
Aspekt strategiczny

Świat zarządzania projektami:

Projekt, program, portfolio projektów
Magiczny trójkąt: czas, koszty, zakres
Udziałowcy projektu

Procesy zarządzania projektami:

Obszary wiedzy zarządzania projektami
Profesjonalne zarządzanie projektem – podstawowe zasady realizacji projektów

Rola kadry kierowniczej w poszczególnych fazach projektu:

Inicjowanie projektu
Planowanie projektu
Realizacja i kontrola projektu
Zamykanie projektu

Dojrzałość organizacji w zakresie zarządzania projektami:

Jak tworzyć kompetencje zarządzania projektami na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji,
Metodyki zarządzania projektami?

Rola i odpowiedzialność:

Struktura organizacyjna
Zadania
Strategie tworzenia
Poziom struktury organizacyjnej
Podejścia do wdrożenia

Zarządzanie zmianami przy wdrażaniu:

Korzyści biznesowe z wdrożenia metodyki zarządzania
Komunikacja – krytyczny czynnik sukcesu
Komunikacja w projekcie
Jak budować zespół projektowy?
Plan Komunikacji
Zarządzanie portfelem projektów
Powiązanie strategii firmy i portfela projektów
Zasady zarządzania portfelem projektów

Trochę inspiracji do STRATEGICZNEGO myślenia o projektach:

Mierniki projektu
Podejście do kosztów: tradycyjne i nowatorskie
Podejście holistyczne: Deming i Goldratt
Wykres Gantta – budowa i znaczenie
Matryca Logiczna Projektu (PCM):

Etap analizowania

analiza problemów,
analiza celów,
analiza strategii.

Etap planowania:

harmonogram działań,
wykaz wkładu i kosztów.

Zasady , korzyści, wady:

Podsumowanie
Projekt, portfolio i PMC
Projekty czynnikiem sukcesu organizacji

Informacje o prelegentach:

Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 zł - Promocja ! Przy zgłoszeniu do 30.01.2012r. - cena 990 zł / 1 os. z VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia
W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Wydarzenie: Zarządzanie projektami przez kadrę kierowniczą.