Zarządzanie projektami w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu

O szkoleniu

Największą, globalnie rozpoznawalną organizacją zaangażowaną w promowanie wiedzy dotyczącej Project Management (PM) jest Project Management Institute (PMI) ®, z opisem oferowanych standardów zawartym między innymi w “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide). Użycie tego standardu daje możliwość usprawnienia praktyk PM, jakości komunikacji w przedsięwzięciach – jednocześnie używając ze zrozumieniem terminologię PM, jak i rozumiejąc właściwe definicje. Finalnie PMBOK® Guide daje możliwość przygotowania się do uzyskania poprawiającego wiarygodność posiadanych umiejętności PM – certyfikatów.
PMBOK® Guide jest pozycją opisującą metodologię PM raczej bez skupienia się na konkretnej specyfice biznesu. Można powiedzieć, iż tzw. preskryptywizm jest tu ograniczony. Taka polityka ma wiele zalet, jak i pewne istotne konsekwencje. Główną zaletą jest to, iż dzięki wspomnianemu podejściu PMBOK® Guide pozostaje dostępne dla dowolnych osób, z każdego rodzaju biznesu. Szczególnie dla osób chcących rozwijać swoją wiedzę ogólną o PM. Również i co jest bardzo ważne – dzięki takiemu podejściu PMI® tworzy wspólną platformę dla wymiany pomysłów w możliwie największej społeczności praktyków PM. Głównym natomiast problemem jest to, iż nie można natychmiast zastosować metodologii PMBOK® Guide do swojej praktyki pracy. Należy wpierw zaadoptować narzędzia i techniki PM, zweryfikować lub stworzyć własny proces postępowania i skoordynować ewolucję użycia narzędzi ze strategicznymi celami Twojej firmy – z Twoją specyfiką/kontekstem biznesu.

Autorzy tego kursu podjęli decyzję, aby w możliwie najbardziej profesjonalny sposób pomóc Tobie w oparciu o PMBOK® Guide rozwinąć własne procesy PM. Przeprowadziliśmy na rynku międzynarodowym ponad 500’set spotkań z kierownikami projektów. W ich wyniku osiągnęliśmy skuteczną metodę postępowania (Framework), co zostało jakościowo potwierdzone na międzynarodowych biznesowych programach edukacyjnych, uznane przez British Academy of Management, jak i samo PMI®.
Konsekwentnie, w trakcie naszego kursu będziemy pracować z PMBOK® Guide, jak i z poprawiającą jakość szacowania Framework. Tak, aby jak najlepiej wesprzeć dopasowanie narzędzi PM do kontekstu funkcjonowania i specyfiki Państwa biznesu. To właśnie wspomniany kontekst zdefiniuje, jakie narzędzia, w jakiej sekwencji/sytuacji powinny być używane. Można powiedzieć, iż sektory, takie jak IT, budownictwo, motoryzacja, telekomunikacja czy edukacja itd. definiują różny kontekst i specyfikę biznesu – zasługują na indywidualną odpowiedź w zakresie zasad postępowania w PM. Wymagają indywidualnie skonstruowanej, nastawionej na konkretny cel „odpowiedzi”.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • uczestnicy odświeżą swoją wiedzę na temat struktury PMBOK® Guide tzn. podziału na dziesięć obszarów wiedzy i pięć grup procesów, postrzeganie środowiska realizacji projektu, jak i wybrane (poprzez Framework i zastosowane case’y projektów) narzędzia i techniki. Przypomną sobie również, użyteczne w pracy PM – definicje i pojęcia. Ten proces postrzegany jest, jako konieczna weryfikacja “bycia gotowym” do używania poprawiającej dokładność szacowania harmonogramów i budżetów – Framework, który bezpośrednio używa narzędzia i techniki PM (między innymi z dziesięciu obszarów wiedzy), jak i zmienne opisujące kontekst biznesu,
 • uczestnicy na podstawie źródeł literackich (journale o minimalnym ratingu dwóch gwiazdek) zapoznają się z wybranymi wyzwaniami stojącymi przed społecznością PM, z niektórymi międzynarodowo widocznymi trendami,
 • szkolone osoby nauczą się, jak zdefiniować specyfikę/ kontekst własnego projektu poprzez poprawienie i rozszerzenie rozumienia enterprise environmental factors, jak i organizational process assets,
 • uczestnicy zostaną wyposażeni w sprawdzony Framework (rozszerzenie PMBOK® Guide), aby skupić się na, jak i praktycznie używać kontekst projektu. Będą mogli rozstrzygać zasady użycia konkretnych narzędzi i technik poprzez rozwój własnego workflow, formowanie własnych procesów. Szkolone osoby zdobędą doświadczenie, jak określać zależności pomiędzy narzędziami i technikami PM (bez ograniczanie się do tylko dziesięciu obszarów wiedzy), a kontekstem projektu – w oparciu o analizowane case’y projektowe. Dla możliwie najlepszego wsparcia praktyki biznesowej uczestników zajęć – tematy projektów powinny odnosić się do Ich specyfiki pracy PM, 
 • osoby uczestniczące w szkoleniu pozyskają wiedzę o tym, jak w swych projektach podnieść dokładność szacunków (podejście rozszerzające PMBOK® Guide) i poprzez to obniżyć błąd między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami – pośrednio uzyskać wgląd we wsparcie zarządzania buforami.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zaiteresowane tematem szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1/3

 1. Wprowadzenie do kursu:
  • poznajmy się,
  • poziom zgodności z koncepcjami i terminologią zawartą w PMBOK® Guide – jak dalece alternatywne koncepcje są alternatywne – praktyczne spojrzenie na używanie PMBOK® Guide,
  • cele kursu i agenda zajęć – cele uczestników,
  • zgodność z PMI Talent Triangle,
  • krótki test dla weryfikacji wiedzy o Project Management.
 2. Project Management – definicje, interesujące refleksje i widoczne trendy na rynku:
  • niezbędne definicje dla właściwego rozumienia narzędzi PM, jak i dla przygotowania się do użycia Framework:
   • dlaczego Project Management definiuje dedykowany obszar wiedzy biznesowej – relacje, różnice między harmonogramowaniem procesów, a harmonogramowaniem przedsięwzięć.
  • trendy w PM – perspektywa rozwoju metodologii oparta na specyfice i ograniczeniach zastosowania, specyfice biznesie, zarządzaniu wiedzą – wsparcie formułowanych wniosków przez literaturę:
   • perspektywa kontekstu/specyfiki biznesu,
   • zarządzanie wiedzą w odniesieniu do jakości szacowania, jak i kontekstu projektu.
 3. Rozumienie struktury PMBOK® Guide – przygotowanie do użycia wybranych elementów wiedzy zawartej w skrypcie:
  • rozumienie cyklu życia projektu – project life cycle,
  • specyfika Twojej pracy w PM – czyli jak praktycznie rozumieć kontekst biznesu:
   • enterprise environmental factors – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy,
   • organizational process assets – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy.
  • pięć głównych grup procesów i dziesięć obszarów wiedzy – macierz zależności. 

Dzień 2/3

 1. Kontekstowe postrzeganie dziesięciu obszarów wiedzy – analizowane poprzez praktykę PM uczestników zajęć, jak i dyskutowane case’y projektowe:
  • zarządzanie integracją projektu,
  • zarządzanie zakresem projektu,
  • zarządzanie czasem w projekcie,
  • zarządzanie kosztem w projekcie,
  • zarządzanie komunikacją w projekcie,
  • zarządzanie interesariuszami projektu, 
  • zarządzanie jakością w projekcie,
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • zarządzanie zaopatrzeniem,
  • zarządzanie zasobami ludzkim w projekcie,
  • podsumowanie zidentyfikowanych zależności – zmienne opisujące kontekst i specyfikę danego biznesu, jak i wybrane narzędzia i techniki.
 2. Framework (w formie macierzy) dla bardziej realistycznego procesu szacowania harmonogramu i budżetu, pozwalająca na ciągłą adaptację narzędzi i technik do kontekstu i specyfiki biznesu:
  • przykłady narzędzi umożliwiających ciągłe dostosowywanie metodologii do praktyki biznesu w PM,
  • użycie Framework – przykład:
   • formalne wymagania dla efektywnego użycia,
   • podstawa realizacji procesu ewolucji i dopasowania.

Dzień 3/3

 1. Workshop – użycie we Framework „looping process” i skupienie się na efektywnej realizacji dobrych praktyk lessons learned:
  • know-how użycia modelu Framework,
  • użycie „looping process”, jak i scenariusza workshop – uproszczenie modelu know-how zastosowania. Poprawianie jakości szacowania harmonogramu i budżetu, dopasowywanie metodyki PMBOK® Guide do specyfiki biznesu,
  • kolejne pętle w procesie doskonalenia:
   • pierwszy „loop”,
   • drugi „loop”,
   • trzeci „loop”,
   • czwarty „loop”.
  • zaproponowana sekwencja użycia narzędzi i technik PM – własny workflow.
 2. Podsumowanie zajęć:
  • podsumowanie całego spotkania – zebranie i przedyskutowanie refleksji, co do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy,
  • test dla weryfikacji wzrostu wiedzy w tematyce PM, jak i sesja ocen,
  • przedstawienie indywidualnego feedback dla każdego uczestnika,
  • zasady oferowania wsparcia po sesji zajęć, praca domowa, ciekawa literatura i proponowany follow-up,
  • “final word” dla podniesienia motywacji do dalszego rozwoju wiedzy o Project Management. 

Czas trwania

3 dni - 16 godz.
9:00 - 16:30

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 226

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2190 zł.
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie rejestracji z użyciem formularza zgłoszeniowego na górze strony.

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują (Professional Development Units): 

 • 18 punktów PDU  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu,

Progress Project jest w gronie PMI R.E.P. Registered Education Provide. Jesteśmy organizacją o statusie R.E.P.s sprawdzoną i zatwierdzoną jako dostawcy szkoleń z zarządzania projektami przez Project Management Institute (PMI). 
Link do katalogu PMI: https://ccrs.pmi.org/search/provider/1000004925

Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!