ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O STANDARD PMBOK® - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Praktyczna aplikacja wiedzy i umiejętności z obszaru standardu PMBoK w środowisku symulujących rzeczywiste sytuacje projektowe.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• dyskusja
• praca zespołowa
• case study
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• praktyczna aplikacja posiadanej wiedzy
• nabycie umiejętności wdrażania standardu PMBoK® we własnych projektach
• nabycie praktycznych umiejętności dostosowania PMBoK® do realizowanych projektów
• wzrost efektywności projektów
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kierownicy projektów
• kierownicy zespołów projektowych
• członkowie zespołów projektowych
• konsultanci w obszarze zarządzania projektami

Program szkolenia

1. Rozpoczynanie projektu
• Opracowanie dokumentu otwarcia
• Opracowanie wstępnego zakresu projektu

2. Planowanie
• Opracowanie planu zarządzania projektem
• Planowanie zarządzania zakresem projektu
• Definiowanie zakresu projektu
• Opracowanie struktury podziału prac (SPP, ang. WBS - Work Breakdown Structure)
• Czynności, harmonogram
• Szacowanie, budżetowanie kosztów
• Planowanie jakości
• Planowanie zasobów ludzkich
• Planowanie komunikacji
- Planowanie zarządzania ryzykiem
- Identyfikacja, analiza ryzyka, planowanie reakcji
- Planowanie zaopatrzenia
- Planowanie kontraktów

3. Realizacja
• Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
• Zapewnienie jakości
• Przyjmowanie członków zespołu
• Rozwój zespołu
• Dystrybucja informacji
• Gromadzenie ofert od sprzedawców
• Wybór sprzedawców

4. Kontrola
• Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu
• Zintegrowane zarządzanie zmianami
• Weryfikacja zakresu
• Sterowanie zakresem
• Nadzór nad harmonogramem
• Nadzór nad kosztami
• Kontrola jakości
• Zarządzanie zespołem
• Raportowanie postępu prac
- Zarządzanie interesariuszami
- Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem
- Administrowanie kontraktem

5. Zakończenie
• Zamknięcie projektu
• Zamknięcie kontraktu
• Podsumowanie
© Copyright Adam Chmielewski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 270
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!