Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową

O szkoleniu

Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże. Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka. Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.
Kto powinien wziąć udział?
 • Project managerów
 • Liderów projektów
 • Członków zespołów projektowych

Program szkolenia

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 • Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 • Trzy główne elementy składające się na projekt
 • Definiowanie celu i sensu projektu
 • Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 • Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania


MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 • Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 • Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 • Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 • Maksymalizacja korzyści zaangażowania odbiorców


MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 • Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 • Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 • Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 • Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 • Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 • Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 • Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich


MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 • Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 • Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 • Świętowanie sukcesów


MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 • Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 • Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 • Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 • Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 • Szacowanie czasu trwania działań
 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 • Trzy etapy przygotowania budżetu projektu


MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 • Systemy zarządzania informacją
 • - monitorowanie wykonania harmonogramu
 • - monitorowanie nakładów pracy
 • - monitorowanie wydatków
 • Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu


MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 • Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji:
 1. raporty pisemne
 2. e-maile
 3. wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
 • spotkania
 • Przygotowywanie planu komunikacji
 • Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy


MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 • Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 • Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 • Analizowanie rezultatów: ocena projektowa

Czas trwania

2 dni
I dzień: 10:00 - 18:00
II dzień: 09:00 - 17:00

Prelegenci

Agnieszka Nowicka-Przyborska - Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel AMBER

Gdańsk

ul. Powstańców Warszawskich 45

woj. pomorskie

Hotel AMBER

Gdańsk

ul. Powstańców Warszawskich 45

woj. pomorskie

Hotel AMBER

Gdańsk

ul. Powstańców Warszawskich 45

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
zł + VAT cena za 1 os.
1 480
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!