Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-w-oparciu-o-wspolprace-zespolowa-71534-id36

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową


  ID szkolenia: 71534
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel AMBER
  ul. Powstańców Warszawskich 45
  Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
  I dzień: 10:00 - 18:00
  II dzień: 09:00 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże. Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka. Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Project managerów
 • Liderów projektów
 • Członków zespołów projektowych

Program szkolenia:

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 • Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 • Trzy główne elementy składające się na projekt
 • Definiowanie celu i sensu projektu
 • Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 • Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania


MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 • Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 • Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 • Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 • Maksymalizacja korzyści zaangażowania odbiorców


MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 • Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 • Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 • Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 • Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 • Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 • Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 • Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich


MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 • Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 • Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 • Świętowanie sukcesów


MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 • Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 • Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 • Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 • Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 • Szacowanie czasu trwania działań
 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 • Trzy etapy przygotowania budżetu projektu


MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 • Systemy zarządzania informacją
 • - monitorowanie wykonania harmonogramu
 • - monitorowanie nakładów pracy
 • - monitorowanie wydatków
 • Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu


MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 • Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji:
 1. raporty pisemne
 2. e-maile
 3. wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
 • spotkania
 • Przygotowywanie planu komunikacji
 • Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy


MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 • Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 • Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 • Analizowanie rezultatów: ocena projektowa

Informacje o prelegentach:

Agnieszka Nowicka-Przyborska - Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1480 zł + VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową