ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom umiejętności efektywnego przygotowania i prowadzenia projektów od fazy inicjowania przez planowanie, realizację, kontrolę i monitoring aż do fazy zamknięcia.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• dyskusja
• praca zespołowa
• cykl Kolba
• case study
• prezentacja
• metaplan

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wykształcenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania projektami w organizacji
• nabycie praktycznych umiejętności skutecznego planowania, realizacji i kontroli projektów
• niwelacja ryzyka organizacyjnego projektów, nastawienie na jakość
• skuteczniejsza komunikacja w projekcie
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kierownicy projektów
• kierownicy zespołów projektowych
• członkowie zespołów projektowych
• pracownicy biur projektów
• specjaliści, chcący podnieść swoje kompetencje
• sponsorzy projektów, członkowie komitetów sterujących

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych technik i metod wspomagających pracę kierowników projektów oraz zespołów projektowych.

Część I - Miejsce projektów w organizacji
• Projekty i ich rodzaje, cechy charakterystyczne złożonych, ryzykownych przedsięwzięć
• Miejsce zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją

Część II - Przygotowanie projektu
• Kluczowe czynniki sukcesu projektów
• Cykl życia projektu
• Zespół projektowy
• Definiowanie założeń projektów
• Tworzenie uzasadnienia realizacji projektu

Część III - Planowanie projektu
• Planowanie projektu (harmonogramowanie, budżet, zakres)
• Ograniczoności zasobów w projektach
• Ustalanie zasad zarządzania projektem (ryzyko, jakość, zakres, komunikacja, zasoby, pozostałe aspekty)
• Konstruowanie mechanizmów monitorowania, kontrolowania projektu. System decyzyjny w projekcie

Część IV - Ryzyko w projekcie
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Identyfikowanie, analizowanie, planowanie i komunikowanie ryzyka

Część V - Jakość w projekcie
• Planowanie i zapewnienie jakości w projekcie
• Dokumentacja projektowa

Część VI - Realizacja projektu
• Realizacja projektu
• Sterowanie, zarządzanie odchyleniami
Raportowanie i sprawozdawczość w projektach
• Zarządzanie zmianą w projekcie

Część VII - Zespoły projektowe
• Zespoły projektowe - wprowadzenie, role, cykl życia zespołu
• Zespoły projektowe – delegowanie, konflikty

Część VIII - Zakończenie
• Zamykanie projektu
• Zarządzanie korzyściami
• Przegląd metodyk zarządzania projektami
• Przegląd narzędzi zarządzania projektami
© Copyright Adam Chmielewski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 270
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!