Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-w-praktyce-biznesowej-38520-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE BIZNESOWEJ


  ID szkolenia: 38520
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie Administracja publiczna Usługi
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.05.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom umiejętności efektywnego przygotowania i prowadzenia projektów od fazy inicjowania przez planowanie, realizację, kontrolę i monitoring aż do fazy zamknięcia.

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład
• dyskusja
• praca zespołowa
• cykl Kolba
• case study
• prezentacja
• metaplan

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wykształcenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania projektami w organizacji
• nabycie praktycznych umiejętności skutecznego planowania, realizacji i kontroli projektów
• niwelacja ryzyka organizacyjnego projektów, nastawienie na jakość
• skuteczniejsza komunikacja w projekcie
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kierownicy projektów
• kierownicy zespołów projektowych
• członkowie zespołów projektowych
• pracownicy biur projektów
• specjaliści, chcący podnieść swoje kompetencje
• sponsorzy projektów, członkowie komitetów sterujących

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych technik i metod wspomagających pracę kierowników projektów oraz zespołów projektowych.

Część I - Miejsce projektów w organizacji
• Projekty i ich rodzaje, cechy charakterystyczne złożonych, ryzykownych przedsięwzięć
• Miejsce zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją

Część II - Przygotowanie projektu
• Kluczowe czynniki sukcesu projektów
• Cykl życia projektu
• Zespół projektowy
• Definiowanie założeń projektów
• Tworzenie uzasadnienia realizacji projektu

Część III - Planowanie projektu
• Planowanie projektu (harmonogramowanie, budżet, zakres)
• Ograniczoności zasobów w projektach
• Ustalanie zasad zarządzania projektem (ryzyko, jakość, zakres, komunikacja, zasoby, pozostałe aspekty)
• Konstruowanie mechanizmów monitorowania, kontrolowania projektu. System decyzyjny w projekcie

Część IV - Ryzyko w projekcie
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Identyfikowanie, analizowanie, planowanie i komunikowanie ryzyka

Część V - Jakość w projekcie
• Planowanie i zapewnienie jakości w projekcie
• Dokumentacja projektowa

Część VI - Realizacja projektu
• Realizacja projektu
• Sterowanie, zarządzanie odchyleniami
Raportowanie i sprawozdawczość w projektach
• Zarządzanie zmianą w projekcie

Część VII - Zespoły projektowe
• Zespoły projektowe - wprowadzenie, role, cykl życia zespołu
• Zespoły projektowe – delegowanie, konflikty

Część VIII - Zakończenie
• Zamykanie projektu
• Zarządzanie korzyściami
• Przegląd metodyk zarządzania projektami
• Przegląd narzędzi zarządzania projektami
© Copyright Adam Chmielewski

Informacje o prelegentach:

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Wydarzenia towarzyszące:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z ZASTOSOWANIEM MS PROJECT - WARSZTATY.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O STANDARD PMBOK® - WARSZTATY

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1270 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1190 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1120 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE BIZNESOWEJ