ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z ZASTOSOWANIEM MS PROJECT - WARSZTATY.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Warsztatowe podnoszenie oraz systematyzacja umiejętności zarządzania projektami z zastosowaniem wspomagającego narzędzia informatycznego Microsoft Project. Szklenie oparte jest na międzynarodowych standardach zarządzania projektami m.in. PMBoK®, PRINCE2®, SCRUM

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• praca z narzędziami informatycznymi
• mini wykład

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• efektywne planowanie projektów
• skuteczne dokumentowanie planów projektu
• optymalizacja raportowania i śledzenia postępów
• wsparcie współdzielenia doświadczeń
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kierownicy projektów
• kierownicy zespołów projektowych
• członkowie zespołów projektowych
• pracownicy biur projektów
• sponsorzy projektów, członkowie komitetów sterujących

Program szkolenia

I Wprowadzenie
• Zasady pracy na warsztacie
• Standardy zarządzania projektami (m.in. PMBoK®, PRINCE2®, SCRUM), cechy oraz zastosowanie
• Główne procesy zarządzania projektami
• Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami
• Role w zespole realizującym projekt
• Wprowadzenie do Microsoft Project
- Interfejs użytkownika
- Widoki i pasek widoków
- Początek tworzenia projektu
- Tworzenie nowego projektu
- Definiowanie projektu

II. Faza przygotowania i planowanie projektu
• Definiowanie i analizowanie problemu (drzewo problemów, drzewo celów, techniki 5x dlaczego, technika 6 pytań)
• Definiowanie wyniku/produktu projektu
- Struktura podziału pracy
- Struktura podziału prduktów
• Zbieranie informacji o środowisku oraz toczeniu projektu
- Analiza PESTLE, SWOT
- Analiza interesariuszy
• Planowanie projektu, praca z Microsoft Project
• Zarządzanie zadaniami w Microsoft Project
• Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - Wykres Gantta
• Zarządzanie zasobami, póla zasobów w Microsoft Project

III. Przygotowanie i planowanie projektu c.d.
• Przydzielanie zasobów do zadań, pracochłonność (Microsoft Project)
- Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
- Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
- Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań
- Pracochłonność zadań
- Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
- Typy zadań
• Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze (Microsoft Project)
• Koszty projektu (Microsoft Project)
• Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu (Microsoft Project)

IV. Faza realizacji, monitorowani i kontrola
• Praca z zespołem projektowym
- Budowanie zespołu
- Delegowanie i motywowanie
- Elementy negocjacji i komunikacji
• Śledzenie wartości rzeczywistych, informacje o realizacji projektu (technika EVM)
• Plan bazowy (Microsoft Project), wprowadzanie danych rzeczywistych
• Analiza odchyleń, linie postępu, EVM (Microsoft Project)
• Raporty standardowe (Microsoft Project)
• System raportowania i monitorowania w projekcie
• Zarządzani e zmianą w projekcie
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie

V. Faza zamykania
• Przekazywanie wyników prac
• Archiwizacja dokumentacji
• Raportowanie końcowe
• Eksport i zabezpieczenia danych w Microsoft Project
© Copyright Adam Chmielewski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych
Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 790
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!