Szkolenie: Zarządzanie projektem budowlanym

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektem-budowlanym-29865-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej to, w dużym uproszczeniu, zbiór czynności i nakładów zmierzających do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środków trwałych i osiągnięcia zamierzonych efektów użytkowych. Zarządzanie to, to jednak nie tylko harmonogramy, wykresy sieciowe i inne mniej lub bardziej zaawansowane techniki planowania i realizacji. W poszczególnych fazach zarządzania projektem budowlanym mogą pojawić się problemy, z którymi nawet najwięksi inwestorzy, także ci z zagranicznym doświadczeniem, nie będą w stanie łatwo sobie poradzić.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat metodologii zarządzania procesem inwestycji budowlanych ze szczególnym naciskiem na wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie się z nim wiążą.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego/budowlanego (zamierzających inwestować, przygotowujących inwestycję, zarządzających inwestycją i realizujących inwestycję), a więc:

* a/ inwestorów i wykonawców,
* b/ Kierowników Projektu (Project Manager) i Inżynierów Kontraktu,
* c/ projektantów (Projektant Generalny), kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
* d/ przedsiębiorstw budowlanych,
* e/ pracowników organów administracji samorządowej zajmujących się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie - pojęcia ogólne

* 1.1. Proces inwestycyjny
* 1.2. Przedsięwzięcie - projekt. Czym jest projekt - czym nie jest
* 1.3. Geneza projektu. Środowisko projektu - otoczenie

2. Prowadzenie do zarządzania projektami (ZP)

* 2.1. Zakres ZP
* 2.2. Elementy ZP (definiowanie, planowanie, realizacja, zamknięcie)
* 2.3. Cele w projekcie, kryteria sukcesu

3. Modele i metody realizacji i zarządzania

* 3.1. Kontrakty wykonawcze - modele
* 3.2. Zasada Pareto, zasada ABC
* 3.3. Analiza SWOT

4. Kontrola realizacji projektu

* 4.1. Harmonogramy
* 4.2. Zarządzanie czasem (kontrola):
- ścieżka krytyczna,
- łańcuch krytyczny
* 4.3. Zarządzanie kosztami (kontrola):
- krzywe „S",
- metoda Earned value,
- Value Engineering, roszczenia

5. Zespół projektowy

* 5.1. Tworzenie zespołu
* 5.2. Kierownik Projektu (PM), przywództwo, relacje
* 5.3. Komunikacja

6. Zakończenie projektu

* 6.1. Raport
* 6.2. Wnioski na przyszłość
* 6.3. Podsumowanie

7. Techniki miękkie w ZP

Informacje o prelegentach:

mgr inż. Jan Lech Zioberski - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Posiada m.in. uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, certyfikat Euro Inżynier (EUR ING), certyfikat Project Managera poziom B - IPMA, certyfikat Inżyniera FIDIC, certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania jakością oraz certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Laureat nagrody im. prof. A. Dyżewskiego. Właściciel Biura Inżynierskiego. Od 15 lat r. zajmuje się organizacją procesów inwestycyjnych (Inwestor zastępczy, Inżynier kontraktu, Inżynier FIDIC i in.) zarówno przemysłowych, zabytkowych, mieszkalnych i handlowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 285 PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT6

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Zarządzanie projektem budowlanym