ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM WEDŁUG FIDIC

O szkoleniu

1. Przekazanie uczestnikom obeznanym z podstawami procedury FIDIC poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.
2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (zamawianie, projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
3. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami.
4. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WPROWADZENIE:
- Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
- Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
- Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
- Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
- Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
- Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych ( prawo budowlane, prawo cywilne, pzp)

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE FIDIC
- Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
- Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
- Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ – ćwiczenie
- Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne
najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
- Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
- Przegląd dokumentów Kontraktu
- FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi.

„CZERWONA KSIĄŻKA”, „ŻÓŁTA KSIĄŻKA”, „SREBRNA KSIĄŻKA” W RELACJI DO METOD I TECHNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
- Harmonogram realizacyjny projektu – ćwiczenie
- Budżet projektu
- Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
- Metodyka monitorowania, raportowania
- Ubezpieczenia kontraktu
- Raporty, oceny, analizy
- Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

FIDIC A PRAKTYCZNE WYMOGI PRAWA POLSKIEGO W ODNIESIENIU DO UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY KONTRAKTU
- Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
(prawo budowlane, prawo cywilne, pzp, akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”)

FIDIC W PROJEKTACH UNIJNYCH
- Zakres i reguły stosowania
- Standardy FIDIC w projektach unijnych
- Zakres i reguły stosowani
- Wymogi formalne poszczególnych programów
- Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.

BŁĘDY, PORAŻKI – PRZYCZYNY I SKUTKI NA TLE ZASAD I TECHNIK SKUTECZNYCH NEGOCJACJI
- Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
- Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
- Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
- Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
- Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
- Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

ZMIANY
- Procedura zmian w fazie realizacji projektu
- Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.

NEGOCJACJE W PROCEDURZE FIDIC
- Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje: ze stronami Kontraktu, z samorządem, z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie),

FIRMA JAKO WYKONAWCA,

INSTYTUCJA, JAKO INŻYNIER KONTRAKTU

POZYCJONOWANIE PEŁNIONYCH RÓL W KONTRAKCIE – WNIOSKI PRAKTYCZNE.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Prawnik i ekonomista, doświadczony trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, analizy Due diligence, procedury FIDIC, pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli i
Ekspert Bankowy. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procedury FIDIC w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu. Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 900
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!