Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-przez-jakosc-program-wsparcia-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-24146-id1127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie przez jakość-program wsparcia mikro i małych przedsiębiorców


  ID szkolenia: 24146
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Języki obce
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  do ustalenia
  do ustalenia
  Wolsztyn
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1. Szkolenie z zakresu Total Quality management (56x45min) będą realizowane w systemie weekendowym, tj. 1 blok zajęć 14x45min w jeden weekend-raz w miesiącu.
  2. Szkolenia z zakresu języka angielskiego będą realizowane w trybie tygodniowym, tj. 2 dni w tygodniu po 2x45min zajęć.
 • Organizator szkolenia:

  Lingua Viva
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy projektu poznają mechanizm Total Quality Management, czyli metody zarządzania przez jakość, oraz poszerzą znajomość języka angielskiego wykorzystując m.in. nowoczesne narzędzia e-learningowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników oraz przedstawicieli kadry zarządzającej mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu wolsztyńskiego.

Program szkolenia:

Każdy z uczestników skorzysta z dwóch rodzajów szkoleń ogólnych:

I Szkolenie z zakresu TQM (56x45min).

Tematyka szkoleń TQM obejmuje:
1. Moje miejsce w Total Quality Management - zasady TQM oraz pozycja pracownika w strukturze firmy, metody zarządzania i ich wpływ na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostosowanie systemu zarządzania do potrzeb kobiet, sposoby wdrażania TQM w firmie.
2. Poczucie własnej wartości i pozytywna komunikacja - umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku TQM, budowanie poczucia odpowiedzialności za zarządzanie oraz pracę własną i innych, wiedza z zakresu stosowania umiejętności komunikacyjnych, podnoszenie standardów przepływu informacji w firmie.
3. Zasady pracy w zespole - umiejętności niezbędne do pracy w zespole, grupowa zdolność realizacji projektów, styl pracy w TQM, styl i zasady przywództwa w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów.
4. Motywowanie siebie i innych - motywacja wewnętrzna jako narzędzie zwiększenia wydajności oraz wzrostu zaangażowania pracowników, motywowanie w zakresie osiągania celu, system nagród i kar, potrzeby i wartości.
II Szkolenie z zakresu języka angielskiego (60x45min):
Kurs na wybranym poziomie zaawansowania, z zastosowaniem multimedialnej platformy e-learningowej. Kurs ma na celu praktyczne rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z języka angielskiego w środowisku biznesowym.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie z zakresu TQM będzie realizowane przez firmę szkoleniową Idea4- partnera projektu. Idea4 organizuje tzw. szkolenia miękie m.in. z obszaru rozwoju osobistego, komunikacji i zarządzania jakością.

Zajęcia z języka angielskiego będą realizowane przez Lingua Viva.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 453,31 zł cena ostateczna-po uwzględnieniu dofinansowania

Cena zawiera:

szkolenie z zakresu TQM (56x45min); zajęcia z języka angielskiego (60x45min); komplet materiałów do każdego ze szkoleń; dostęp do platformy e-learningowej wykorzystywanej w procesie nauczania języka angielskiego; poczęstunek; certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Tak. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów uczestnictwa, pozostałe 20% pokrywa instytucja zgłaszająca pracownika na szkolenie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularzy zgloszeniowych dostępnych na stronie www.linguaviva.p oraz wniesienie opłaty. Szczególowe informacje dostępne w Regulaminie na powyższej stronie.

Wydarzenie: Zarządzanie przez jakość-program wsparcia mikro i małych przedsiębiorców