Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-reklamacjami-54698-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie reklamacjami


  ID szkolenia: 54698
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 2 dni x 6 godzin.

  TERMINY:
  12-13.06.2017
  07-08.08.2017
  02-03.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wymagania norm jakości w zakresie reklamacji klientów: ISO 9001, ISO 9004, ISO/TS 16949, ISO 10002. Typowe procedury zarządzania reklamacjami – metodologia 8D i inne. Analiza zgłoszonej reklamacji – zasadność, przyczyny, koszty. Zasadność reklamacji w świetle umowy z klientem i wymagań prawnych. Planowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących. Analiza historii reklamacji – raporty, dane do doskonalenia, analiza Pareto. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szefowie (kierownicy) projektów.
• Pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości.
• Osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami - szefowie i pracownicy działów: jakości, logistyki, handlu, zbytu, współpracy z Klientami, marketingu.
• Audytorzy wewnętrzni, audytorzy i uczestnicy audytów II strony,

Program szkolenia:

Idea i rozwój systemów zarządzania jakością, specyfika różnych branż produkcyjnych i usług.

· Kluczowe zasady: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i PDCA.

· Planowanie ukierunkowanie na Klienta - procesy zorientowane na Klienta (COR – Customer Orientated Processes):

· Zalecenia normy PN-ISO 10002:2006 „Zarządzanie jakością. Zadowolenie Klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach”.

· Prawne aspekty reklamacji – ustawodawstwo polskie, europejskie i światowe.

· Typy reklamacji (jakość, logistyka, PPM, zatrzymanie linii, klient ostateczny - użytkownik, itp.)

· Reakcja na reklamacje Klienta – dobre praktyki:

- rejestracja i dokumentowanie reklamacji, stosowane formularze,

- komunikacja z Klientem,

- specyfika branż – wymagania narzucone przez Klientów: zasady, procedury, podręczniki,

- raportowanie dla Klienta,

- działania korekcyjne i korygujące,

- metodologia 8D,

- analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności, 5Why,

- postępowanie z wyrobami niezgodnymi u klienta (sortowanie, naprawa),

- sprzężenie zwrotne do procesu produkcji.

· Reklamacja od klienta a reklamacja do dostawcy, ocena dostawcy, zobowiązania finansowe.

· Analiza historyczna reklamacji i wyrobów niezgodnych.

· Rola audytów w postępowaniu reklamacyjnym.

Ćwiczenia:

· Opracowanie zasad/szkicu aneksu do umowy z klientem dotyczącego reklamacji.

· Wykorzystanie arkusza 8D.

· Analiza przyczyn reklamacji za pomocą diagramu Ishikawy.

· Analiza przyczyn reklamacji przy wykorzystaniu metody 5 x Why· Analiza zwrotów - arkusz PDCA.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Zarządzanie reklamacjami