Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-reklamacjami-w-procesach-produkcyjnych-71399-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Termin szkolenia
14-15 października 2019r. - Wrocław - Hotel IBIS Styles***
21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Airport Hotel Okęcie ****

Opis szkolenia i cel
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy na temat zagadnień i pojęć z obszaru zarządzania reklamacjami. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności wnikliwej analizy reklamacji klientów wewnętrznych i zewnętrznych zapoznając się z zasadami ciągłego rozwoju w oparciu o analizę reklamacji: PDCA i raport 8D oraz skutecznymi metodami. Zostaną także przedstawione najważniejsze narzędzia takie jak: Poka-Yoke, Smart, Burza mózgów werbalna i niewerbalna, 5WHY, diagram Ishikawy, ABCD Suzuki oraz Diagram Pareto-Lorenza.

Korzyści dla uczestników
• wykorzystanie umiejętności analizy reklamacji klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
• poznanie skutecznych zasad postępowania z reklamacjami w procesach,
• podniesienie skuteczności pracowników w działaniach poreklamacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

szefów projektów, pełnomocników ds systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za jakość, specjalistów ds. jakości, osób odpowiedzialnych za współpracę z Klientami w zakresie obsługi reklamacji,
audytorów wewnętrznych, uczestników audytów II strony.

Program szkolenia:

1.Wstęp, definicje.

2.Pojęcia główne.

3.Otoczenie = procesy = klienci i ich oczekiwania = reklamacje.

4.Komunikacja: klient - właściciel procesu. Jak przekazywać uwagi, spostrzeżenia i pretensje.

5.Reklamacje od klientów wewnętrznych - jak na nie patrzeć i wykorzystywać?

6.Reklamacje zewnętrzne: możliwość do rozwoju a nie dowód błędu.

7.Zasady ciągłego rozwoju w oparciu o analizę reklamacji: PDCA i raport 8D.

8.Metody analizy reklamacji: szukanie danych i faktów o głównych przyczynach.

9.Zarys i przykłady stosowania, narzędzia „miękkie” (język korzyści, asertywność) podczas rozpatrywania reklamacji, przekonywanie pracowników do zmian i punktu widzenia z perspektywy jakości.

10.Poka-Yoke, Smart, Burza mózgów werbalna i niewerbalna, 5WHY, diagram Ishikawy, ABCD Suzuki, Diagram Pareto-Lorenza:
• wykorzystanie powyższych narzędzi do rozwiązania wymienionych przez uczestników problemów firmy,
• praca w zespołach, aby dotrzeć do przyczyn źródłowych,
• działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze,
• akcje zgodne z metodyką PDCA – plan-do-check-act – planuj-wdrażaj-sprawdzaj-poprawiaj,
• hierarchizacja rozwiązań i ustalanie priorytetów,
• wypracowanie planu akcji,
• przypisanie terminów, dat zakończenia działań,
• rozliczanie z terminowości zadań.

11.Metodologia rozwiązywania problemów 8D:
• co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
• D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
• D1 – Powołanie zespołu 8D,
• D2 – Opis problemu,
• D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
• D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
• D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
• D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących - PDCA,
• D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących - zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
• D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.

12.Warsztaty praktyczne – opracowanie raportu 8D firmy.

13.Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych