Szkolenie

Zarządzanie rentownością sprzedaży

O szkoleniu

2014.03.06 - 2014.03.07 Warszawa (SOM 14067)

2014.04.03 - 2014.04.04 Poznań (SOM 14068)

2014.04.03 - 2014.04.04 Wrocław (SOM 14069)

2014.04.16 - 2014.04.17 Gdańsk (SOM 14070)

2014.04.16 - 2014.04.17 Warszawa (SOM 14071)

Celem szkolenia jest:
• Doskonalenie umiejętności postępowania z Klientami.
• Zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z Kluczowymi klientami.
• Dostarczenie wiedzy i narzędzi na temat oceny jakości związku z klientem.
• Poznanie metod pozycjonowania dostawców klienta oraz własnej pozycji.
• Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
• Spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z kluczowymi klientami.
Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień Uczestnicy szkoleń. Podczas zajęć dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez Uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel. Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby zarządzające relacjami z klientami: dyrektorzy sprzedaży, key account manager’ów, regionalni kierownicy sprzedaży, kierownicy działu obsługi klienta oraz członkowie zespołów ds. obsługi klientów.

Program szkolenia

1. Klienci – wprowadzenie:
• Klienci – portret współczesnego Klienta.
• Sprzedaż, a cele firmy - priorytety.
• Cele, szanse, zagrożenia, zasoby:
- automatyczne rozkładanie kosztów,
- wartość stałego Klienta.
• Inwestycje w Klientów.

2. Identyfikacja Klientów docelowych:
• Segmentacja Klientów, grup Klientów.
• Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy:
- wartość Klienta w czasie,
- częstotliwość transakcji z Klientem,
- średnia wartość transakcji,
- terminowość wywiązywania się ze zobowiązań,
- rentowność ze współpracy ze współpracy z Klientami,
- wymagania Klienta wobec dostawcy,
- rodzaj tworzonych relacji z dostawcami.
• Analiza atrakcyjności Klientów.
• Analiza rentowności współpracy z Klientami (CVP – cost-volumen-profit).
• Decyzje i postępowanie z Klientami wg kluczy identyfikacji.

3. Obsługa zidentyfikowanych Klientów, grup Klientów:
• Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta.
• Procedura pomiaru:
- etapy pomiaru,
- analiza i interpretacja danych.
• Doskonalenie obsługi Klientów:
- ustalenie standardów obsługi,
- współczynnik obsługi Klienta.
• Implementacja.
• Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów.
• Systemy komunikacji z Klientem – CRM.

4. Mechanizmy funkcjonujące u Klienta:
• Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie.
• Model mapy decyzyjnej Klienta.
- nieformalne struktury decyzyjne i ich rola,
- taktyki i strategie wejścia.

5. Budowanie relacji z Klientami:
• Modele kształtowania współpracy.
• Etapy kształtowania więzi – charakterystyka.
• Potencjalne zagrożenia.

6.Negocjacje z Klientami:
• Dynamika procesu negocjacyjnego
• Zespoły negocjacyjne
• Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach
• Symulacje sytuacji negocjacyjnych – negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
• windykowanie należności
• negocjacje handlowe: cena, czas, termin dostawy, itp.
• negocjacje zespołowe

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Cytat
*

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 marca 2014
- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1490 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.
1490 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane
jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!