Szkolenie

Zarządzanie różnorodnością

O szkoleniu

Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia: czym jest różnorodność, jaka jest rola menedżera w zarządzaniu różnorodnością, jakie są praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością.

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy - ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Różnorodność (diversity) na poziomie wieku, płci, kultury, statusu rodzinnego daje nam zupełnie inne doświadczenia, co pozwala patrzeć na każdą sytuację z różnych perspektyw. Zarządzanie różnorodnością to korzystanie z potencjału każdego pracownika, z jego przeżyć, tak, aby wykorzystać w pełni jego potencjał. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością posiada przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Celem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania różnorodnością w firmie i nabycie umiejętności niezbędnych do jej wprowadzania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: praktyczna wiedza i kompetencje, które pozwolą na wykorzystanie różnorodności pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole, 
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach, 
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiają pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją, 
 • niezbędne do wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menadżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menadżerowie zarządzających różnorodnych zespołem,
 • osóoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym.

Program szkolenia

Zarządzanie różnorodnością:

 • czym jest zarządzanie różnorodnością,
 • dyskryminacja i mobbing, charakterystyka i rodzaje,
 • zmiany prawne w Polsce,
 • kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników.

Wyzwania menadżera w zarządzaniu różnorodnością:  

 1. cztery wymiary różnorodności:
  • tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć itd),
  • tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy),
  • tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko),
  • tożsamość psychologiczna (osobowość),
 2. kluczowe kompetencje różnorodnego menadżera,
 3. trudności w komunikacji – różnice wartości i stylu komunikacji,
 4. stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia.

Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat: 

 • zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności,
 • rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych,
 • zrozumienie zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją,
 • uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi,
 • uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych,  wpływających na brak skuteczności współpracy.

Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością:

 • korzyści z zarządzania różnorodnością,
 • kluczowe wartości kultury opartej o zarzadzanie różnorodnością,
 • struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności,
 • rekrutacja  i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność,
 • polityka równego traktowania,
 • jak przygotować pracowników do kultury różnorodności.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń,  prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 20 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 20 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • godzinna indywidualna konsultacja z trenerem po szkoleniu
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!