Zarządzanie różnorodnością

O szkoleniu

Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia: czym jest różnorodność, jaka jest rola menedżera w zarządzaniu różnorodnością, jakie są praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością.

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy - ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Różnorodność (diversity) na poziomie wieku, płci, kultury, statusu rodzinnego daje nam zupełnie inne doświadczenia, co pozwala patrzeć na każdą sytuację z różnych perspektyw. Zarządzanie różnorodnością to korzystanie z potencjału każdego pracownika, z jego przeżyć, tak, aby wykorzystać w pełni jego potencjał. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością posiada przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Celem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania różnorodnością w firmie i nabycie umiejętności niezbędnych do jej wprowadzania.

UWAGA! Ważne szkolenie dla firm zatrudniających pracowników z Ukrainy!
Aspekt ten jest szczególnie istotny w kontekście napływu pracowników z Ukrainy. Dowiedz się, jak czerpać z ich potencjału, by osiągnąć obopólne korzyści.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: praktyczna wiedza i kompetencje, które pozwolą na wykorzystanie różnorodności pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole, 
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach, 
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiają pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją, 
 • niezbędne do wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menadżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menadżerowie zarządzających różnorodnych zespołem,
 • osóoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym.

Program szkolenia

Zarządzanie różnorodnością

 • czym jest zarządzanie różnorodnością
 • dyskryminacja i mobbing, charakterystyka i rodzaje
 • zmiany prawne w Polsce
 • kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników

Wyzwania menedżera w zarządzaniu różnorodnością

 • cztery wymiary różnorodności
  • tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć itp.)
  • tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy)
  • tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko)
  • tożsamość psychologiczna (osobowość)
 • kluczowe kompetencje menedżera zarządzającego różnorodnym zespołem
 • trudności w komunikacji – różnice wartości i stylu komunikacji
 • stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia

Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat

 • zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności
 • rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych
 • zrozumienie zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją
 • uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi
 • uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych, wpływających na brak skuteczności współpracy

Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością

 • korzyści z zarządzania różnorodnością
 • kluczowe wartości kultury opartej o zarzadzanie różnorodnością
 • struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności
 • rekrutacja i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność
 • polityka równego traktowania
 • jak przygotować pracowników do kultury różnorodności

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń,  prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 28 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 wrzesień 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 wrzesień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • godzinna indywidualna konsultacja z trenerem po szkoleniu
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!