Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

O szkoleniu

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy: ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Zróżnicowanie w różnych aspektach takich, jak wiek, płeć, kultura, pochodzenie, status rodzinny czy doświadczenia życiowe, sprawia, że poszczególne osoby potrafią patrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw.

Z tego powodu różnorodność (diversity) jest atutem, który warto sobie uświadomić. Jeśli organizacja wdroży odpowiednią kulturę i podejmie kroki w celu aktywnego i świadomego wykorzystania różnorodności i zarządzania nią, korzystnie wpłynie to na jej funkcjonowanie.

Zarządzanie różnorodnością to stworzenie takich warunków w organizacji, które pozwalają wykorzystać potencjał każdego pracownika i umożliwiają rozwój jego talentów. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością zdobywa przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy. Taka organizacja daje szansę każdemu zatrudnionemu na partycypowanie w rozwoju całej firmy.

Cel szkolenia:

 • poznanie korzyści i kluczowych zasad zarządzania różnorodnością w firmie,
 • spojrzenie na zarządzanie różnorodnością z perspektywy oczekiwań międzynarodowych, a korzyści lokalnych,
 • określenie kluczowych czynników umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole,
 • określenie działań związanych z budowaniem różnorodnego środowiska  pracy opartego na różnorodnych kompetencjach, cechach i predyspozycjach,
 • nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: 

 • wykorzystanie różnorodności pracowników dla zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji,
 • zwiększenie zaangażowania, motywacji i satysfakcji pracowników,
 • BONUS: Indywidualny plan wdrożenia zarządzania różnorodnością opracowany podczas osobistej konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole,
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach,
 • zachowaniach związanych z poczuciem dyskryminacji i wykluczenia,
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole,
 • błędnej interpretacji i wdrażaniu zarządzania różnorodnością – na bazie praktycznych przykładów,
 • korzyściach z promowania zarządzanie różnorodnością dla organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją,
 • wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • budowania procesów opartych na różnorodności, od rekrutacji po onboarding i zarządzanie talentami,
 • przygotowania pracowników do współpracy w środowisku różnorodnym, poprzez pokazanie im korzyści z zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menedżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menedżerowie zarządzający zróżnicowanym zespołem,
 • osoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym. 

Program szkolenia

Blok 1: Zarządzanie różnorodnością – trend czy normalność

 • Czym jest zarządzanie różnorodnością?
 • Czy różnorodność to różna płeć, wiek…. czy może kompetencje, predyspozycje i różne cechy osobowości?
 • Różnorodność – międzynarodowe, a polskie realia
 • Kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników

Blok 2: Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością

 • Czym jest „inclusive leadership”?
 • Korzyści z zarządzania różnorodnością – dla zespołu, dla pracownika, dla menadżera
 • Kluczowe wartości kultury opartej o zarządzanie różnorodnością
 • Polityka równego traktowania
 • Rekrutacja, onboarding  i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność
 • Jak przygotować pracowników do kultury różnorodności spójnej z wymogami organizacji i pokazującymi lokalne korzyści

Blok 3: Dyskryminacja i mobbing

 • Dyskryminacja i mobbing – charakterystyka i rodzaje
 • Zmiany prawne w Polsce
 • Działania przeciwdziałające dyskryminacji i mobbingowi

Blok 4: Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat

 • Stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia
 • Zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności
 • Rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych
 • Uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi
 • Uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych, wpływających na nieporozumienia w komunikacji

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń na rynku polskim i zagranicznym z zakresu komunikacji pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się, z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania i mówienia, werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, jednak aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • godzinna indywidualna konsultacja z trenerem po szkoleniu
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!