Szkolenie

Zarządzanie różnorodnością w praktyce

O szkoleniu

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

– Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem nowej jakości pracy oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwiające pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością, w szczególności w aspekcie zarządzania wiekiem oraz nabycie praktycznych umiejętności w identyfikacji obszarów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz wyboru odpowiednich do wielkości firmy skutecznych narzędzi do wdrożenia zarządzania wiekiem.

Kto powinien wziąć udział?

Dla kadry kierowniczej/zarządzającej – odpowiedzialnej za politykę zasobów ludzkich i dla menedżerów i pracowników HR.

Program szkolenia

Otwartość na innych

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo;

Różnorodność i zarządzanie różnorodnością

 • Najważniejsze informacje dot. właściwego rozumienia pojęcia, kontekstu i prawnego obowiązku zarządzania różnorodnością.
 • Zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces – strategia diversity (Obszary strategii diversity w praktyce firm w Polsce: płeć, wiek, pochodzenie, sprawność, podejścia do zarządzania różnorodnością).

Zarządzanie wiekiem jako ważny element zarządzania różnorodnością

 • Co to jest zarządzanie wiekiem z punktu widzenia osób zarządzających firmą, z punktu widzenia zatrudnionych, z punktu widzenia rynku pracy.
 • Przemiany demograficzne na rynku pracy – starzenie się społeczeństw, cztery generacje pracowników.

Różnice pokoleniowe wśród pracowników

 • Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: mocne strony i kluczowe kompetencje wszystkich pokoleń.

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo.

 • Motywowania członków zespołu w różnym wieku poprzez odpowiednią organizację pracy i przydział zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i stopniem zaangażowania.
 • Czego oczekuje od przełożonego i od firmy pracownik z pokolenia Y i Z? oraz X i BB?
 • Co motywuje pracownika z pokolenia Z i Y? oraz X i BB?

Narzędzia zarządzania wiekiem w praktyce (przykładowe):

 • Określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie
 • Jak się komunikować w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo?
 • Jak rekrutować pracowników z różnych pokoleń?
 • Planowanie stanowisk pracy i problemy zdrowotne
 • Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę

Praktyczne wdrożenie zarządzania wiekiem w firmie

 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.
 • Co to jest strategia zarządzania wiekiem, jakie elementy powinny się znaleźć w strategii.
 • Określanie struktury wieku w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji polityk zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w przedsiębiorstwie (w perspektywie klientów zewnętrznych, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju pracowników, budowania przewagi konkurencyjnej).

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 lutego 2022
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 kwietnia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
1503,50 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!