Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

O szkoleniu

Dobrze dobrane projekty szkoleniowe, zapewniające realny rozwój pracowników, mają ogromny wpływ na pozycję organizacji. Warto poznać narzędzia do planowania efektywnych projektów szkoleniowych, a także do analizy ich skuteczności.

Cele szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do wprowadzenia udoskonaleń w obrębie polityki szkoleniowej,
 • nabycie umiejętności stosowania nowych narzędzi w zakresie skutecznego prowadzenia działań rozwojowych,
 • poprawa wskaźników efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych realizowanych w firmie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • konkretne narzędzia niezbędne do badania i zwiększania efektywności szkoleń,
 • plan wdrożenia narzędzi w swojej organizacji,
 • poprawa pozycji firmy dzięki zwiększeniu efektywności pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • narzędziach diagnozowania potrzeb szkoleniowych,
 • sposobach definiowania celów działań rozwojowych,
 • metodach i dobrych praktykach projektowania procesu oceny efektywności szkoleń,
 • budowaniu w firmie środowiska, które sprzyja efektywnym szkoleniom,
 • opracowywaniu efektywnego systemu zarządzania projektem szkoleniowym,
 • dobrych praktykach z zakresu zarządzania szkoleniami.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • diagnozowania potrzeb szkoleniowych,
 • definiowania celów działań rozwojowych,
 • projektowania procesu oceny efektywności działań rozwojowych,
 • budowania polityki szkoleniowej.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menedżerowie działów szkoleniowych,
 • menedżerowie personalni,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • pracownicy działów HR.

Program szkolenia

Moduł I

 1. Wprowadzenie, przywitanie – zapewnijmy sobie warunki do efektywnej pracy w gronie fachowców.
 2. Definicje projektu szkoleniowego i jego efektywności – zrozumieć naturę szkolenia to zyskać nad nim kontrolę.
 3. Łańcuch Wpływu projektu szkoleniowego i model Kirkpatricka – projekt szkoleniowy już od początku skazany na sukces.
 4. Narzędzia definiowania celów szkolenia – cele to podstawa zarządzania każdym projektem.
 5. Schemat U (studium przypadku) – jeśli chcesz pokazać, że twoje szkolenie daje korzyści biznesowe organizacji, musisz właśnie od nich wyjść na początku.
 6. Projektowanie Łańcucha Wpływu – wypróbujmy ten algorytm postępowania do analizy potrzeb własnych konkretnych przypadków.
 7. Sesja: plan działań wdrożeniowych – co możemy z tego wykorzystać w swoich organizacjach?

Moduł II

 1. Model 10 –  etapy procesu szkoleniowego – pierwsze podejście do wyznaczenia prawdziwego standardu skutecznego i efektywnego szkolenia.
 2. Model kwintetu szkoleniowego – projekty szkoleniowe to dyscyplina ewidentnie zespołowa.
 3. „Narzędziownia” szkoleniowca – proste narzędzia wspierające efektywność działań rozwojowych.
 4. Projektowanie partnerstwa w procesie szkoleniowym – działania i narzędzia wspierające realizację projektu po partnersku.
 5. Sesja: plan działań wdrożeniowych – co możemy z tego wykorzystać w swoich organizacjach?
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Od 12 lat konsultant HR, HPI, ROI. Zajmuje się optymalizacją procesów rozwojowych, procedur w organizacji, podnoszeniem efektywności biznesowej, budowaniem efektywnych zespołów. Działania te realizuje w ramach projektów konsultingowych oraz jako interim menedżer.

Realizowała projekty kompleksowego wdrażania systemów rozwojowych, a także szacowała rentowność podjętych inicjatyw w obszarze ludzkim (między innymi w Bank Śląski, Kruk S.A., Bims Plus, PKP IC, UM st. W-wy, Infosys, PKP Energetyka).

Ekspert optymalizacji procesów z perspektywy zasobów ludzkich. Jako interim menedżer zarządzała działem sprzedaży w firmie farmaceutycznej oraz zespołem trenerów wewnętrznych w firmie, która jest w Polsce największym przewoźnikiem pasażerskim. Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń otwartych na temat efektywności biznesowej szkoleń pod szyldem Stowarzyszenia PSTD oraz w ramach programu Profesjonalny Menedżer Szkoleń przy Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Prowadzi szkolenia z tematyki związanej z jej doświadczeniem menedżerskim oraz konsultingowym, np. diagnoza potrzeb rozwojowych, ocena efektywności szkoleń, szacowanie rentowności działań rozwojowych, szacowanie rentowności projektów HRBP, planowanie i realizacja projektów HRBP, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, autoprezentacja czy efektywna komunikacja.

Menedżer projektów w Polish Society for Training and Development: 

 • aktualnie w pierwszym Badaniu benchmarkingowym polityki szkoleniowej w polskich przedsiębiorstwach, którego jest współtwórcą.
 • Inkubatora Trenerów HRDBP (Human Resources Development Business Partnering)

Wykładowca na najlepszych polskich uczelniach, m.in. USWPS w Warszawie (studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe) WSB we Wrocławiu (studia podyplomowe), w ramach których prowadziła zajęcia z zakresu: Budowanie prorozwojowej kultury organizacji, Efektywność biznesowa szkoleń, Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, Rola HRBP w organizacji, Rozwiązywanie problemów personalnych w organizacji.

Prelegent wielu konferencji, juror w konkursach HRBP Roku oraz Top HRBP, konsultant dla PARP m.in. w projekcie „Rozwiązania jutra w HR”. Akredytowany Coach ICF.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!