Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

O szkoleniu

Na szkoleniu poruszamy m.in. zagadnienia: czym jest projekt szkoleniowy i jak zdefiniować jego efektywność, Łańcuch Wpływu projektu szkoleniowego i model Kirkpatricka, narzędzia definiowania celów szkolenia, model 10, etapy procesu szkoleniowego, model kwintetu szkoleniowego, narzędzia wspierające efektywność działań rozwojowych, partnerstwo w procesie szkoleniowym.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które będą pomocne we wprowadzeniu udoskonaleń i zastosowaniu nowych narzędzi w obrębie polityki szkoleniowej, co w rezultacie prowadzi do poprawy wskaźników efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych realizowanych w firmie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • poznasz i przećwiczysz konkretne narzędzia niezbędne do badania i zwiększania efektywności szkoleń,
 • przygotujesz plan wdrożenia tych narzędzi w swojej organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zagdnień takich jak:

 • narzędzia diagnozowania potrzeb szkoleniowych,
 • sposoby definiowania celów działań rozwojowych,
 • metody i dobre praktyki projektowania procesu oceny efektywności szkoleń, 
 • jak budować w firmie środowisko, które sprzyja efektywnym szkoleniom,
 • jak opracować efektywny system zarządzania projektem szkoleniowym,
 • dobre praktyki z zakresu zarządzania szkoleniami.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • niezbędne do diagnozowania potrzeb szkoleniowych,
 • definiowania celów działań rozwojowych,
 • projektowania procesu oceny efektywności działań rozwojowych, 
 • niezbędne do budowania polityki szkoleniowej.
Kto powinien wziąć udział?

Specjaliści i menedżerowie działów szkoleniowych, menedżerowie personalni, trenerzy wewnętrzni, pracownicy działu HR.

Program szkolenia

Moduł I:

 1. Wprowadzenie, przywitanie – zapewnijmy sobie warunki do efektywnej pracy w gronie fachowców.
 2. Definicje projektu szkoleniowego i jego efektywności – zrozumieć naturę szkolenia to zyskać nad nim kontrolę.
 3. Łańcuch Wpływu projektu szkoleniowego i model Kirkpatricka – projekt szkoleniowy już od początku skazany na sukces.
 4. Narzędzia definiowania celów szkolenia – cele to podstawa zarządzania każdym projektem.
 5. Schemat U (studium przypadku) – jeśli chcesz pokazać, że Twoje szkolenie daje korzyści biznesowe organizacji, musisz właśnie od nich wyjść na początku.
 6. Projektowanie Łańcucha Wpływu – wypróbujmy ten algorytm postępowania do analizy potrzeb własnych konkretnych przypadków.
 7. Sesja: plan działań wdrożeniowych – co możemy z tego wykorzystać w swoich organizacjach?

Moduł II:

 1. Model 10 –  etapy procesu szkoleniowego – pierwsze podejście do wyznaczenia prawdziwego standardu skutecznego i efektywnego szkolenia.
 2. Model kwintetu szkoleniowego – projekty szkoleniowe to dyscyplina ewidentnie zespołowa.
 3. „Narzędziownia” szkoleniowca – proste narzędzia wspierające efektywność działań rozwojowych.
 4. Projektowanie partnerstwa w procesie szkoleniowym – działania i narzędzia wspierające realizację projektu po partnersku.
 5. Sesja plan działań wdrożeniowych – co możemy z tego wykorzystać w swoich organizacjach?

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00

Prelegenci

Od 12 lat konsultant HR, HPI, ROI. Zajmuje się optymalizacją procesów rozwojowych, procedur w organizacji, podnoszeniem efektywności biznesowej, budowaniem efektywnych zespołów. Działania te realizuje w ramach projektów konsultingowych oraz jako interim menedżer.

Realizowała projekty kompleksowego wdrażania systemów rozwojowych, a także szacowała rentowność podjętych inicjatyw w obszarze ludzkim (między innymi w Bank Śląski, Kruk S.A., Bims Plus, PKP IC, UM st. W-wy, Infosys, PKP Energetyka).

Ekspert optymalizacji procesów z perspektywy zasobów ludzkich. Jako interim menedżer zarządzała działem sprzedaży w firmie farmaceutycznej oraz zespołem trenerów wewnętrznych w firmie, która jest w Polsce największym przewoźnikiem pasażerskim. Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń otwartych na temat efektywności biznesowej szkoleń pod szyldem Stowarzyszenia PSTD oraz w ramach programu Profesjonalny Menedżer Szkoleń przy Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Prowadzi szkolenia z tematyki związanej z jej doświadczeniem menedżerskim oraz konsultingowym, np. diagnoza potrzeb rozwojowych, ocena efektywności szkoleń, szacowanie rentowności działań rozwojowych, szacowanie rentowności projektów HRBP, planowanie i realizacja projektów HRBP, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, autoprezentacja czy efektywna komunikacja.

Menedżer projektów w Polish Society for Training and Development: 

 • aktualnie w pierwszym Badaniu benchmarkingowym polityki szkoleniowej w polskich przedsiębiorstwach, którego jest współtwórcą.
 • Inkubatora Trenerów HRDBP (Human Resources Development Business Partnering)

Wykładowca na najlepszych polskich uczelniach, m.in. USWPS w Warszawie (studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe) WSB we Wrocławiu (studia podyplomowe), w ramach których prowadziła zajęcia z zakresu: Budowanie prorozwojowej kultury organizacji, Efektywność biznesowa szkoleń, Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, Rola HRBP w organizacji, Rozwiązywanie problemów personalnych w organizacji.

Prelegent wielu konferencji, juror w konkursach HRBP Roku oraz Top HRBP, konsultant dla PARP m.in. w projekcie „Rozwiązania jutra w HR”. Akredytowany Coach ICF.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-9 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8-9 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 4-5 listopad 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 4-5 listopad 2021

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!