Zarządzanie ryzykiem i finansami w okresie dynamicznych zmian gospodarczych - Kryzys finansowy szansą na zmiany w firmie

O szkoleniu

Ostatnie kilka lat to szczególny okres w nowożytnej ekonomii, który ma zasadniczy wpływ na współczesne finanse przedsiębiorstw i strategie biznesowe.

Podczas seminarium omówimy sposoby interpretacji wpływu czynników makroekonomicznych na działalność przedsiębiorstwa w okresie nazywanym nowym otoczeniem ekonomicznym. To co obserwują Państwo obecnie w gospodarce wymaga nowego podejścia do realizacji działań biznesowych.

Celem spotkania jest ukazanie jaki wpływ mają zjawiska ekonomiczne na finanse Państwa firmy. Odpowiemy m.in. na pytania:

­jak sobie radzić w bardzo zmiennym środowisku gospodarczym?
­jakie źródła finansowania wybrać?
­jak zarządzać majątkiem obrotowym i rynkiem finansowym?

Seminarium ma formę warsztatu. Na przykładach i symulacjach będziemy analizować pozycję strategiczną firmy z perspektywy zarządzania finansami. Dzięki naszej pogłębionej dyskusji uzyskają Państwo kompetencje do samodzielnego budowania strategii finansowej Waszej firmy.

Ten przekrojowy i kompleksowy program pozwala uzupełnić, zaktualizować i rozszerzyć wiedzę o zewnętrznych czynnikach wpływających na kondycję finansową firm i organizacji.

Prezentowana podczas wykładów tematyka stanowi doskonałe uzupełnienie szkoleń z zakresu finansów dla niefinansistów jak i analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Dzięki tej szerokiej ekonomicznej perspektywie wdrożycie Państwo niezbędne zmiany w działalności swoich firm aby lepiej odpowiadać na wyzwania stawiane przez rynek, politykę gospodarczą państwa oraz konkurencję.

SEMINARIUM POPROWADZI
JAKUB MAKURAT Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniui obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowościi finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. GENEZA KRYZYSU EKONOMICZNEGO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ ORAZ WPŁYW NA POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
2. NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. RYZYKO FINANSOWE I NIEFINANSOWE
3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ DO OCENY PERSPEKTYW ROZWOJU FIRMY
4. STRATEGIA FINANSOWA FIRMY JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH SUKCES BIZNESOWY


DRUGI DZIEŃ

1. OCENA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W OKRESIE UTRUDNIONEGO DOSTĘPU DO KAPITAŁU
2. POLITYKA INWESTYCYJNA I PLANY ROZWOJOWE
3. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W OKRESIE NIEPEWNOŚCI PŁATNICZEJ
4. ALIANSE FINANSOWE: PRZEJĘCIA, FUZJE, AKTUALNA OCENA FINANSOWA I BIZNESOWA

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

SEMINARIUM POPROWADZI
JAKUB MAKURAT Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniui obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowościi finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
14
Cena zawiera:
  • za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu
Zapisz się

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!