ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRAWNYM, OPERACYJNYM I FINANSOWYM W SPÓŁCE Z BRANŻY ENERGETYCZNEJ

O szkoleniu

Skuteczne zarządzanie ryzykiem stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania celów w procesach biznesowych i projektach spółki.
Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania ryzykiem i umiejętność praktycznego działania w stosowaniu sprawdzonych metodyk. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem we wszystkich obszarach funkcjonowania spółki, w ramach ustalonych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i finansowych z uwzględnieniem ich specyfiki.
Wiedza i umiejętności w tym zakresie, zostanie przekazana poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
PODSTAWOWE DEFINICJE:
- ryzyko - zagrożenia i okazje,
- niepewność,
- czynniki ryzyka,
- tolerancja ryzyka
- cel zarządzania ryzykiem
POTOCZNE I PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO RYZYKA - PARADOKSY RYZYKA
PARAMETRY I RODZAJE RYZYK – RYZYKA TYPOWE I SPECYFICZNE, W TYM SPECYFICZNE RYZYKA SEKTORA SPECJALISTYCZNEJ MOTORYZACJI, W TYM:
- ryzyko prawne i regulacyjne
- ryzyko operacyjne
- ryzyko finansowe
- ryzyko ekologiczne
- ryzyko polityczne i grup nacisku
NAJPOPULARNIEJSZE STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I CO Z NICH WYNIKA DLA SPÓŁKI
(FERMA - Federation of European Risk Management Associations) opracowana przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem oraz Zarządzania ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa przygotowana przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Tradewaya (COSO II – The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission
Proces zarządzania ryzykiem - fazy zarządzania projektu i procesu biznesowego - warsztaty
BAZY RYZYK - SZUKANIE RYZYK W PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI
SWOT – NARZĘDZIE WYJŚCIOWE DO OCENY RYZYKA
BURZA MÓZGÓW I PRACA ZESPOŁOWA, DOBÓR ZESPOŁU
PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - ORGANIZOWANIE PROCESU
REGUŁY I PUŁAPKI IDENTYFIKACJI - LISTY KONTROLNE I METODY AUDYTOWE
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OCENIE RYZYKA – DEKALOG BŁĘDÓW
JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA: OGRANICZENIA FORMALNE STANDARDÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
MACIERZ OCENY RYZYKA - ĆWICZENIE – TEST – „TWOJA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA”
PODSTAWOWE METODY ANALIZY RYZYKA
WYNIKI JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ANALIZY RYZYKA – JAK TO OCENIĆ
PLANOWANIE REAKCJI NA RYZYKO:
- plan reakcji na ryzyko, plan awaryjny, plan rezerwowy – przykłady
- inne wyjścia planowania reakcji na ryzyko – studia przypadków
KONTROLA I MONITOROWANIE RYZYKA:
- podstawowe działania podczas kontroli i monitorowania ryzyka, – czyli, jak sprawdzać to, co zaplanowaliśmy w zakresie zarządzania ryzykiem?
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - PRZYKŁADY
TEST: „TWOJA SYLWETKA ZAWODOWA”
BAZA DOBRYCH PRAKTYK – ZALECENIA PRAKTYCZNE
ZAKOŃCZENIE - PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Prawnik i ekonomista, doświadczony trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, analizy Due diligence, procedury FIDIC, pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli i
Ekspert Bankowy. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procedury FIDIC w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu. Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 930
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!