ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU ORGANIZACJI

O szkoleniu

Zrozumienie zasad niezbędnych do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji. Poznanie zakresu ryzyk jakie mogą pojawić się na dowolnym poziomie w organizacji oraz sposobu ich pomiaru i adresowania. Poznanie struktur, procesu i procedur zarządzania ryzykiem oraz korzyści, jakie przyniesie ich stosowanie. Przećwiczenie narzędzi i metod przydatnych w zarządzaniu ryzykiem.
Kto powinien wziąć udział?
Menedżerowie ryzyka, menedżerowie projektów, audytorzy i kontrolerzy wewnetrzni, słuzby finansowe i kadra zarządcza

Program szkolenia

PODSTAWOWE POJĘCIA ZR W PROJEKCIE
Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest to takie ważne?
Idea zarządzania ryzykiem - zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej
Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane
Powiązanie M_o_R z innymi standardami ZR
Definicje podstawowych pojęć
ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (WG MOR, ISO 31000 RAZ IRM)
Cele, kontekst, interesariusze, proces decyzyjny, kultura, wymierne efekty
zasada PACED oraz LILAC
jedenaście zasad ISO 31000
ELEMENTY STRUKTURY RAMOWEJ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Opis procesu zarządzania ryzykiem
Struktura zarządcza – role i odpowiedzialności
Polityka zarządzania ryzykiem
Metody i techniki zarządzania ryzykiem
PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Idea procesu
Komunikacja
Definiowanie kontekstu
Identyfikacja ryzyka
Ocena zagrożeń i szans
Ocena skutku / wpływu
Planowanie reakcji na ryzyko
Wdrożenie działań ograniczających ryzyko
Plan rozwoju i monitorowania zarządzania ryzykiem
Zarządzanie incydentami
Raporty dotyczące stanu ryzyka
Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem
WDROŻENIE I PRZEGLĄDY. RÓŻNE PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem
Pomiar efektów / performance w zarządzaniu ryzykiem
Perspektywa strategii
Perspektywa taktyki / programów
Perspektywa operacyjna
Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami
Interfejs pomiędzy ZR w projektach i organizacji

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OBSZARACH ORGANIZACYJNYCH
Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa procesów i ludzi
Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną fizyczna oraz informacji
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Zarządzanie ryzykiem z wiązanym z reputacją, CSR
Zarządzanie ryzykiem kontraktowym/outsourcingu

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

specjalizuje się w budowaniu, wdrażaniu oraz ocenie systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i programu Executive MBA przy Business School w Nottingham Trent University. Teorii zarządzania ryzykiem uczył się w renomowanych instytucjach europejskich. Posiada m.in. Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Ryzykiem (CIRM) nadany przez Institute of Risk Management w Londynie oraz Certyfikat Zarządzania Ryzykiem nadany przez Europejski Instytut Zarządzania Ryzykiem w Danii. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Jako etatowy menedżer ryzyka stworzył kompleksowy system ZR w logistycznej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Jest laureatem głównej nagrody StrategicRISK European Risk Management Awards 2008, w kategorii "Enterprisewide Risk Programme of the Year". Przez dwa lata był członkiem zarządu FERMA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem), jest współzałożycielem i pierwszym prezesem zarządu stowarzyszenia „POLRISK” a także członkiem brytyjskiego AIRMIC i Institute of Risk Management w Londynie oraz został wpisany do brytyjskiego rejestru zawodowego risk managerów (Register of Risk Practitioners).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!