Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-ryzykiem-wg-iso-31000-74010-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, biorącej udział procesie zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000.

Program szkolenia:

RYZYKO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI
• Przyczyny wdrażania zarządzanie ryzykiem
• Dokumentacja zarządzania ryzykiem
• Elementy zarządzania ryzykiem

BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WG ISO 31000
• Identyfikacja ryzyka
• Metody identyfikacji ryzyka
• Narzędzia identyfikacji
• Analiza ryzyka
• Dobre praktyki analizy ryzyka
• Macierz ryzyka
• Ewaluacja ryzyka
• Ocena ryzyka

DECYZJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA RYZYKIEM
• Monitoring i komunikacja ryzyka
• Plany ograniczenia ryzyka

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W NORMIE ISO 31000
• Wymagania normy ISO 31000
• Implementacja wymagań normy w praktyce
• Omówienie wybranych narzędzi identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wg ISO 31010

KONTROLING ZARZĄDCZY A WYMAGANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
• Standardy kontroli zarządczej
• Wymagania standardów kontroli zarządczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem, ISO, Standardy kontroli zarządczej – elementy wspólne, różnice, możliwości integracji

RYZYKO W WYMAGANIACH NORMY ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
• Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 w ujęciu ryzyka
• Podejście procesowe oparte na ryzyku

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000