Zarządzanie ryzykiem wg metodyki określonej w Standardach kontroli zarządczej opublikowanych przez Ministra Finansów

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego celem jest:

 • przedstawienie metodyki zarządzania ryzykiem zgodnej z wszystkimi wymaganiami określonymi w Standardach kontroli zarządczej,
 • umożliwienie uczestnikom szkolenia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania ryzykiem w jednostce lub usystematyzowanie wiedzy już posiadanej,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z gotowymi, sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami umożliwiającymi zarządzanie ryzykiem w sposób zgodny ze Standardami, przy zachowaniu zasady: nie więcej niż potrzeba.


Dzięki warsztatowej formule szkolenia – ćwiczenie umiejętności umożliwiających sprawne wykonywanie bardziej złożonych czynności składających się na proces zarządzania ryzykiem.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy rządowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (m. in. szkół, przedszkoli, ministerstw, urzędów centralnych, placówek służby zdrowia, jednostek kultury), do których obowiązków należy zarządzanie ryzykiem lub koordynowanie tego procesu oraz pracownicy, którzy zajmują się kontrolą zarządczą.

Program szkolenia

1. Zarządzanie ryzykiem nie tylko jako obowiązek wynikający ze standardów kontroli zarządczej.
2. Proces zarządzania ryzykiem:

 • graficzna prezentacja procesu zarządzania ryzykiem,
 • kiedy należy przeprowadzać ocenę ryzyka.

3. Identyfikacja ryzyka:

 • przedmiot identyfikacji ryzyka (cele, zadania),
 • metody identyfikacji ryzyka,
 • opis ryzyka.
 • ćwiczenia: identyfikacja i opis ryzyka.

4. Analiza ryzyka:

 • parametry analizy ryzyka (prawdopodobieństwo, skutek),
 • kryteria określania prawdopodobieństwa i skutku,
 • istotność ryzyka,
 • wykorzystanie rejestru incydentów,
 • metody analizy ryzyka (jedno i dwustopniowa),
 • analiza krok po kroku,
 • mapowanie ryzyka.
 • ćwiczenia: analiza ryzyka.

5. Reakcja/odpowiedź na ryzyko

 • ryzyka, dla których podejmujemy reakcje, które monitorujemy, a które mogą nas nie interesować (akceptowane ryzyko, apetyt na ryzyko, określenie progów reakcji w polityce zarządzania ryzykiem),
 • rodzaje odpowiedzi/reakcji na ryzyka i przesłanki wyboru różnych rodzajów reakcji na ryzyko.
 • ćwiczenia: określanie odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka.

6. Dokumentowanie identyfikacji i analizy ryzyka.

 • prezentacja i omówienie rejestru ryzyka,
 • dobre praktyki w zakresie dystrybucji rejestru ryzyka,
 • ćwiczenia: wypełnianie rejestru ryzyka.

7. Monitorowanie.

 • zakresu wdrożenia i efektów wdrożenia reakcji na ryzyko zaprojektowanych w rejestrze ryzyka,
 • systemu zarządzania ryzykiem wdrożonego w jednostce,
 • ćwiczenia: projektowanie czynności monitorowania.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Marek Sawicki - Naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Przez kilka lat dyrektor biura w urzędzie centralnym realizującego zadania m.in. z zakresu kadr, szkoleń, rachunkowości, płac, informatyki. Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!