Szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-soba-w-czasie-58005-id424

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie sobą w czasie


  ID szkolenia: 58005
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sympozjum
  Kobierzyńska 47
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Każdy z nas stara się dobrze zorganizować swoją pracę i jak najlepiej wykorzystać czas pracy. Podczas szkolenia pomagamy uczestnikom zidentyfikować pożeracze czasu i określić optymalny sposób rozłożenia pracy. Zwracamy również uwagę na sposoby radzenia sobie ze stresem, który często przeszkadza nam w efektywnej pracy.

Czasem nie da się zarządzać, gdyż wszyscy mamy go tyle samo na dobę. Zarządzać należy sobą w czasie jaki mamy do dyspozycji. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności efektywnego planowania czasu, lepszej organizacji pracy i skuteczności osobistej, własna diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu, trening umiejętności skutecznego delegowania zadań. Wypracowanie zasad efektywnego planowania, odpowiedź na pytanie – dlaczego często nie udaję się wykonać tego co zaplanujemy.

Korzyści:
- umiejętność wypracowania i wykorzystania narzędzi planowania pracy;
- poznanie technik wytyczania i realizowania celów w ramach czasowych poprzez eliminowanie działań powodujących jego straty;
- poznanie własnych ograniczeń i predyspozycji w kontekście efektywności w realizacji celów;
- wzrost efektywności pracy poprzez ukształtowanie jej wydajnego stylu;
- zwiększenie zawodowej efektywności i skuteczności;
- umiejętność wprowadzania zmian w sposobach planowania i wdrażania planów;
- rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego;
- poznanie szybkich i konkretnych technik ułatwiające walkę ze stresem;
- rozwój współpracy w zespołach;
- zwiększenie zaangażowania pracowników w sprawy firmy;
- lepsze poznanie własnej osoby, swoich słabych i mocnych stron w zarządzaniu czasem;
- efektem szkolenia jest większa motywacja i wydajność pracownika.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich

Program szkolenia:

Cel działania
Rodzaje celów :
cel nadrzędny,
cel strategiczny,
cel taktyczny,
cel operacyjny,
Wizualizacja celu.
Analiza celu wg schematu SMART.
Wytyczanie celów krótko- i długofalowych.
Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko?
Omówienie macierzy ważne/nie ważne – pilne/ nie pilne.

Przygotowanie.
Etapy przygotowania.
Analiza trzech obszarów rozpoznania.
Wpływ środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na organizację czasu.
Udział konkurencji i sojuszników.
Źródła wsparcia w działaniu.
Analiza „złodziei” czasu – kolejna część samo analizy mająca na celu usystematyzować czynniki „kradnące” czas.
Analiza sytuacji.
Analiza potrzeb.
Dobór działań do możliwości.
Samo – analiza – analiza obecnego stylu zarządzania sobą w czasie.
Uczestnicy kierowani przez trenerów identyfikują stan obecny.

Planowanie. Wypracowanie zasad efektywnego planowania, odpowiedź na pytanie – dlaczego często nie udaję się wykonać tego co zaplanujemy.
Terminarz.
Znaczenie słowa pisanego w planowaniu.
Konstruowanie i wdrażanie układu hierarchicznego.
Etapy wdrażania projektu.
7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Covey"a.

Określenie ról.
Dobór celów do każdej z ról.
Podejmowanie decyzji.
Przeciwdziałanie barierom skutecznego planowania i działania.

Znaczenie delegowania zadań.
Delegowanie – komu, kiedy i jak delegować zadania aby nie było to postrzegane jako „spychologia”

Znaczenie emocji w zarządzaniu czasem własnym.
Asertywność – ćwiczenie typowych scenek, w których postawa asertywna jest bardzo wskazana.
Stres - jego generatory i przeciwdziałanie im.
Znaczenie i metodologia odpoczynku.

Kontrola efektywności działania.
Autokontrola.
Schemat auto ewaluacji.
Bieżąca kontrola realizacji poszczególnych etapów działania.
Narzędzia mierzenia czasu.
Zbieranie i analiza doświadczeń.
Kryteria oceny efektywności działania; ocena końcowa.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną - są to studia przypadków praktycznych.Odgrywanie ról, scenariuszowe gry sytuacyjne, analizy postaw oraz zachowań jednostek/grup pracowniczych, moderowane dyskusje.
Teoria (inspiracja) ta przykładami z życia - 20 % czasu
Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, gry sytuacyjne, autoprezentacja i odgrywanie ról - 80 % czasu
Umiejętności i wiedza przekazywane są w interaktywnej formie, tj. na drodze wypracowywania przez grupę pod kontrolą trenera zasad i technik postępowania w omawianym obszarze.

Wydarzenia towarzyszące:

Kierowanie Zespołem - Trening Menadżerski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 - + VAT 23%

Cena zawiera:

Konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu ( e-mail oraz telefonicznie ) - bezterminowo materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, 2x przerwa kawowa, 1x obiad, pomoc i doradztwo po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak

Wydarzenie: Zarządzanie sobą w czasie