Zarządzanie sobą w czasie i metody radzenia sobie ze stresem

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają metody radzenia sobie ze stresem. Przedstawimy techniki i strategie wykorzystywane w celu osiągnięcia pozytywnych efektów w sytuacjach stresowych. Omówimy także techniki prewencyjne w zarządzaniu stresem. W drugim module omówimy metody i narzędzia organizacji czasu. Poprzez zastosowanie technik i narzędzi autodiagnostycznych uczestnicy określą, które z żywionych przez nich przekonań i skryptów życiowych, wywierają istotny wpływ na ich podejście do zagadnienia zarządzania czasem. Zdefiniują także obszary związane z zarządzaniem czasem, które sprawiają im najwięcej trudności oraz te elementy, które utrudniają im skuteczne nim zarządzanie. 

Metody szkolenia: dyskusja grupowa, burza mózgów, prezentacja na forum, mini-wykład, ćwiczenia w parach.
 
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań
 • Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań
 • Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów
 • Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Program szkolenia

CZ I. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

Cele: 

 • Sprawienie, aby stres stał się sprzymierzeńcem a nie wrogiem. 
 • Poradzenie sobie ze stresem w miejscu pracy, który jest następstwem trudnych sytuacji, konfliktów, stawianych celów, perfekcjonizmu. 
 • Odczuwanie wewnętrznej harmonii pomiędzy sferą pracy i życia zawodowego 
 • Wypracowanie skutecznych technik i narzędzi zarządzania stresem, które z powodzeniem będzie można stosować także w pracy, mając max. 2-3 minuty do dyspozycji. 


Wprowadzenie do zarządzania stresem 

 • Czym jest zarządzanie stresem? 
 • Cztery poziomy stresu: Myśli – Uczucia – Fizjologia – Zachowania 
 • Czym jest błędne koło stresu 


Dlaczego reagujemy różnie na stres? Typy osobowości A,B,D oraz podatność na stres. 

 • Test autodiagnostyczny: jakim jestem typem (A,B,D) ze względu na podatność na stres? 
 • Które techniki relaksacyjne zadziałają na poszczególne typy osobowości (A,B,D) 


Zjawisko stresu – analiza psychologiczna 

 • Czym jest stres – koncepcja Lazarusa 
 • Stres jako reakcja na oczekiwania z otoczenia 
 • Wielkość stresu zależna od zasobów człowieka 
 • Krzywa Yerkesa-Dodsona 
 • Optimum stresu 
 • Stres pozytywny 
 • Stres negatywny 
 • Koncepcja stresu według Sely’ego 
 • Eustres i Dystres 
 • Overstres i Understres 
 • Czym jest zarządzanie stresem  
 • Poszukiwaniem stresu optymalnego 
 • Obniżaniem stresu zbyt dużego 
 • Podwyższaniem stresy zbyt niskiego 


Strategie radzenia sobie ze stresem – rozpoznanie własnych strategii  

 • Stres a osobowość 
 • Główne czynniki stresotwórcze na poziomie potrzeb 
 • Stresogenne sposoby myślenia 
 • Działanie oparte na strategii poznawczej 
 • Działanie oparte na strategii emocjonalnej 
 • Działanie oparte na strategii uciecz 


Techniki i triki zarządzania stresem w miejscu pracy. 

 • Oddech przeponowy / ustawienie przepony: tajniki efektywnego oddychania 
 • Techniki na ból głowy 
 • Techniki tzw. młyna wodnego, regulujące ciśnienie krwi 
 • Techniki masażu i automasażu 
 • Techniki tzw. schodzącego powietrza 
 • Przekraczanie osi ciała. Tzw. tańce krzyżowe. 


Profilaktyka w zarządzaniu stresem – relaksacje 

 • Idea tzw. odkładania, kumulowania siły w tzw. bankach adrenalinowych 
 • Korzyści (także z punktu widzenia medycznego) płynące z relaksacji 
 • Fale mózgowe: co się dzieje z mózgiem podczas relaksacji 
 • Wybrana technika relaksacyjna, na karimatach (do wyboru jedna z następujących technik: relaksacja NLP ciało – umysł, trening autogenny Schulza lub trening Jacobsona). 


Nieskuteczne i krótkotrwałe sposoby radzenia sobie ze stresem 

CZ. II. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE 

Indywidualna percepcja upływu czasu

 • Zarządzanie sobą w czasie – czy zarządzanie czasem? 
 • Wpływ osobistych celów i wartości na jakość zarządzania czasem 


Komentarz trenerski: W ramach tego modułu szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia leżące u fundamentów skutecznego zarządzania czasem, które będą stanowiły punkt wyjścia do nabywanie przez nich poszczególnych umiejętności i narzędzi z tego zakresu. Poprzez zastosowanie technik i narzędzi autodiagnostycznych uczestnicy określą, które z żywionych przez nich przekonań i skryptów życiowych, wywierają istotny wpływ na ich podejście do zagadnienia zarządzania czasem. Zdefiniują także obszary związane z zarządzaniem czasem, które sprawiają im najwięcej trudności oraz te elementy, które utrudniają im skuteczne nim zarządzanie. 

Metody szkolenia: burza mózgów, dyskusja na forum, test autodiagnostyczny, eksperyment 

Poziom zawodowy zarządzania czasem

 • Planowanie strategiczne/taktyczne/operacyjne 
 • Metoda Kartezjusza 
 • Zadania z siatką odpowiedzialności 
 • Zdefiniowanie kryteriów sukcesu 
 • Określenie deadline’ów 
 • Sztuka definiowania celów (opcjonalnie) 
 • Metoda Smart 


Metody szkolenia: dyskusja grupowa, burza mózgów, prezentacja na forum, mini-wykład, ćwiczenia w parach 

CZ. III. GRA INTEGRACYJNA

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Częstochowa 18-19 październik 2021
brak danych

Częstochowa

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!