Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-soba-w-czasie-i-metody-radzenia-sobie-ze-stresem-74044-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia poznają metody radzenia sobie ze stresem. Przedstawimy techniki i strategie wykorzystywane w celu osiągnięcia pozytywnych efektów w sytuacjach stresowych. Omówimy także techniki prewencyjne w zarządzaniu stresem. W drugim module omówimy metody i narzędzia organizacji czasu. Poprzez zastosowanie technik i narzędzi autodiagnostycznych uczestnicy określą, które z żywionych przez nich przekonań i skryptów życiowych, wywierają istotny wpływ na ich podejście do zagadnienia zarządzania czasem. Zdefiniują także obszary związane z zarządzaniem czasem, które sprawiają im najwięcej trudności oraz te elementy, które utrudniają im skuteczne nim zarządzanie. 

Metody szkolenia: dyskusja grupowa, burza mózgów, prezentacja na forum, mini-wykład, ćwiczenia w parach 
 

Szkolenie skierowane jest do:

- Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań
- Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków
- Przełożonych, zarządzających zespołem
- Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
- Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań
- Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów
- Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele
- Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Program szkolenia:

CZ I.  RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

Cele: 

 • Sprawienie, aby stres stał się sprzymierzeńcem a nie wrogiem. 
 • Poradzenie sobie ze stresem w miejscu pracy, który jest następstwem trudnych sytuacji, konfliktów, stawianych celów, perfekcjonizmu. 
 • Odczuwanie wewnętrznej harmonii pomiędzy sferą pracy i życia zawodowego 
 • Wypracowanie skutecznych technik i narzędzi zarządzania stresem, które z powodzeniem będzie można stosować także w pracy, mając max. 2-3 minuty do dyspozycji. 


Wprowadzenie do zarządzania stresem 

 • Czym jest zarządzanie stresem? 
 • Cztery poziomy stresu: Myśli – Uczucia – Fizjologia – Zachowania 
 • Czym jest błędne koło stresu 


Dlaczego reagujemy różnie na stres? Typy osobowości A,B,D oraz podatność na stres. 

 • Test autodiagnostyczny: jakim jestem typem (A,B,D) ze względu na podatność na stres? 
 • Które techniki relaksacyjne zadziałają na poszczególne typy osobowości (A,B,D) 


Zjawisko stresu – analiza psychologiczna 

 • Czym jest stres – koncepcja Lazarusa 
 • Stres jako reakcja na oczekiwania z otoczenia 
 • Wielkość stresu zależna od zasobów człowieka 
 • Krzywa Yerkesa-Dodsona 
 • Optimum stresu 
 • Stres pozytywny 
 • Stres negatywny 
 • Koncepcja stresu według Sely’ego 
 • Eustres i Dystres 
 • Overstres i Understres 
 • Czym jest zarządzanie stresem  
 • Poszukiwaniem stresu optymalnego 
 • Obniżaniem stresu zbyt dużego 
 • Podwyższaniem stresy zbyt niskiego 


Strategie radzenia sobie ze stresem – rozpoznanie własnych strategii  

 • Stres a osobowość 
 • Główne czynniki stresotwórcze na poziomie potrzeb 
 • Stresogenne sposoby myślenia 
 • Działanie oparte na strategii poznawczej 
 • Działanie oparte na strategii emocjonalnej 
 • Działanie oparte na strategii uciecz 


Techniki i triki zarządzania stresem w miejscu pracy. 

 • Oddech przeponowy / ustawienie przepony: tajniki efektywnego oddychania 
 • Techniki na ból głowy 
 • Techniki tzw. młyna wodnego, regulujące ciśnienie krwi 
 • Techniki masażu i automasażu 
 • Techniki tzw. schodzącego powietrza 
 • Przekraczanie osi ciała. Tzw. tańce krzyżowe. 


Profilaktyka w zarządzaniu stresem – relaksacje 

 • Idea tzw. odkładania, kumulowania siły w tzw. bankach adrenalinowych 
 • Korzyści (także z punktu widzenia medycznego) płynące z relaksacji 
 • Fale mózgowe: co się dzieje z mózgiem podczas relaksacji 
 • Wybrana technika relaksacyjna, na karimatach (do wyboru jedna z następujących technik: relaksacja NLP ciało – umysł, trening autogenny Schulza lub trening Jacobsona). 


Nieskuteczne i krótkotrwałe sposoby radzenia sobie ze stresem 

CZ. II.  ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE 

Indywidualna percepcja upływu czasu

 • Zarządzanie sobą w czasie – czy zarządzanie czasem? 
 • Wpływ osobistych celów i wartości na jakość zarządzania czasem 


Komentarz trenerski: W ramach tego modułu szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia leżące u fundamentów skutecznego zarządzania czasem, które będą stanowiły punkt wyjścia do nabywanie przez nich poszczególnych umiejętności i narzędzi z tego zakresu. Poprzez zastosowanie technik i narzędzi autodiagnostycznych uczestnicy określą, które z żywionych przez nich przekonań i skryptów życiowych, wywierają istotny wpływ na ich podejście do zagadnienia zarządzania czasem. Zdefiniują także obszary związane z zarządzaniem czasem, które sprawiają im najwięcej trudności oraz te elementy, które utrudniają im skuteczne nim zarządzanie. 

Metody szkolenia: burza mózgów, dyskusja na forum, test autodiagnostyczny, eksperyment 

Poziom zawodowy zarządzania czasem

 • Planowanie strategiczne/taktyczne/operacyjne 
 • Metoda Kartezjusza 
 • Zadania z siatką odpowiedzialności 
 • Zdefiniowanie kryteriów sukcesu 
 • Określenie deadline’ów 
 • Sztuka definiowania celów (opcjonalnie) 
 • Metoda Smart 
 • Metody szkolenia: dyskusja grupowa, burza mózgów, prezentacja na forum, mini-wykład, ćwiczenia w parach 

  CZ. III.  GRA INTEGRACYJNA

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie sobą w czasie i metody radzenia sobie ze stresem