Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-strategiczne-czyli-jak-zaplanowac-rozwoj-organizacji-w-oparciu-o-analize-7s-55297-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S


  ID szkolenia: 55297
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin
  TERMIN SZKOLENIA:
  22-23.06.2017
  11-12.07.2017
  24-25.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, zdobycie wiedzy na temat zarządzania strategicznego i jego znaczenia dla funkcjonowania organizacji, poznanie narzędzi zarządzania strategicznego, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego.

Szkolenie skierowane jest do:

średnia i wyższa kadra kierownicza oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Program szkolenia:

1. Rola strategii w życiu organizacji.
2. Formułowanie misji firmy:
• Definiowanie tożsamości firmy.
• Określanie wizji firmy, funkcje misji.
• Określanie celów kierunkowych firmy.
• Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji.
3. Klasyczne metody analizy strategicznej – zakres stosowania, ograniczenia.
• Analiza otoczenia konkurencyjnego – „pięć sił” Portera .
• Łańcuch wartości.
• Metody portfelowe – macierz BCG, macierz McKinsey’a.
• Analiza SWOT.
4. Model 7S Mc Kinsey`a.
• Strategia.
• Struktura .
• Systemy.
• Styl zarządzania.
• Wartości.
• Umiejętności.
• Pracownicy.
5. Podejmowanie decyzji strategicznych.
• Rola naczelnego kierownictwa.
• Rola kadry kierowniczej średniego szczebla.
• Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo – własnościowej.
• Społeczno – organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych.
6. Systemowe spojrzenie na organizację.
7. Proces wdrażania strategii i jego wąskie gardła.
• Decyzje strategiczne – narzędzia wspomagania, rola intuicji, czynnik ryzyka.
• Wprowadzanie zmian strategicznych – czynniki oporu.
• Upowszechnianie strategii, budowanie zaangażowania pracowników.

Ćwiczenia:
• Analiza otoczenia SWOT, PESTER – praca warsztatowa.
• Diagnoza rozwoju organizacji – kwestionariusz Leppard, Quinn Quameron.
• Diagram 7s - praca indywidualna bądź zespołowa w oparciu o organizacje uczestników.
• Zasady formułowania celów – dyskusja moderowana.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1370 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgloszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S