Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-strategiczne-symulacja-strategic-management-74364-id44

Informacje o szkoleniu

HIGH5 Training Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia

-poznasz metody i sposoby myślenia strategicznego - skutecznego wyróżnienia się na tle konkurencji i określania rezultatów działań

-weźmiesz udział w fascynującej symulacji rynkowej STRATEGIC MANAGEMENT - realizować będziesz działania na symulowanym rynku testując różne strategie i style pracy w zespole

-poznasz spojrzenie na rolę swojego działu w budowaniu sukcesu całości firmy (spojrzenie z „lotu ptaka" na sukces w biznesie)

-przećwiczysz (na przykładach z własnej firmy) konkretne narzędzia tworzenia strategii biznesowej

-przyswoisz sobie w praktyce najważniejsze metody oceny skuteczności i efektywności wdrażanych strategii

-zapoznasz się z najbardziej sprawdzonymi obecnie metodami rozwoju strategii i tworzenia strategii konkurencyjnej pod koniec drugiej dekady XXI wieku

-po warsztatach wyjdziesz pełen nowych inspiracji i chęci najszerszego wykorzystania zdobytych kompetencji w codziennej  pracy

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów wyższego szczebla
 • dyrektorów i właścicieli firm

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: krótka gra szkoleniowa Style of Thinking: 
  • słynne myśli i inspiracje z zakresu strategii działania,
  • rozwój intuicji zespołowej i śledzenia stylów myślenia,
  • Sprawdzimy własną intuicję menedżerską w krótkiej grze szkoleniowej. Poznamy dzięki niej własny sposób myślenia strategicznego, przy okazji poznając opinie słynnych menedżerów i przywódców o różnych elementach strategii.
 2. Tworzenie strategii - podstawowe elementy (warsztat):
  • skuteczność a efektywność biznesowa w praktyce,
  • wydajność, ROI i wartość dodana w realizowanej strategii,
  • wprowadzenie do symulacji STRATEGIC MANAGEMENT,
  • Uściślimy nasze wyobrażenia o tworzeniu strategii i jej wymiarach - by komunikować się podobnym językiem i określać wymiary strategii, rozegramy  próbną turę symulacji STRATEGIC MANAGEMENT.
 3. Symulacja rynkowa STRATEGIC MANAGEMENT - rozwój biznesu:
  • strategie w fazie rozwoju biznesu,
  • opracowanie sposobu działań, wdrażanie i ocena efektów,
  • podsumowanie wyników i realizowanych strategii,
  • W pierwszej fazie symulacji STRATEGIC MANAGEMENT rywalizujące ze sobą zespoły tworzą strategię rozwoju biznesu na starcie (start-up) rywalizując na konkurencyjnym rynku w trzech sektorach (centrach biznesu). Poznamy strategie konkurencji i przygotowujemy się do rywalizacji w fazie wzrostu.
 4. Symulacja rynkowa STRATEGIC MANAGEMENT - wzrost rynku:
  • modyfikacja i korekta strategii po pierwszym okresie,
  • opracowanie planu działań w fazie wzrostu rynku, 
  • wykorzystanie szans rynkowych do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej,
  • W drugiej fazie symulacji rynkowej STRATEGIC MANAGEMENT rywalizować będziemy w fazie wzrostu biznesu - z wykorzystaniem możliwości i szans rynkowych.
 5. Symulacja rynkowa STRATEGIC MANAGEMENT - zarządzanie zmianą:
  • nieciągłość strategiczna - jak działać w fazie kluczowych zmian na rynku (nowy rodzaj biznesu - e-commerce),
  • strategie rywalizacji o ograniczone zasoby,
  • podsumowanie wyników symulacji, wręczenie nagrody dla najlepszego zespołu.
 6. Plany rozwoju strategii w praktyce - tworzymy strategie rozwoju krok po kroku.
 7. Przegląd wyników symulacji STRATEGIC MANAGEMENT - strategie w praktyce:
  • wskaźniki i mierniki działań strategicznych zespołów w grze symulacyjnej,
  • efektywne strategie rozwoju - nawiązanie do strategii poszczególnych zespołów i analogie do strategii znanych firm,
  • diagnoza własnego stylu pracy w zespole i talentów strategicznych - jak uzupełnianie się zasobów wpływa na sukces, 
  • czynniki sukcesu strategicznego - najważniejsze wnioski,
  • Systemem nauki learning by doing nawiążemy do skuteczności i efektywności praktycznych strategii realizowanych podczas symulacji rynkowych. Dzięki takiemu sposobowi przyswoimy lepiej wiedzę i umiejętności strategiczne, rozwijane następnie przez cały drugi dzień zajęć.
 8. Audyt strategiczny - przegląd obecnej sytuacji
  • podstawy myślenia strategicznego: co?, komu? - przegląd portfela, 
  • produktów i usług, procesów i systemów,
   • audyt zasobów: w jaki sposób go efektywnie przeprowadzać
   • monitoring czynników zewnętrznych wpływających na sytuację firmy, oddziału i konkretnego działu,
   • profesjonalna analiza cross-resources/environment - jak wyznaczać cele strategiczne i ryzyka na podstawie zrealizowanych analiz.
  • Pracę nad narzędziami w Excelu - do wykorzystania w codziennej pracy - rozpoczniemy od technik audytowych, prowadzących do wyznaczenia konkretnych celów ale i analizy rynek planowanych strategii. Jeśli takie będzie życzenie Uczestników, do poszczególnych analiz wykorzystamy konkretne przypadki ich firm i rynków - dzięki czemu będziemy mieli dodatkową wartość w postaci konsultingu.
 9. Tworzenie strategii rozwoju - klucz do sukcesu firmy:
  • kaskadowanie celów - karty wyników i ich rozproszenie na Strategiczne Jednostki Biznesu, rozpoznanie mapy rynku i zasobów,
  • tworzenie przewagi konkurencyjnej - ocena pozycji na tle konkurencji, macierz Slacka (wymagania klientów a nasze możliwości),
  • działania w przestrzeni produkt-rynek (macierz Ansoffa) - wyznaczenie konkretnych opcji strategicznych do wdrażania,
  • Kontynuować będziemy pracę „na żywo" na strategiach rozwoju - od oceny pozycji konkurencyjnej po wyznaczanie konkretnych narzędzi wdrożeniowych. Działania realizować będziemy na konkretnych przykładach firm-Uczestników warsztatów oraz na bazie przykładów rynkowych firm mogących służyć jako benchmark.
 10. Wdrażanie i kontrola strategii oraz best practice - czyli jak zapewnić by strategia nie pozostała tylko na papierze:
  • dyscyplina we wdrażaniu strategii - karty wyników, zarządzanie projektami, wskaźniki KPI - kluczowe techniki,
  • mapowanie rynku i procesów, modele biznesowe - kluczowy element sukcesu przy wdrażaniu strategii,
  • best practice - inspirujące przykłady firm realizujących innowacyjne strategie: inspiracje do wykorzystania w codziennej pracy.
  • Opracujemy działania wdrożeniowe dla wybranych strategii stworzonych podczas zajęć. Inspiracją na przyszłość będą z pewnością przykłady (także filmowe) innowacyjnych strategii wykorzystywanych przez znane firmy - w Polsce i na świecie.
 11. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Trener HIGH5 Training Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2290 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

2 dni szkolenia (16 godzin ), skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, certyfikat, monitorowanie zadań wdrożeniowych, 60 dniowy e-mentoring, lunch (restauracja), serwis kawowy premium

Dostępne zniżki:

 • 20% przy zgłoszeniu dwóch uczestników
 • 25% przy zgłoszeniu trzech uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie strategiczne. Symulacja Strategic Management