Szkolenie: ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-stresem-i-czasem-warsztaty-psychoedukacyjne-47709-id71

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE


  ID szkolenia: 47709
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 23-25.05.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godz.)

  Promocja cenowa! (*)
  5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1767,00 zł netto + VAT)
  7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1730,00 zł netto + VAT)
  Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania przyczyn stresu i wyznaczania optymalnego poziomu stresu stymulującego do konstruktywnych działań.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili rozpoznać punkty powodujące presje w ich życiu i sposoby ich neutralizacji. Poznają również zasady racjonalnego gospodarowania własnym czasem, techniki planowania czasu oraz utrwalą pozytywne nastawienia i osobistą motywację do zarządzania własnym czasem.

CEL SZKOLENIA:
Identyfikacja własnych źródeł stresu
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
Poznanie zasad zdrowego myślenia
Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania sobą w czasie
Rozwój osobisty

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Pojęcie stresu
Stres i jego mechanizmy.
Wpływ stresu na aktywność człowieka - poziomy stresu.
Źródła napięć: przeszkody, przeciążenie, „trudne osoby", zagrożenia, straty, i in.
Typowe reakcje na stres.
Indywidualne reakcje na sytuacje trudne. Sposoby reagowania na sytuacje trudne na poziomie ciała, uczuć, myśli i zachowań.
Diagnoza własnego sposobu reagowania w sytuacjach trudnych.

2. Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem
Temperamentalne uwarunkowania odporności na stres.
Stres a choroby psychosomatyczne.
Osobowość „odporna" na stres.
Poznawcze uwarunkowania odporności na stres. Destrukcyjne wzorce myślenia.

3. Strategie radzenia sobie ze stresem
Techniki relaksacyjne.
Pokonywanie destrukcyjnych wzorców myślenia i nawyków emocjonalnych w sytuacjach trudnych.
Zasady zdrowego pozytywnego myślenia.

4. Model zdrowego życia.
Refleksja nad jakością własnego życia.
Kierunki alokacji czasu.
Pojęcie pracoholizmu i wypalenia zawodowego.
Zadbanie o higienę życia jako klucz do poczucia równowagi.

5. Postawy wobec czasu.
Postawa reaktywna, proaktywna, bierna i marzycielska.
Postawy wobec czasu wg Zimbardo
Analiza własnego tempa pracy - zarządzanie czasem a wydajność pracy. Krzywa wydajności.
Typowe problemy z czasem w pracy (pożeracze czasu).
Rola motywacji wewnętrznej w dobrej organizacji pracy.

6. Systemy zarządzania sobą w czasie
Główne zasady zarządzania czasem (Eisenhowera, Parkinsona, Pareto).
Metody ustalania priorytetów - analiza ABC na przykładach uczestników szkolenia.
Sztuka formułowania celów - reguła efektywnego celu. Rodzaje celów.
Przepływ informacji w firmie kluczem do sprawności działania.

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1860 - zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE STRESEM I CZASEM – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE