Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-szkoleniami-43609-id453

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie szkoleniami


  ID szkolenia: 43609
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
System szkoleniowy w firmie powinien spełniać trzy podstawowe role: Pierwsza z nich dotyczy procesu kształtowania potencjału intelektualnego firmy, czyli ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej wszystkich szczebli. Działania w tym obszarze mają głównie na celu dokształcanie zatrudnionych pracowników i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowiskowych czy funkcjonalnych. Drugą bezpośrednią funkcją systemu szkoleniowego jest rola ułatwiania i realizowania wprowadzanych w firmie zmian. Działania w tym obszarze – to, m.in., asocjacja nowo zatrudnionych pracowników, przekwalifikowanie pracowników realokowanych, a także dostarczanie nowej wiedzy i umiejętności koniecznych do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczo-politycznym (wdrażanie nowych technologii, systemów, wprowadzanie nowych produktów itp.). Trzecim obszarem, na który pośrednio wpływa system szkoleń, jest kwestia kultury organizacyjnej. Szkolenia kadry menedżerskiej wpływają na styl zarządzania przedsiębiorstwem, a sam fakt inwestowania w rozwój pracowników pozytywnie oddziaływuje na ich motywację i zaangażowanie. System szkoleń powinien uwzględniać też programy integrowania personelu, propagowania wspólnych korzystnych dla zakładu postaw i wartości. W ramach warsztatów proponujemy Państwu podejście angażujące w zrównoważony sposób zarówno sferę intelektualną, jak i wysoki poziom emocji pracowników poprzez bezpośrednie ich doświadczanie w ramach szkolenia, lub konsultacji. Cel szkolenia:
dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy oraz budowania skłonności do elastycznego działania
udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników
poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy.
rozwój kompetencji działu szkol

Szkolenie skierowane jest do:

osoby odpowiedzialne za system szkoleniowy w firmie

Program szkolenia:

Moduł 1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?
Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
Czynniki determinujące strategie rozwoju zasobów ludzkich
Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń
Projektowanie działu szkoleń
Zadania działu szkoleń
Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami.

Moduł 2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.

Moduł 3. Planowanie i budżetowanie szkoleń
Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
Zatwierdzenie budżetu szkoleń.
Moduł 4. Realizacja projektów szkoleniowych
Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
Procedura doboru partnera szkoleniowego
Szkolenia i ich rodzaje
cykl uczenia się
różnorodność typów szkoleń
metody i formy szkoleń – czynniki decydujące o wyborze
czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
Harmonogram szkoleń
liczba i dobór uczestników
jak często szkolić ?
kiedy szkolić ?
Realizacja szkoleń
informacje dla uczestników szkolenia
hotel – arkusz kontrolny
o czym należy pamiętać ?– ściągawka dla organizatora szkoleń
Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.
Moduł 5. Ocena i ewaluacja szkoleń
Ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a,
Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
Błędy w ocenianiu.

Moduł 5. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami (m.in. Wniosek o udział firmy w opłacie za studia, Umowa o dofinansowanie studiów, Umowa o skierowanie na studia, Zestawienie okresów do przepracowania, Wniosek szkoleniowy, Rezygnacja ze szkolenia, Zapytanie ofertowe, Raport dot. wyboru zewnętrznego partnera szkoleniowego, Wniosek szkoleniowy – językowy, Raport z wykonania budżetu i planu szkoleń itd.)
Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych:
ogólne założenia programu
wybór trenerów
szkolenie Train the trainers
realizacja szkoleń przez trenerów wewnętrznych
motywowanie trenerów
ocena efektywności programu szkoleniowego oraz trenera
zalety i zagrożenia związane z programem Trenerów Wewnętrznych
koszty dotyczące efektywności całego programu.

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.
To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie szkoleniami