Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-talentami-i-budowanie-sciezek-karier-2020-74403-id44

Informacje o szkoleniu

HIGH5 Training Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia i realizacji programu rozwoju kluczowych pracowników w organizacji, w tym umiejętności diagnozowania specyficznych kompetencji i potencjału pracowników oraz budowania indywidualnych planów rozwoju.

Czego się nauczysz?

- poznasz narzędzia do identyfikacji talentów,

- dowiesz się, jak powinien być skonstruowany system zarządzania talentami,

-dowiesz się, od czego zależy sukces systemu zarządzania talentami,

- poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania talentami w organizacjach,

- nauczysz się, jak opracować własny program zarządzania talentami.

Korzyści dla uczestników i organizacji:

- efektywne pozyskiwanie talentów do organizacji

- wzrost trafności procesu rekrutacji i selekcji kandydatów

- zmniejszenie rotacji wśród pracowników

- wzrost motywacji i zaangażowania u pracowników

- zwiększenie efektywności pracy przy ograniczeniach kadrowych

- kształtowanie kultury organizacji uczącej się

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników zespołów
 • HR menedżerów
 • dyrektorów personalnych
 • menagerów nadzorujących zarządzanie zasobami ludzkimi
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem zarządzania swoimi talentami

Program szkolenia:

 1. Wojna o talenty - prawda czy mit?
  • talenty w odpowiedzi na problemy świata VUCA,
  • czy każdy ma talent? - główne obszary rozwoju kadry o wysokim potencjale 
  • czym jest „kariera" w erze stulatków? - nowe podejście do funkcjonowania na rynku pracy,
  • stanąć na wysokości zadania - budowanie i wdrażanie skutecznych projektów w zakresie zarządzania talentami i rozwoju pracowników,
  • najlepsze praktyki międzynarodowe i lokalne w obszarze zarządzania talentami,
  • zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier a strategia personalna firmy.
 2. Projekt zarządzania talentami w organizacji - praktyczne rozwiązania dla uczestników:
  • szerokie zastosowanie modelu Delliote w zarządzaniu talentami,
  • programy High Potentials, czyli najskuteczniejsze sposoby na rozwijanie talentów,
  • warsztat: Uczestnicy szkolenia jako zespół budujący własny program zarządzania talentami.
 3. Pozyskiwanie pracowników o wysokim potencjale:
  • jakimi metodami szukać i przyciągnąć talenty do organizacji - rekrutacja w erze cyfryzacji (virale i gry rekrutacyjne),
  • budowanie wizerunku pracodawcy przyciągającego talenty - Employer Branding w nowej odsłonie,
  • warsztat: przygotowanie własnej strategii przyciągania talentów - praktyczne wytyczne dla uczestników.
 4. Jak odkryć talenty w naszej organizacji? diagnoza talentów - uznane narzędzia
  • Talenty Gallupa - badanie talentów CliftonStrengths,
  • PRISM Talent Finder - najtrafniejsze prognostycznie narzędzie na rynku,
  • procedura oceny 3600 w identyfikacji utalentowanych pracowników - ryzyko, czy 
  • Assessment i Development Centre - skalpel wśród narzędzi diagnozy i rozwoju talentów,
  • rozmowy motywująco-rozwojowo - jak zdiagnozować talent nie będąc psychologiem?
  • oceny okresowe z narzędziem do oceny poszczególnych kompetencji.
 5. Narzędzia rozwojowe - co, komu i w jakiej formie?
  • skuteczny system informacji zwrotnej bazą rozwoju talentów
  • Plany Działań Wdrożeniowych - jak rozwijać talenty, aby nie marnować ich czasu?
  • mentoring i intermentoring - odpowiedź na zmiany pokoleń,
  • coaching - czy tylko dla wybranych?
  • formy wspierania rozwoju zawodowego - pełen katalog działań rozwojowych w jednym miejscu (Excel)
  • platformy do zarządzania programami talentów - kryteria wyboru,
  • osiągnięcia neuronauki przesuwają granice rozwoju talentów 
 6. Planowanie karier - rozwój kluczowych pracowników oparty na kompetencjach:
  • nie taki talent straszny - jak motywować pracowników z pokoleń BB, X, Y, Z z ponadprzeciętnym potencjałem?
  • księga sukcesorów i księga kwalifikacji - czy mają sens w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?
  • Arkusze Indywidualnego planu rozwoju zawodowego (IPRZ) - szybciej i prościej (Excel)
  • formy wspierania rozwoju zawodowego - pełen katalog działań rozwojowych w jednym miejscu (Excel)
  • kontraktowanie procesu rozwojowego z pracownikami - praktyczne wskazówki.
 7. Ewaluacja projektów zarządzania talentami:
  • wskaźniki, po których można poznać, że program zarządzania talentami jest skuteczny,
  • nowy Model Kirkpatricka w ocenie efektywności projektów rozwojowych - gotowe narzędzia diagnostyczne,
  • badanie zwrotu z inwestycji w programy talentowe - ROI wg Phillipsa (praktyczne case study).
 8. Podsumowanie szkolenia. Zadanie wdrożeniowe - ze szkolenia do codzienności.

Informacje o prelegentach:

Trener HIGH5 Training Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

2 dni szkolenia (16 godzin ), skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, certyfikat, monitorowanie zadań wdrożeniowych, 60 dniowy e-mentoring, lunch (restauracja), serwis kawowy premium

Dostępne zniżki:

 • 20% przy zgłoszeniu dwóch uczestników
 • 25% przy zgłoszeniu trzech uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2020