Zarządzanie talentami i karierą

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom różnych koncepcji budowania polityki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem najnowszych trendów.

Zaprezentowanie podejścia do rozwoju opartego na modelu kompetencji.

Zaznajomienie z metodami diagnozy potencjału zawodowego, budowania planów rozwoju stosowanych w nowoczesnym doradztwie personalnym oraz w najlepiej zarządzanych firmach na świecie.

Przedstawienie głównych założeń dotyczących tworzenia, wdrażania i stosowania programów zarządzania talentami menedżerskimi i eksperckimi.

Pokazanie praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników:

Zbudowanie strategicznej perspektywy zarządzania procesem rozwoju w firmie

Nauczenie umiejętności niezwykle istotnych w procesie rozwoju: strategicznej perspektywy w rozwijaniu pracowników – odniesienie do modelu kompetencyjnego organizacji, strategii działania

Usystematyzowanie, poznanie nowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju, zarządzania talentami

Poznanie sposobów identyfikacji talentów organizacyjnych, podejścia do ich rozwoju i promocji w ramach organizacji

Zwrócenie uwagi na rolę indywidualnej perspektywy w rozwijaniu pracowników: doboru metod pracy z wyróżniającymi się pracownikami, wykorzystanie mentoringu, coachingu

Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności: prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w organizacji, mających na celu identyfikację potencjału lub prowadzenie rozmów rozwojowych
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR i osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji
 • Specjaliści ds. rekrutacji, administracji kadrowej, wynagradzania (innych obszarów zarządzania ludźmi poza rozwojem) zainteresowani karierą zawodową w HR, chcący doskonalić swoje kompetencje w obszarze rozwijania pracowników, zarządzania talentami
 • HRBP, którym zależy na pełnym uczestnictwie w działaniach rozwojowych pracowników, z obszaru merytorycznego, za który odpowiadają

Program szkolenia

SESJA I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 1. Rozumienie procesu zarządzania talentami
 2. Rodzaje programów talentowych
 3. Założenia programów zarządzania talentami menedżerskimi
 4. Sposób komunikowania o programie TM. Poufność/ brak poufności o uczestnikach programów talentowych
 5. Rola kultury korporacyjnej w przyciąganiu, identyfikowaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów
 6. Przebieg procesu
 7. Uczestnicy procesu zarządzania talentami i ich rola
 8. Sposoby przyciągania talentów do organizacji – rola rekrutacji, programy Trainee
 9. Kryteria identyfikacji talentu – różne podejścia
 10. Zestaw kompetencji oczekiwanych u talentu menedżerskiego
 11. Narzędzia identyfikacji talentu
 12. Błędy wynikające z niewłaściwej identyfikacji talentów
 13. Sposoby wsparcia talentów menedżerskich – rodzaje wsparcia versus poziom programu (średni szczebel, wysoki)
 14. Błędy w procesie rozwoju talentów
 15. Założenia programów zarządzania talentami eksperckimi
 16. Kryteria selekcji ekspertów – katalog pomysłów na rozwój ekspertów
 17. Kluczowe funkcje programu talentowego, kiedy go wdrażać?
 18. Korzyści z wdrożenia programów zarządzania talentami
 19. Pomiar skuteczności wdrożenia programów talentowych
 20. Zagrożenia wynikające z funkcjonowania programów talentowych
 21. Bariery we wdrażaniu programów talentowych
 22. Sposoby motywowania talentów

 

SESJA II. TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIER

 1. Planowanie sukcesji
 2. Rola działań adresowanych do sukcesorów
 3. Wyróżnienie stanowisk objętych planowaniem sukcesji – przykłady rozwiązań
 4. Ścieżka kariery” – średnio-/ długookresowa, etapy, punkty kontrolne
 5. Typowe ścieżki karier
 6. Analiza struktury organizacyjnej
 7. Dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 8. Budowa modeli kompetencyjnych
 9. Przygotowanie OSP
 10. 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 11. stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 12. ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

 

SESJA III. PODEJŚCIA DO ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW

 1. Podejścia do rozwoju pracowników w organizacji
 2. Strategiczne podejście do rozwoju pracowników w firmie
 3. Różnice w podejściu do rozwoju pracowników generacji X, Y, Z
 4. Rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników
 5. Zarządzanie karierą –  podejścia teoretyczne związane z rozumieniem kariery zawodowej (wzory kariery)
 6. Etapy kariery
 7. Sposoby budowania kariery na każdym etapie
 8. Metody ułatwiające podnoszenie kompetencji
 9. Katalog narzędzi rozwojowych
 10. Planowanie indywidualnej ścieżki kariery – przemyślane budowanie swojej kariery, sposoby budowania swojej kariery
 11. Typy karier – Holland, Schein
 12. Indywidualne podejście do rozwoju

Czas trwania

48 godz., 6 dni

sesje stacjonarne:

12-13.12.2020 Sesja I
16-17.01.2020 Sesja II
30-31.01.2020 Sesja III

Prelegenci

Jacek Jędrzejczak – trener

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyk; 12 lat doświadczeń w koncernach z kapitałem zagranicznym, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych (m.in. dyrektor sprzedaży i promocji, dyrektor ds. personalnych) w koncernie medialnym.

Od pod piętnastu lat trener i konsultant. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z projektowaniem i wdrażaniem zmian w zakresie organizacji i zarządzania, systemów wynagradzania, ocen, awansów i rozwoju pracowników różnych szczebli zarządzania.

W oparciu o model HPI (Human Performance Improvement) prowadzi badania efektywności ludzi i organizacji oraz opracowuje na tej podstawie strategie zarządzania personelem. Ma już za sobą kilkanaście tego typu projektów zarówno dla firm jak i administracji państwowej.

Wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu HRM Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor lub współautor siedmiu książek poświęconych systemom wynagradzania i ocen oraz licznych artykułów na łamach periodyków branżowych.

Marzena Kostelecka – trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Ludźmi) i Gender Studies (Uniwersytet Warszawski). Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: bilansowanie procesu oceny okresowej dla stanowisk menedżerskich i niższych, współtworzenie indywidualnych planów rozwojowych, detekcja potencjałów, rekrutacja (wewnętrzna/zewnętrzna) na stanowiska menedżerskie,  współtworzenie planów integracji i stażu dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych, planowanie zastępstw na stanowiska menedżerskie w regionie. Ponadto od lat prowadzi sesje assessment i development center, coaching, mentoring dla kadry menedżerskiej i kadry rezerwowej, a także szkolenia z zakresu: rekrutacji, oceny okresowej, umiejętności menadżerskich oraz rozwoju talentów.

Małgorzata Łozińska – trener/ coach

Psycholog, HR-owiec, trener, coach. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. W 2015 roku ukończyła w Norman Benett Academy kurs coachingowy i uzyskała tytuł Coacha Praktyka Biznesu wg standardów European Mentoring & Coaching Council. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. Od ponad 5 lat pracuje jako konsultant HR i trener. Zaangażowana w realizację projektów doradczych i rozwojowych w zakresie zarządzania ludźmi i podnoszenia ich kompetencji w miejscu pracy.

Specjalizuje się w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz w tworzeniu narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wywiady behawioralne, próbki pracy i Assessment Center, diagnozie kompetencji poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania systemów ocen okresowych.

Beata Pietrzykowska-Stachnik – senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku pracodawcy czy nowoczesnych narzędzi rekrutacji.

Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach Dyrektora HR/ Dyrektora Departamentu/ Biura. Pracowała dla takich organizacji, jak Business Power Systems, Kredyt Bank,  Warta  ( TUIR Warta i TUnŻ Warta), Bank Zachodni WBK.

Odpowiadała za tworzenie strategii  HR dla całych organizacji, jak i strategii działań poszczególnych obszarów HR.  Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami HR, m.in. tworzeniu strategii działań emloyer brandingowych, wdrażaniu systemów ocen opartych na kompetencjach,   budowaniu skutecznych procesów rekrutacyjnych uwzględniających zmiany na rynku pracy,  tworzeniu  i zarządzaniu projektami szkoleniowo-rozwojowymi pracowników, zarządzaniu badaniami zaangażowania pracowników,  budowaniu programów outplacementowych  czy przygotowaniu i koordynowaniu projektów AC/DC.  W swojej pracy odpowiadała za tworzenie i zarządzanie zespołami HR.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie,  m.in. z zakresu przywództwa, budowania zespołu, skutecznej rekrutacji, systemu ocen pracowników, zarządzania zmianą, komunikacji, negocjacji, EB. Prowadząc szkolenia odwołuje się do doświadczeń biznesowych i łączy to z wiedzą psychologiczną.  Najważniejszym celem każdego szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom szkolenia efektywniej i z większą satysfakcją realizować   zadania w ich miejscu pracy.

Agnieszka Sabat – senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog pracy i organizacji (SWPS) oraz magister zarządzania (GWSH). Przygotowanie trenerskie uzyskała na studiach podyplomowych Akademii Trenerów Biznesu (WSB). Ukończyła również I stopień kształcenia Controllerów Zarządzania Szkoły Controllingu w Katowicach.

Poprzednio: HR Biznes Partner, aktualnie Konsultant HR. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze HR poczynając od systemów zarządczych opartych na Management by Objectives, Balance Scorecard, modeli kompetencyjnych, aż po optymalizację pakietów płacowych i bonusowych. Prowadzi również projekty związane z budową funkcji personalnej, oceną i diagnozą personelu (Assesssment Center i Development Center) oraz szkolenia z tematyki HR.

Najważniejsze doświadczenia zawodowe obejmują projekty m.in. dla firm: ArcelorMittal, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Fortum, Humax, Rhenus Logistic, SEJ, Mercedes Benz, Polpharma S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., BNP Paribas Securite Services, GoWork.pl, Havi Logistics, Vega Systemy Informatyczne s.c., Droma Sunshade Experts, Skala Studio, Wyższa Szkoła Bankowa, Em STUDIO, Konstrukcja, Auchan Polska, Pumar Hydraulika Sp. z o.o., BePRinż Sp. z o.o., Multimedia Polska, Consorg S.A. Jej zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowań procesu podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów w biznesie.

Beata Wiernicka-Bełz – trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR, trener i konsultant. Specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań HRM. Zespoły, którymi kierowała lub których była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu  (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP), wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, trener i konsultant w IBD Business School.

Praktyczne doświadczenie zawodowe związane z tematyką ZZL zdobyła pracując między innymi jako menedżer  (Pepsico-Poland Sp. z o.o.), dyrektor ds. personalno-szkoleniowych (Szlenkier S.A.), kierownik personalny (SIMPLE S.A) i dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Plastics Group Sp. z o. o.). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry.

Przeprowadziła wiele szkoleń i projektów doradczych z zakresu: opisów stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji personelu, analizy i określania potrzeb szkoleniowych, systemów wynagrodzeń i motywacyjnych, analizy i wartościowania stanowisk pracy, systemów ocen, controllingu personalnego.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 26 listopad-18 grudzień 2020
Online 24 październik-22 listopad 2020

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
cena za osobę
4 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
cena za osobę
4 050
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!