Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-wiekiem-trzy-rozne-pokolenia-x-y-z-kazde-z-innymi-oczekiwaniami-systemem-pracy-a-takze-sposobem-komunikacji-63333-id385

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji


  ID szkolenia: 63333
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel CAMPANILE
  .
  40-028 KATOWICE
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 h (1 dzień)
 • Organizator szkolenia:

  PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.

Najważniejsze korzyści tego szkolenia to:

zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy
nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem
rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich
w celu zwiększenia efektywności firmy
dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie
rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem
a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy wszystkie osoby zarządzające ZZL, działy HR, działy kadr, menedżerów.

Program szkolenia:

Blok 1:

Diagnoza obecnego sposobu zarządzania wiekiem
Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych dotyczących wieku pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze
Blok 2:

Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników sprzyjającej transferowi wiedzy
Omówienie cyklów rozwoju pracownika w organizacji a także sposoby dopasowania komunikacji do cyklu u najmłodszych (pokolenie Y) i oraz najstarszych pracowników (45+)
Charakterystyka konfliktu pokoleń oraz omówienie pokoleń Baby Boomers, X oraz pokolenia Y – ich oczekiwań i motywacji
Blok 3:

Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku
Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami po 45roku życia i nowej generacji – pokoleniem Y
Blok 4:

Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie- w perspektywie finansowej,
– klientów,- doskonalenia procesów wewnętrznych,

– rozwoju

– mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej.

Blok 5:

Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach
Blok 6:

Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:- Zarządzania rozwojem karier pracowników 45+ oraz pokolenia Y
– Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników- Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie dla pracowników po 45 roku życia

– Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej po 45 roku życia

– Planowanie rozwoju pracowników różnych pokoleń (45+ praz pokolenie Y)Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracownika

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener i konsultant, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy.

Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.

Zrealizowała ok. 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła ok. 1500 szkoleń i warsztatów jak również audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 10 lat.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł

Cena zawiera:

koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu poczęstunki kawowe, obiad

Dostępne zniżki:

 • 40 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji