ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

O szkoleniu

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.

Najważniejsze korzyści tego szkolenia to:

zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy
nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem
rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich
w celu zwiększenia efektywności firmy
dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie
rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem
a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zarządzające ZZL, działy HR, działy kadr, menedżerów.

Program szkolenia

Blok 1:

Diagnoza obecnego sposobu zarządzania wiekiem
Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych dotyczących wieku pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze
Blok 2:

Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników sprzyjającej transferowi wiedzy
Omówienie cyklów rozwoju pracownika w organizacji a także sposoby dopasowania komunikacji do cyklu u najmłodszych (pokolenie Y) i oraz najstarszych pracowników (45+)
Charakterystyka konfliktu pokoleń oraz omówienie pokoleń Baby Boomers, X oraz pokolenia Y – ich oczekiwań i motywacji
Blok 3:

Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku
Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami po 45roku życia i nowej generacji – pokoleniem Y
Blok 4:

Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie- w perspektywie finansowej,
– klientów,- doskonalenia procesów wewnętrznych,

– rozwoju

– mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej.

Blok 5:

Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach
Blok 6:

Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:- Zarządzania rozwojem karier pracowników 45+ oraz pokolenia Y
– Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników- Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie dla pracowników po 45 roku życia

– Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej po 45 roku życia

– Planowanie rozwoju pracowników różnych pokoleń (45+ praz pokolenie Y)Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracownika

Czas trwania

8 h (1 dzień)

Prelegenci

Doświadczony trener i konsultant, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy.

Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.

Zrealizowała ok. 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła ok. 1500 szkoleń i warsztatów jak również audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 10 lat.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel CAMPANILE

40-028 Katowice

.

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
590
Cena zawiera:
  • koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu poczęstunki kawowe, obiad
Zapisz się

Organizator

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów
Wyzwolenia 27
woj. śląskie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów Wyzwolenia 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!