Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zakupami-i-redukcja-kosztow-zaopatrzenia-63238-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku. 

Szkolenie skierowane jest do:

- dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa
- zarządzających: zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej.

Program szkolenia:

 1. Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
   
  • Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
    
  • Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia.
    
  • Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu.
    
  • Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
    
  • Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
    
  • Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
    
 2. Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia.
   
  • Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert.
    
  • Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
    
  • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
    
  • Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych.
    
  • Specyfikacja zaopatrzenia.
    
  • Negocjacje zakupowe.
    
  • Procedura kwalifikacji dostawców.
    
  • Kontrakt zaopatrzeniowy.
    
  • Okresowa ocena dostawców.
    
 3. Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu.
   
  • Obliczanie wielkości i terminu zamówienia, modele zamawiania.
    
  • Proces składania zamówień do dostawcy.
    
  • Zarządzanie zapasami - analiza, planowanie i controlling zapasów.
    
  • Systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem.
    
  • Sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw.
    
  • Realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru).
    
  • Kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów.
    
  • Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia - systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne.
    
  • Mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja.
    
 4. Transport i realizacja dostaw materiałów.
   
  • Zakres zarządzania i sposoby realizacji transportu w procesie realizacji dostaw.
    
  • Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2010.
    
  • Spedycja i usługi transportowe.
    
  • Stawki i taryfy transportowe.
    
 5. Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
   
  • Analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia.
    
  • Działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków.
    
  • Budżetowanie kosztów materiałowych.
    
  • System mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia.
    
  • Wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

Informacje o prelegentach:

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia,