Szkolenie

Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia,

O szkoleniu

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku. 
Kto powinien wziąć udział?

- dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa
- zarządzających: zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej.

Program szkolenia

 1. Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
   
  • Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
    
  • Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia.
    
  • Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu.
    
  • Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
    
  • Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
    
  • Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
    
 2. Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia.
   
  • Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert.
    
  • Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
    
  • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
    
  • Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych.
    
  • Specyfikacja zaopatrzenia.
    
  • Negocjacje zakupowe.
    
  • Procedura kwalifikacji dostawców.
    
  • Kontrakt zaopatrzeniowy.
    
  • Okresowa ocena dostawców.
    
 3. Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu.
   
  • Obliczanie wielkości i terminu zamówienia, modele zamawiania.
    
  • Proces składania zamówień do dostawcy.
    
  • Zarządzanie zapasami - analiza, planowanie i controlling zapasów.
    
  • Systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem.
    
  • Sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw.
    
  • Realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru).
    
  • Kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów.
    
  • Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia - systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne.
    
  • Mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja.
    
 4. Transport i realizacja dostaw materiałów.
   
  • Zakres zarządzania i sposoby realizacji transportu w procesie realizacji dostaw.
    
  • Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2010.
    
  • Spedycja i usługi transportowe.
    
  • Stawki i taryfy transportowe.
    
 5. Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
   
  • Analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia.
    
  • Działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków.
    
  • Budżetowanie kosztów materiałowych.
    
  • System mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia.
    
  • Wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia

Prelegenci

Cytat

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego

Gdzie i kiedy

Katowice 22 - 23 października 2020
Hotel

40-147 Katowice

ul. Bytkowska 1a

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 października 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
1590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
1790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!