Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zakupami-i-redukcja-kosztow-zaopatrzenia-70010

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA


  ID szkolenia: 70010
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel
  ul. Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 12.04.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6 godzin edukacyjnych

  PLAN SZKOLENIA:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą jak prawidłowo zarządzać zakupami w przedsiębiorstwach oraz jak skutecznie reagować na zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Cele szczegółowe:

- Nabycie umiejętności oceny i analizy dostawców, budżetowania i analizowania kosztów zakupu.

- Zdobycie wiedzy jak wygląda i funkcjonuje cykl zaopatrywania przedsiębiorstwa.

- Zdobycie wiedzy dotyczącej współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia pozwolą uczestnikom na efektywne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie oraz sprawne reagowanie na sytuacje w trakcie których należy zastosować redukcję kosztów zaopatrzenia.

METODYKA SZKOLENIA
1. Formy prowadzenia zajęć: analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne
2. Formuła prowadzenia zajęć:
- praktyczne formułowanie problemu - 20%
- narzędzia metodyczne - 20%
- case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 60%

Szkolenie skierowane jest do:

- dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
- zapasami,
- logistyką produkcji i przepływem materiałów,
- controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej

Program szkolenia:

1.Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

- Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
- Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia
- Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu
- Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing)
- Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa
- Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa

2.Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia
- Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert,
- Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
- Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
- Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych
- Specyfikacja zaopatrzenia
- Negocjacje zakupowe
- Procedura kwalifikacji dostawców,
- Kontrakt zaopatrzeniowy,
- Okresowa ocena dostawców,

3. Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu.
- zakup, obliczanie wielkości i terminu zamówienia, modele zamawiania,
- proces składania zamówień do dostawcy,
- zarządzanie zapasami – analiza, planowanie i controlling zapasów,
- systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem
- sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw
- realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru)
- kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów
- zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne
- mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja

4. Transport i realizacja dostaw materiałów.
- zakres zarządzania i sposoby realizacji transportu w procesie realizacji dostaw
- międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2010
- spedycja i usługi transportowe
- stawki i taryfy transportowe

5. Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa
- analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia,
- działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków
- budżetowanie kosztów materiałowych
- system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
- wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA