Zarządzanie zapasami

O szkoleniu

Szkolenie skupia się na zagadnieniach związanych z całościowym zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: metodach pomiaru wielkości zapasu, wyznaczaniem celów na wielkość zapasów, kategoryzacji zapasów, sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów, zapasach bezpieczeństwa, procesie planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technikach zarządzania zapasami.

W trakcie szkolenia IMP koncentrujemy się na całościowym zarządzaniu zapasami. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omawiamy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów.

By zapanować nad zapasami najpierw musimy określić co to znaczy. W tym celu omówimy metody pomiaru wielkości zapasu oraz wyznaczanie celów na wielkość zapasów. Podzielimy zapasy na kategorie. Pozwolą one zapanować nad nimi bez nadmiernej konieczności schodzenia do szczegółów, bo im więcej szczegółów tym więcej pracy i tym większa jej niepewność.

Opowiemy o sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów. Przyjrzymy się różnym podejściom do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza kosztów oraz analiza potencjalnych zagrożeń i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. To pozwoli nam określić różne kryteria ustalania partii, zwłaszcza produkcyjnej. Rozważania oparte są o przykłady z różnych branż.

Obszernym tematem podczas IMP jest zagadnienie zapasów bezpieczeństwa. Czy utrzymywać zapas bezpieczeństwa? Jak powiązać zapas bezpieczeństwa z obsługą Klienta a jak z terminowością dostaw zewnętrznych oraz produkcji? Jakimi metodami wyznaczać zapasy bezpieczeństwa? Gdzie planować zapasy bezpieczeństwa: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie? Przed jakimi typami zaburzeń chronią nas zapasy bezpieczeństwa? Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa? Jak często i jakimi metodami aktualizować wielkość zapasów bezpieczeństwa? Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych podejść do zapasów bezpieczeństwa?

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiążemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa. Spróbujemy optymalizować całość inwestycji w zapas biorąc pod uwagę koszty zakupu, koszty zapasu i oczekiwany poziom obsługi Klienta.

Zajmiemy się też uproszczonymi metodami uzupełniania zapasów. Zreferujemy powody stosowania metod uproszczonych (nieopartych o mechanizm MRP), zalety ich stosowania oraz ryzyka z nimi związane, a które często są bagatelizowane.

Położymy nacisk na zapobieganie różnym zagrożeniom w zarządzaniu zapasami, w odróżnieniu od „gaszenia pożarów” – reagowania na występujące zagrożenia.

Po omówieniu powyższych zagadnień przejdziemy do praktycznych warunków i technik skutecznego działania mechanizmu MRP. Zwrócimy uwagę na niezbędną poprawność danych podstawowych materiałów i receptur wyrobów (BOM). Przyjrzymy się różnym metodom podpowiadającym kiedy i ile należy zamówić. Omówimy sposoby zastosowania wyliczonych wcześniej zapasów bezpieczeństwa w naszych systemach MRP.

W czasie szkolenia zbudujemy „Przewodnik wdrożeniowy”. Ten „Przewodnik” to zestaw zadań, które Uczestnicy – wykorzystując wiedzę ze szkolenia - mogą wykonać u siebie w Firmie i stworzyć całą, lub choćby część Polityki Zarządzania Zapasami.

Na każdym kroku podkreślamy kontekst biznesowy, w którym się znajdujemy. Szukamy zrozumienia potrzeb naszych Klientów Wewnętrznych oraz sposobów na uzmysłowienie naszych potrzeb tym, dla których jesteśmy Klientami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, zapasami, zaopatrzeniem, itd.

Program szkolenia

 • Polityka zarządzania zapasami
 • Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
 • Kategoryzacja zapasów
 • Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
 • Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
 • Zapasy bezpieczeństwa
 • Uproszczone metody uzupełniania zapasów
 • Wykorzystanie wyników MRP
 • Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP

Czas trwania

Szkolenie online: 4 dni, 8 sesji
Szkolenie stacjonarne: 3 dni, 8 sesji

Prelegenci

Trener MPM Productivity management Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

do ustalenia

woj. wielkopolskie

Online 10-13 maj 2021
Online 22-25 luty 2021

Rejestracja

Cena
za osobę
3 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena
za osobę - przy płatności na 6 tygodni przed szkoleniem
2 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
60-614 Poznań
ul. Śląska 2a
woj. wielkopolskie
MPM Productivity Management Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie i szkoleniach z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania produkcją i logistyką w procesie tworzenia wartości dodanej. Firma istnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
60-614 Poznań ul. Śląska 2a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!