Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zapasami-70503

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Niezawodność procesów produkcji i sprzedaży wynika z dostępności materiałów, komponentów, wyrobów gotowych, a także zaopatrywanych towarów handlowych. Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i dystrybucją obejmuje w swej treści kształtowanie poziomu, struktury i alokację zapasów w łańcuchu dostaw. Koszty utrzymania i odtwarzania zapasów, a także wielkość kapitału zamrożonego w zapasach, są pochodną wiedzy i kwalifikacji menedżerów w zakresie doboru metod i parametrów zarządzania zapasami.

Niestabilność, sezonowość czy trendy sprzedaży produktów tworzą złożone wymagania zabezpieczenia sprzedaży w wymiarze miejsca, czasu, ilości i asortymentu tworzonych zapasów. Alokacja punktu rozdzielenia w łańcuchu dostaw oraz dobór modelu organizacyjnego zarządzania zapasami przez dostawce i odbiorcę, tworzą coraz wyższe wymagania dla wiedzy operacyjnej menedżerów - warunkując osiągnięcie założonych wyników rynkowych i finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- menedżerów i kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- kierowników sprzedaży, specjalistów w działach handlowych i obsługi klienta,
- menedżerów produktów,
- kierowników dystrybucji i łańcuchów dostaw,
- specjalistów ds. zapasów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania zapasami

Analiza procesów w łańcuchu dostaw i przepływu materiałów.
Analiza potrzeb i czynników kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie.
Cele utrzymania zapasów i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie.
Rodzaje zapasów w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
Wymagania zarządzania zapasami.
Punkt rozdzielenia w łańcuchu dostaw. Alokacja zapasów.

2. Klasyfikacja zapasów. Koszty zapasów.

Analiza zużycia i klasyfikacja do grup asortymentowych ABC/XYZ - praktyczne grupowanie materiałów / produktów, algorytmy analiz.
Analiza kosztów zapasów. Sposoby obliczania kosztów.
Współczynniki kosztów zarządzania zapasami.
Współzależności kosztowe.

3. Analiza popytu i prognozowanie

Analiza zużycia zapasu /popytu/. Histogram częstości popytu.
Analiza parametrów planowania zapasów na podstawie pokrycia popytu/zużycia.
Parametry zużycia - średnia, odchylenie standardowe, trend, sezonowość.
Metody prognozowania krótko- i długoterminowego. Błąd prognozowania.
Nieliniowe i liniowe algorytmy prognozowania.
Adaptacyjne metody prognozowania.

4. Metody zarządzania zapasami. Systemy zamawiania i odtwarzanie zapasu

Parametry zarządzania zapasami.
Określanie wielkości zamówienia i poziomu zapasu zamawiania.
Ekonomiczna wielkość zamówienia i ekonomiczna częstość zamawiania.
Zmienność zużycia i analiza czasu realizacji zamówienia.
Zapas bezpieczeństwa.
Ciągłe i okresowe śledzenie poziomu zapasu.
Praktyczne metody zarządzania zapasami i zasady ich doboru dla pokrycia stabilnych i zmiennych potrzeb (analiza współczynnika zmienności).

5. Praktyczne aspekty zarządzania zapasami

Wybrane decyzje zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie – opusty cenowe, grupowanie zamówień do jednego dostawcy.
Analiza pokrycia i stała pokrycia.
Organizacja systemu sterowania zapasem.
Analiza sieciowa i rozmieszczenie zapasów.
Controlling wyników zarządzania zapasami.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy, lunch,
- imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,
- istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika
- ankieta oceniająca szkolenie
- test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE ZAPASAMI