Szkolenie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - szkolenie otwarte

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi---szkolenie-otwarte-68627

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - szkolenie otwarte


  ID szkolenia: 68627
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  PERSPECTA
  Jaśkowa Dolina 81
  80-286 Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy od 7.00-13.00
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Znany amerykański znawca problematyki zarządzania P. Drucker na początku lat 50. XX w. wypowiedział słowa, które okazały się prorocze dla zarządzania: „Stało się truizmem w amerykańskim zarządzaniu,
że ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie i że największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiej. Osiągnięcia przedsiębiorstwa zależą w ostatecznym rachunku od tego, czy potrafi skłonić ludzi do wydajności, czyli do pracy. Stąd zarządzanie pracownikiem i pracą jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania”.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze znaczeniem Działu HR w firmie, jego zadaniami
oraz organizacją. Szkolenie przygotuje uczestników do:
• Samodzielnego przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru odpowiednich metod i narzędzi
• Skutecznej selekcji kandydatów i wyboru najodpowiedniejszego kandydata
• Przygotowania poprawnego opisu stanowiska pracy
• Opracowania Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych
• Efektywnego motywowania pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Program szkolenia:

Ramowy program szkolenia:

DZIAŁ PERSONALNY
Znaczenie Działu Personalnego w firmie, funkcje działów personalnych (projektowanie ścieżek kariery zatrudnionych osób, motywowanie, controlling personalny, planowanie zatrudnienia, kształtowanie warunków i stosunków pracy, budowanie i realizowanie programów szkoleniowych), obowiązki pracowników HR, wyzwania stawiane przed działami personalnymi, funkcjonowanie działu personalnego i jego wpływ na firmę, relacje działu personalnego z pracownikami oraz kierownictwem, miejsce HR w strukturze organizacji.

METODY I NARZĘDZIA REKRUTACYJNE
Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety, direct search, ogłoszenia prasowe, internetowe, outsourcing HR, nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów: portale społecznościowe, fora internetowe, tworzenie opisu stanowisk, poprawność tworzenia ogłoszeń, zasady kreowania standardowych dokumentów aplikacyjnych, wykorzystywanie testów wiedzy oraz psychologicznych w rekrutacji.

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
Skuteczna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, najczęstsze błędy oceniania aplikacji oraz metody ich eliminowania, tworzenie profesjonalnego kontaktu z Kandydatem, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie odpowiednich pytań oraz scenariusza rozmowy, skuteczne metody oceny Kandydata.

AUDYT PERSONALNY
Obiektywna analiza procesów personalnych i komunikacyjnych w firmie, zalety tworzenia opisów stanowisk
w organizacji, wywiady kompetencyjne, opisy stanowisk jako podstawowy element działań personalnych, wartościowanie stanowisk pracy, skuteczna rekrutacja pracowników dzięki profesjonalnym opisom stanowisk (kompetencje kandydata na stanowisko, konstruowanie umów w oparciu o opisy stanowisk), opisy stanowisk a systemy wynagrodzeń, raport z audytu personalnego.

SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW
Analiza kultury organizacyjnej, opracowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny, zalety korzystania z SOOP, szkolenie osoby oceniającej i ocenianej, ocena 360 stopni i zalety jej wykorzystania w firmie, oceny 360 stopni- cele, metody, program, ocena 360 jako element wsparcia dla SOOP.

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Korzyści płynące z motywowania pracowników, rodzaje motywacji, techniki motywacyjne, indywidualna motywacja pracownika, wzajemna motywacja pracowników, motywacja całej struktury organizacyjnej, narzędzia do opracowywania systemów motywacyjnych, błędy popełniane w motywowaniu pracowników.

Informacje o prelegentach:

PERSPECTA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 599 - p

Cena zawiera:

1 dzień szkoleniowy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Szkolenie, kurs: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - szkolenie otwarte