Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-48346-id71

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


  ID szkolenia: 48346
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Archeion
  Świętego Filipa 23/6
  31-150 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 01-02.03.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godzin dydaktycznych
  I spotkanie 1-2 marca 2013
  II spotkanie 9-10 marca 2013
  III spotkanie 16-17 marca 2013
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

„AKADEMIA MENEDŻERA"
obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

DO PROJEKTU MOGĄ BYĆ ZAKWALIFIKOWANI BENEFICJENCI OSTATECZNI, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
a. Przedsiębiorcy sektora Mikro lub Małych Przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.małopolskiego oraz posiadający na terenie województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną i/lub ich pracownicy wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. małopolskim.
Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
b. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) właściciele pełniący funkcje kierownicze wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
c. Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

Program szkolenia:

I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Podstawowe terminy i pojęcia związane z zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie Zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją
3. zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy
4. procesy związane z ZZL

II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE
1. Zasady poszukiwania kadr
• Rekrutacja i selekcja - definicje
• Analiza stanowisk pracy w organizacji
• Opis stanowiska pracy w danej komórce
• Profile kandydatów – kompetencje, siedmiopunktowy plan A. Rogera

2. Kryteria doboru kadr
• Techniki rekrutacyjne
• Proces selekcji: pre-selekcja czyli analiza aplikacji, na co zwracamy uwagę czytając życiorys lub ankietę personalną?
• Planowanie procesu selekcji – dobór metod odpowiednich dla danej komórki w firmie
• Rozmowa kwalifikacyjna
- Cel rozmowy kwalifikacyjnej
- Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
- Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
- Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
- Techniki i reguły prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
- Scenariusz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
- Najczęstsze błędy popełniane przez prowadzących wywiad kwalifikacyjny
- Psychologiczne pułapki przy ocenie kandydatów


3. Rekrutacja na wybrane stanowisko w wybranej komórce firmy - Case study
• Planowanie zatrudnienia,
• Planowanie rekrutacji: przedstawienie sytuacji w firmie – stworzenie opisu stanowiska pracy,
• Stworzenie profilu osobowego jednego ze stanowisk,
• Zaplanowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając wszystkie jej etapy,
• Zaplanowanie Assesment Center.

4. Tworzenie systemów ocen pracowników
• Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej firmy
- Najważniejsze cele oceny
- Formy oceny
- Wymagania stawiane systemom ocen
- Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych
Studium przypadku
• Wprowadzenie systemu ocen okresowych
- Planowanie działania
- Szkolenie osób oceniających
 Wybór rodzaju szkolenia
 Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych
 Ćwiczenia z użyciem kamery wideo
- Przygotowanie osób oceniających
Studium przypadku
• Metody oceny pracowników
• Ustalenie kryteriów oceny
• Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami – Case study
• Błędy w procesie oceniania
• Ocena przełożonych przez podwładnych
• System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy
- SOO a polityka płacowa
- SOO a polityka szkoleniowa
- SOO a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników
- SOO a zwalnianie pracowników
Studium przypadku

5. Motywowanie pracowników
• Przesłanki tworzenia systemu motywacyjnego w firmie
• Motywowanie za pomocą płac
• Kształtowanie płacy zasadniczej oraz premiowanie pracowników
• Motywowanie pozapłacowe
• Sposoby sprawdzania skuteczności systemu motywacyjnego
Case study

6. Budowanie ścieżek kariery
• Pojęcie „ścieżki kariery”
• Planowanie ŚK pracowników jako działanie systemowe
• Zasada „5 kroków”
• ŚK jako element systemu motywacyjnego
• Rola ŚK w budowaniu systemu szkoleń
Case study

7. Szkolenie pracowników
• Rola szkoleń w firmie
• Analiza potrzeb szkoleniowych
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Analiza skuteczności szkoleń
Case study

III. PRAWO PRACY
1. Sposoby świadczenia pracy
• Treść umowy o pracę. Korzyści i skutki wynikające z ich zastosowania.
• Charakterystyka poszczególnych umów o pracę oraz sposoby ich nawiązywania i rozwiązywania.
• Zastosowanie rodzaju umowy o pracę w zależności od potrzeb pracodawców

2. Rozwiązanie stosunku pracy.
• Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
• Prawidłowe sformułowanie przyczyny oraz tryb przekazania pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

3. Zakres praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.
• Omówienie Kodeksu Pracy (najnowsze zmiany w prawie pracy w 2012 r.) oraz obowiązków podmiotów zatrudniających pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Czas i dyscyplina pracy.
• Definicja czasu pracy i jego systemów.
• Omówienie zagadnień związanych z czasem pracy, podróży służbowych oraz szkoleń pracowniczych.

5. Praktyczne sposoby rozwiązywania problemów pracodawców – pytania uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:

1. Praktycy, trenerzy biznesu, specjaliści w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, psycholodzy i pedagodzy. Konsultanci i doradcy firm polskich i zagranicznych

2. Trenerzy i wykładowcy z dużym doświadczeniem specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 0,00 - zł

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, obiady oraz przerwy kawowe, zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym)

Dofinansowanie z UE:

Tak. szkolenie bezpłatne

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE NA FORMULARZACH POBRANYCH Z http://masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI