Szkolenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

O szkoleniu

Szkolenie to kilku modułowa propozycja wprowadzająca w tematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz omówienia zasadniczych elementów składających się na politykę kadrową i zarządzaniu zasobami ludzkimi proponujemy moduł poświęcony psychologicznym umiejętnościom menedżerskim.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do praktycznego i efektywnego zarządzania zespołem poprzez:

 • Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu
 • Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań
 • Budowanie motywacji do pracy w zespole
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Wie jakie elementy składowe wpływają na sukces zespołu oraz jak wykorzystać formalną i nieformalną władzę w zespole dla zaspokajania potrzeb zespołu
 • Zna i potrafi zidentyfikować role w zespole i adekwatnie do występujących ról dokonywać podziału zadań i kompetencji
 • Zna metodologię efektywnego formułowania celów i zadań oraz potrafi efektywnie planować, zarządzać celami i priorytetami oraz skutecznie delegować zadania podwładnym
 • Potrafi dokonać świadomego wyboru odnośnie stylu kierowania zespołem i efektywnie nim zarządzać zgodnie z poziomem kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników
 • Potrafi identyfikować indywidualne i zespołowe motywacje oraz motywować, komunikować i oceniać członków zespołu
 • Posiada zdolność przekazywania komunikatów, informacji zwrotnej o charakterze pozytywnym i negatywnym w sposób konstruktywny i motywujący
 • Posiada umiejętność budowania dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe 
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności: kierowników i menadżerów, personelu działu Kadr i HR.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie ludźmi jako proces
 • Funkcje zarządzania ludźmi
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kto w organizacji zarządza zasobami ludzkimi?

2. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji

 • Określenie potrzeb
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Etapy doboru
 • Analiza stanowiska
 • Opis stanowiska
 • Profil kandydata
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna/wady i zalety
 • Selekcja

3. Wdrożenie i adaptacja pracowników

 • Paszport do organizacji
 • Pierwsze dni
 • Przyjęcie do pracy i wprowadzenie na stanowisko

4. Szkolenie pracowników

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Organizacja ucząca się
 • Cele szkoleń – skuteczne formułowanie 
 • Planowanie szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych
 • Metody uczenia się i szkolenia
 • Ocena efektywności szkoleń
 • Model szkoleń wewnętrznych i szkolenia zewnętrzne
 • Analiza SWOT

5. Motywowanie pracowników

- Teorie motywacji

- Od koncepcji do zastosowań

 • Rozpoznanie potrzeb
 • Określenie celów
 • Świadome aktywizowanie pracowników
 • Ocena skuteczności bodźca
 • Pobudzenia do działania zgodnego z celami
 • Zaspokojenie potrzeb pracownika

-Narzędzia motywowania

 • Finansowe
 • Pozafinansowe
 • Zabezpieczające

6. Ocenianie pracowników

 • Pojęcie i cele oceniania
 • Nieformalna ocena efektywności
 • Systematyczna ocena sformalizowania

7. Mechanizmy tworzące zespół

 • Definicja zespołu
 • Zespół, a grupa
 • Wspólna wizja i jasne cele
 • Role w Twoim zespole

- Rozpoznanie jaką rolę Ty odgrywasz w zespole

 • Dynamika i strategie działania zespołu
 • Normy i standardy wykonywania zadań przez zespół
 • Indywidualne style działania w zespole
 • Style komunikowania się w zespole
 • Zalety i wady pracy zespołowej
 • Radość pracy zespołowej

8. Rola i zadania lidera w zespole

 • Zachowania i relacje w zespole
 • Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
 • Procesy zachodzące w zespole – efektywne wzmacnianie pozytywnych i wygaszanie negatywnych zachowań
 • Planowanie pracy zespołu
 • Motywy pozafinansowe w działaniu zespołowym
 • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu

9. Skuteczna komunikacja w zespole

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Skuteczne komunikowanie się drogą do porozumienia się z innymi
 • Spójność komunikacyjna - jak przekazywać jednoznaczne komunikaty?
 • Synergia między współpracownikami uzależniona od poziomu komunikacji, jako wypadkowej poziomu zaufania i współpracy
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości współpracownika
 • Empatia, wzajemne słuchanie i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb zespołowych i indywidualnych członków zespołu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.

Gdzie i kiedy

Kraków 15 grudnia 2021
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 15 lutego 2022
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Online 21 kwietnia 2022

Gdzie i kiedy

Wrocław 9 czerwca 2022
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 października 2021
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Zapisz się

550
Kraków / Warszawa / Wrocław / Poznań
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
400
on-line
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!