Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zespolami-zroznicowanymi-wiekowo-pokolenie-xyz-55296-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo (pokolenie X,Y,Z)


  ID szkolenia: 55296
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień po 7 h
  Terminy szkolenia:
  13.07.2017
  20.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Aby skutecznie motywować pokolenia X, Y, Z przełożony powinien zdawać sobie sprawę z osobistych celów jego pracowników oraz sposobów postrzegania przez nich osiągnięć i porażek. Motywacja wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje nasze zachowania. Chodzi o to, abyśmy jeszcze bardziej efektywnie wykonywali zadania lub – abyśmy zaczęli się do nich bardziej przykładać.

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem, Menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych, Pracownicy działu HR, Menedżerowie/ kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę

Program szkolenia:

1. Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji.
a. Age friendly – zysk z dojrzałości.
b. Budowanie wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej – CSR.
c. Zwiększenie elastyczności organizacji w odpowiedzi na zmiany na rynku.
d. Kreowanie kultury organizacji ukierunkowanej na poszanowanie praw i różnorodności jednostek.

2. Zróżnicowanie wiekowe w zespole.

a. Kierowanie zróżnicowanym wiekowo zespołe.
b. Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników.
c. Jak zapewnić transfer wiedzy w zespole?
d. Korzyści dla przedsiębiorstwa z budowania zróżnicowanego wiekowo zespołu.

3. Jak motywować pokolenie X, Y, Z?

a. Indywidualne plany rozwojowe dla pracowników.
b. Zróżnicowanie potrzeb i motywacji przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych.
c. Motywatory finansowe i pozafinansowe; motywacja niestandardowa dla poszczególnych grup wiekowych.

4. Etapy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

a. Strategia i wizja firmy, a strategia zarządzania wiekiem – wspólne dopasowanie.
b. Strategia personalna przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania wiekiem.
c. Indywidualna wizja zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.
d. Pobudzenie potrzeby i świadomości zarządzania wiekiem w kapitale ludzkim.
e. Projektowanie i wdrażanie programów rozwijających zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie.
f. Narzędzia i dobre praktyki zarządzania wiekiem.

5. Skuteczna komunikacja i przepływ wiedzy w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1500 PLN netto /1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgloszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo (pokolenie X,Y,Z)