Szkolenie

Zarządzanie zespołem

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z zarządzania zespołem. Na szkoleniu poznasz podstawowe techniki zarządzania, dawania informacji zwrotnej, motywowania oraz delegowania zadań. Co więcej, dowiesz się jak efektywnie i sprawnie komunikować się z zespołem.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla potencjalnych kierowników projektów, managerów odpowiadających za sukcesy różnych projektów w swoich obszarach jak i dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami a mierzącymi się z wyzwaniami kierowania zespołem ludzi, którego członkowie nie zawsze są im podległymi dyscyplinarnie pracownikami.

Program szkolenia

LIDER, PRZYWÓDCA, MENEDŻER

 • ­    Realizm i odwaga
 • ­    Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
 • ­    Siła zaangażowania
 • ­    Strategia czy działanie
 • ­    Siła lenistwa
 • ­    Identyfikacja zadań lidera w organizacji
 • ­    Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy
 • ­    Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników)
 • ­    Jak skutecznie budować autorytet w zespole

PLANOWANIE JAK WYKORZYSTAĆ WŁADZĘ DLA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI?

 • ­    Planowanie w zarządzaniu
 • ­    Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
 • ­    Role i modele przywódcze a planowanie i delegowanie zadań
 • ­    Zasady planowania zadań własnych
 • ­    Zasady planowania zadań podwładnych
 • ­    Kamienie milowe w planowaniu

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • ­    Delegowanie zadań pracownikom
 • ­    Jak i kiedy delegować zadania?
 • ­    Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ­    Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • ­    Elementy blokujące delegowanie zadań
 • ­    Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • ­    Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • ­    Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • ­    Zasady wynagrodzenia
 • ­    Jak ustalać system premii i nagród?
 • ­    Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • ­    Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • ­    Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • ­    Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • ­    Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • ­    Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM

 • Rola i zadania lidera
 • Predyspozycje osobiste – samoświadomość – jak ją zdobyć?
 • Etapy tworzenia zespołu
 • Typy zachowań w zespole
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu
 • Koncepcja stylów zarządzania a zarządzanie konfliktem

PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – JAK OSŁABIĆ LUB UNIKNĄĆ KONFLIKTU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ LUB INNYMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

 • Proces efektywnej komunikacji
 • Komunikacja w czasach kryzysu
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Kontrolowanie uczuć i emocji

TYPOWE REAKCJE NA STRES

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi

KREOWANIE WIZERUNKU PRZEŁOŻONEGO

 • Lider a menadżer
 • Sztuka argumentacji
 • Charyzma lidera
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące
 • Świadome tworzenie wizerunku lidera

ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE

 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji

ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Asertywność w czasach pandemii
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie rozmówcy
 • Przekazywanie rozmówcy złych wiadomości
 • Jak rozmawiać o obniżkach pensji, zwiększeniu obowiązków, zmianach w charakterystyce pracy
 • Jak uzyskać wsparcie zamiast oporu lub biernego oporu
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie pracownikowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, np. jak dojść do porozumienia z antagonistą?
 • Rozmówca zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących

-    obszary trudności w odmawianiu
-    jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie

 • Asertywne wyrażanie próśb

-    dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
-    jak formułować asertywną prośbę?

 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu

-    kiedy warto wypowiadać krytykę
-    problemy z przyjmowaniem krytyki
-    co robić z nie konstruktywną krytyką
-    oddzielenie opinii od faktów

 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych

-    jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
-    typowe błędy w wyrażaniu opinii
-    jak asertywnie wyrażać własne opinie?

 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?

-    komunikaty JA i komunikaty TY
-    metody ustanawiania konstruktywnych relacji
-    hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
-    asertywna obrona przed gniewem i agresją

 • Asertywna informacja zwrotna

-    NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
-    UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
-    FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
-    FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
-    FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze

KOMUNIKACJA W ZESPOLE A OSOBOWOŚĆ

 • Rola osobowości w zarządzaniu zespołem
 • Typ osobowości a skłonność do konfliktu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Zarządzanie ludźmi o różnych stylach osobowości

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Poznań 18-19 listopad 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!