Zarządzanie zespołem

O szkoleniu

Otwarte szkolenia dla menedżerów z naszego nowego katalogu szkoleń to nastawione na trening praktycznych umiejętności i kształcenie kluczowych kompetencji kursy menadżerskie z zarządzania, skuteczności managerskiej i sprawnej komunikacji. Wyspecjalizowane szkolenia dla managerów zorientowane są na pogłębianie tych obszarów wiedzy, których znajomość ma decydujący charakter dla skuteczności przywództwa i efektywnego wykorzystywania potencjału drzemiącego w zasobach kadrowych firmy. Szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem” to obligatoryjny kurs wszechstronnego kształcenia dla osób pełniących funkcję liderów w różnych organizacjach oraz wszystkich, którzy planują osiągać sukcesy zawodowe na stanowiskach kierowniczych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenia managerskie online oraz kursy stacjonarne podejmujące elementarne zagadnienia z dziedziny zarządzania kadrami wprowadzają Kursantów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu psychologii zarządzania, budowania silnych i sprawnych zespołów, motywowania pracowników i efektywnego zarządzania potencjałem zespołu. Kurs „Zarządzanie zespołem” to swoisty niezbędnik dla managera, który chce poznać i przyswoić najskuteczniejsze metody i instrumenty zarządzania ludźmi w aktualnych realiach biznesowych i zrozumieć trendy reorganizujące system i styl nowoczesnego przywództwa. Nadrzędnym celem powyższego kursu jest kompleksowe przygotowanie jego Uczestników do roli sprawnych i skutecznych liderów, kształcenie kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku przywódczym oraz wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem” to pigułka wnikliwej wiedzy z zakresu zarządzania, dzięki której liderzy będą mogli stworzyć własną skuteczną strategię budowania silnego, zmotywowanego i zaangażowanego w realizację celów firmowych zespołu.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, którzy chcą oddziaływać na zespoły w sposób pozytywny i wzmacniać zaangażowanie ludzi.
 • Liderzy i osoby pracujące w teamach, którzy chcą rozumieć co wpływa na zaangażowanie  pracowników.
 • Menedżerowie, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale chcą uporządkować swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje.
 • Liderzy, którzy pracują projektowo i zarządzają zmiennymi zespołami.
 • Szefowie, którzy od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero go tworzą.
 • Osoby, które w przyszłości chciałby zarządzać zespołami.
 • Osoby, które są otwarte na rozwój osobisty i zawodowy.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – czynności organizacyjne, diagnoza i omówienie celów, którym ma służyć rozpoczynające się szkolenie z kompetencji menedżerskich.

Moduł I. Zarządzanie zespołem – potencjał zespołu

 • Struktura zarządzanego zespołu – model DISC (arkusz lidera, drzewo zespołu, wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, wnioski).
 • Analiza kompetencji zespołu – kompetencje obligatoryjne i uzupełniające vs zadania lidera (wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne).
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu K. Blancharda (wykład, dyskusja, ćwiczenia).
 • Role w zespole w koncepcji R. M. Belbina i ich charakterystyka – koordynator, realizator, myśliciel, lokomotywa, krytyk wartościujący itp. (analiza zespołu, dyskusja).
 • Tworzenie potencjału kadrowego i zarządzanie rozwojem podwładnych (dyskusja, praca z arkuszami).

Moduł II. Zarządzanie zespołem – strategia budowania silnego zespołu

 • Zakres obowiązków na danym stanowisku i obowiązujących na nim priorytetów (dyskusja, arkusz ustalania celów, ćwiczenia indywidualne).
 • Talenty – w nawiązaniu do teorii Talentów Gallupa; pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników w organizacji z perspektywy menedżera (dyskusja).
 • Spotkania z pracownikami – reguły efektywności spotkań i skutki ich zaniechań (dyskusja, arkusz lidera, case study).
 • Zarządzanie zadaniami – planowanie, delegowanie, monitorowanie (dyskusja, praca z arkuszami).
 • 7 stopni delegowania uprawnień/celów (arkusz lidera, dyskusja).
 • Wartości i pochwała – motywowanie pozafinansowe pracowników.
 • Rola pochwały i nagrody – jednominutowy manager (omówienie).
 • Kierownik coachem – o roli szefa coacha.
 • Budowanie relacji z zespołem – dobre i złe praktyki (omówienie).

Moduł III. Zarządzanie zespołem – psychologia dla managerów

 • Zmiana w zespole a krzywa J. Fishera i łuk zmiany.
 • Stres i emocje w zespole (omówienie z sugestiami działań).
 • Zarządzanie problemem w zespole (dyskusja, sugestie możliwych rozwiązań).
 • Rozmowa z podwładnym o problemie/rozmowa dyscyplinująca (omówienie, arkusz lidera).

Moduł IV. Zarządzanie zespołem – moc zespołu

 • Mój zespół – diagnoza stylów zachowań, kompetencji, relacji w zespole pracowniczym; motywowanie, reagowanie na zmiany, efektywność zespołu, informacje wrażliwe; sukcesja.

Zakończenie zajęć. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem” kończy się podsumowaniem kluczowych zagadnień. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnego planu działania. Na zakończenie kursu wszyscy jego Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zarządzanie zespołem” w Human Skills.

Czas trwania

9-16

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena
1 503
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 550 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r. oraz ponownie w 2022 r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - Jesteśm...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.

BUR, KFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa Widok 18/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!