Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników.

O szkoleniu

Czy chcesz, aby Twój zespół był zaangażowany, zmotywowany i efektywnie wykonywał swoje zadania? Nasze szkolenie dla kadry kierowniczej "Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników" jest stworzone właśnie dla Ciebie. Odkryj, jak skutecznie kierować współpracownikami i budować silne, zgrane zespoły.

Dowiesz się, jak:

 • Ustalać zasady współpracy
 • Motywować i delegować zadania
 • Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Planować pracę i efektywnie prowadzić zespół

Pokazujemy, jak:

 • Kierować zespołem, budować zaangażowane i odpowiedzialne za swoje wyniki zespoły.
 • Radzić sobie z wyzwaniami bycia skutecznym, efektywnym liderem zespołu.
 • Wdrażać techniki delegowania, kontroli i udzielania informacji zwrotnej, które przyniosą natychmiastowe efekty.

Oferujemy praktyczne narzędzia do codziennego zarządzania zespołem:

 • Narzędzia umożliwiające efektywną komunikację interpersonalną
 • Techniki przygotowania do udzielenia informacji zwrotnej
 • Strategie efektywnego delegowania zadań i ich rozliczania
 • Proces planowania pracy podległego zespołu
 • Asertywna komunikacja i stawianie oczekiwań
Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz dzięki naszemu szkoleniu:

 • Motywowanie pracowników: nauczysz się, jak skutecznie motywować swoich pracowników, aby zachowali wysoki poziom zaangażowania i energii w realizacji swoich zadań.
 • Budowanie zaangażowania: dowiesz się, jak tworzyć atmosferę pracy, która sprzyja zaangażowaniu, zaufaniu i wzajemnemu wsparciu w zespole.
 • Efektywne delegowanie: opanujesz techniki delegowania zadań, które pozwolą Ci skutecznie rozdzielać obowiązki, zwiększając wydajność i odpowiedzialność w zespole.
 • Udzielanie efektywnej informacji zwrotnej: nauczysz się, jak przygotowywać i przekazywać konstruktywną informację zwrotną, która pomoże Twoim pracownikom rozwijać się i poprawiać swoje wyniki.

Chcesz utrzymać efektywność w swoim zespole? Chcesz utrzymać motywację na wysokim poziomie? Zależy Ci na efektywnej współpracy między pracownikami oraz profesjonalnym wykonaniu zadań?

Nasze warsztaty przygotują Cię do efektywnego prowadzenia zespołu i zarządzania ludźmi w sposób, który budzi ich zaangażowanie i buduje zespół oparty na wzajemnej współpracy i szacunku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie "Zarządzanie Zespołem i Motywowanie Pracowników" jest skierowane do:

 • Dyrektorów: osób zarządzających całymi działami lub jednostkami organizacyjnymi, które chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów.
 • Managerów: kierowników średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnych za prowadzenie zespołów i realizację celów biznesowych.
 • Kadra kierownicza: liderów zespołów i działów, którzy pragną wzmocnić swoje umiejętności zarządzania ludźmi oraz budowania zaangażowania w zespole.
 • Dział HR: specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, którzy chcą wdrożyć nowoczesne techniki motywowania i kierowania pracownikami.
 • Osób zarządzających: liderów projektów, kierowników zespołów projektowych i innych osób, które mają na co dzień kontakt z zarządzaniem zespołem.
 • Właścicieli firm: przedsiębiorców zarządzających małymi i średnimi firmami, którzy chcą wprowadzić efektywne metody motywowania i delegowania zadań w swoich organizacjach.

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu, każdy z tych profesjonalistów zyska umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania i motywowania swoich zespołów, co przyczyni się do osiągnięcia wyższej efektywności i lepszych wyników organizacji.

Program szkolenia

UTRZYMANIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE

 • Powody braku realizacji zadań.
 • Jak pobudzić działanie w zespole?

MOTYWACJA

 • Źródła motywacji
 • Piramida Maslowa
 • Teoria oczekiwań Lymana Portera
 • 10 Praw motywacji

OBSZARY DZIAŁAŃ LIDERA

 • Jakie są zasady skutecznego przywództwa, które łatwo wdrożysz?
 • Autosabotaż lidera - czy sam sobie szkodzisz?
 • Autorytet - jak go zbudować?

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

 • Podział czasu managera - jak zarządzać swoim czasem, gdy ciągle ktoś przeszkadza
 • Jak nie stać się zakładnikiem zespołu?
 • Utrzymanie ciągłości pracy zespołu.

JAK SKUTECZNIE DELEGOWAĆ ZADANIA?

 • Skuteczne przekazywanie poleceń.
 • Kontrola - nie „czy” tylko „jak kontrolować?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i monitorować wykonanie zadań.

SESJA Z TRENEREM

 • SESJA Z TRENEREM
 • Indywidualne rozmowy z uczestnikami
 • Sesja pytań do trenera

Czas trwania

Szkolenie trwa od 9.00 do 15.00. 

Prelegenci

PIOTR - trener z 25-letnim doświadczeniem biznesowym zebranym w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, technik sprzedaży, budowania efektywnej ścieżki współpracy z klientem. Piotr, jako praktyk, przekazuje sprawdzoną wiedzę z charakterystycznym sobie poczuciem humoru i lekkością w opowiadaniu historii. Na praktycznych przykładach i realnych sytuacjach pokazuje, jak stosować poznane techniki, jak prezentować produkt mówiąc językiem korzyści, jak radzić sobie z obiekcjami czy finalizować transakcje. 

Najlepsze praktyki i doświadczenia stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się sprzedażą na co dzień. Siła 19 lat praktyki to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników szkoleń. W ich zakres wchodzą, m.in: praca z trudnym klientem, sprzedaż w sektorze bankowym, strategie skutecznej sprzedaży, negocjacje handlowe, standardy profesjonalnej obsługi klienta, finalizacja sprzedaży, budowanie wartości produktu/usługi/firmy, upselling i crosselling.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

➡ Szkolenie on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem na platformie ZOOM

Rejestracja

Cena 1
1 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 4.59% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.15% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 6.88% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7.34% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proszę o kontakt indywidualny

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!