Zarządzanie Zespołem II – rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą i zadaniami

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do efektywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz zarządzania zmianą poprzez poznanie technik asertywności, psychologii konfliktów oraz zasad wdrażania i komunikowania zmian. Szkolenie doskonali również kompetencje organizacji zadań, dzięki wskazaniu metod  wyznaczenia celów oraz narzędzi planowania.

Sposób pracy podczas szkolenia:

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

 • pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne problemy i rozwiązania z różnych branż,
 • prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie prezentacji,
 • przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach symulacyjnych,
 • zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem i moderujemy dyskusje grupowe,
 • prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
 • uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą  się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowanie jest do liderów, menedżerów, kierowników, osób zarządzających
z krótszym bądź dłuższym stażem pracy, chcących poznać sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zasady wdrażania i komunikowania zmian oraz skuteczne metody organizacji czasu pracy.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Asertywność w pracy menedżera    

 • asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością
  i lekceważeniem,
 • asertywne wyrażanie myśli - argumentacja, czyli jak precyzyjnie i nie agresywnie ujawniać własną opinię,
 • obrona swoich praw w relacjach z pracownikami,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem,
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością.

MODUŁ II

Psychologia konfliktów

 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów.

MODUŁ III

Sposoby rozwiązywania konfliktów

 • style reakcji na konflikt - podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej,
 • konsekwencje określonych zachowań w sytuacji konfliktowej – skutki rywalizacji, nadmiernego łagodzenia czy unikania,
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • konstruktywne sposoby zachowania w sytuacji konfliktowej.

MODUŁ IV

Negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów

 • zasady negocjowania w konflikcie,
 • mój styl prowadzenia negocjacji – autodiagnoza,
 • negocjacje (WIN-WIN).

MODUŁ V

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi - STUDIUM PRZYPADKU

 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole: opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność,
 • trudności, jakie pojawiały się w zespołach uczestników szkolenia na przestrzeni ostatnich miesięcy,
 • analiza przyczyn, czyli skąd się biorą problemy w relacjach pomiędzy menedżerem a kierowanym przez niego zespołem,
 • „burza mózgów”, czyli próby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się problemów,
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy.

MODUŁ VI

Zarządzanie zmianą - zasady wdrażania i komunikowania zmian

 • motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie,
 • cykl procesu zmian,
 • efektywna komunikacja w procesie zmian,
 • opór psychologiczny i różne jego przejawy,
 • radzenie sobie z oporem wobec zmian,
 • angażowanie pracowników w proces zmian.

MODUŁ VII

Sposoby wyznaczania celów

 • jak powinien wyglądać dobrze postawiony cel  – zasada SMART,
 • jak przekładać cele na zadania,
 • ustalenie wskaźników dobrze określonego celu,
 • cele i zadania ilościowe oraz jakościowe,
 • monitoring realizacji celów – budowa i wykorzystanie formularzy,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności stawiania celów metodą SMART.

MODUŁ VIII

Skuteczna organizacja pracy

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiągania celów,
 • współczesne koncepcje zarządzania czasem,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ IX

Organizacja pracy własnej jako proces

 • etapy procesu,
 • ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu,
 • zbierania informacji, analiza informacji, planowanie, działanie.

MODUŁ X

Planowanie działania i wyznaczanie priorytetów

 • konsekwencje niewystarczającego lub nadmiernego planowania jako przyczyna powstawania chaosu,
 • planowanie jako aktywny proces,
 • narzędzia służące doskonaleniu planowania: matryca Eisenhowera, metoda ustalania priorytetów metodą ABC, metoda POOCO, metoda Pareto.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

 9:00 - 16:00 

Prelegenci

Anna Krawulska - Biegańska
psycholog, trener, asesor, coach, mediator, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Autorka projektów rozwojowych dla menedżerów, mentorów, trenerów wewnętrznych i talentów.  Ekspert w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację na styku działów oraz współpracę
w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • przeprowadzenie zajęć przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • diagnozę potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

 1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
 2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
 3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
 • możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
 • możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP, z możliwością uzyskania od 50% do 80% refundacji. Skontaktuj się z nami - sprawdzimy jakie są aktualne możliwości uzyskania dofinansowania dla Twojej firmy.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!