Szkolenie

Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium

O szkoleniu

Każdy z nas, zapewne spotkał się z pokoleniem Millenium. Do tego pokolenia (pokolenia Y, „cyfrowej generacji”) zaliczamy zazwyczaj osoby urodzone po 1984 roku a przed rokiem 2000. Poszczególne źródła różnią się w datowaniu konkretnych granic tego pokolenia. Jego wyznacznikiem są jednak charakterystyczne cechy. Obecnie, osoby w tym wieku tworzą rdzeń wielu zespołów. To najczęściej wybierany target pracowników. Do 2025 roku będą stanowiły ponad 75 procent zatrudnionych! Czy szykują się rewolucyjne zmiany? Menedżerowie, którzy należą do starszych pokoleń, napotykają na międzypokoleniową różnicę w podejściu do powierzania zadań, technik motywacji, analizy procesów.

Jak skutecznie angażować zespół i powierzać zadania pracownikom pokolenia Y? Jak radzić sobie wymaganiami zespołu? Jak zarządzać tą grupą osób? Jakie mocne strony tego pokolenia, mogą wpłynąć na rozwój firmy i zespołu? Które narzędzia są już przestarzałe i nieskuteczne? Podczas szkolenia menedżerowie poznają odpowiedzi na te i inne pytania, a także wypracują skuteczne narzędzia pracy wspierające efektywność zespołu i firmy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

charakterystykę pokolenia Millenium,
możliwość rozwoju kompetencji społecznych i otrzymania informacji zwrotnych,
strategie zarządzania zespołem Millennium i rozwijania jego efektywności np. Flexible Involvement Management©,
praktyczne narzędzia menedżerskie służące angażowaniu, zarządzaniu efektywnością i motywowaniu takiej jak: Kontrakt wartości, „Y” Expose©, Metoda SSC, Model Pendeltona, Techniki Action Learning, motywowujące sposoby Grywalizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • rozpoznawać mocne strony a także fakty i mity o pokoleniu Y,
 • stosować narzędzia menedżerskie niezbędne w pracy z pokoleniem Millenium,
 • rozwijać kompetencje komunikacji menedżerskiej adekwatne dla zespołu Millenialsów,
 • zwiększać efektywność pracy w zespole.
Kto powinien wziąć udział?

Menedżerowie i Dyrektorzy firm, a także Kierownicy zespołów w organizacjach gdzie zatrudnieni są pracownicy pokolenia Millenium.

Program szkolenia

 1. Poznajemy „Cyfrową generację” – charakterystyka zespołu:
  • co powinna zawierać oferta zatrudnienia – czyli na co zwraca uwagę generacja Y szukając pracy?
  • rotacja pracowników w zespole pokolenia Y, zdalna praca i elastyczność miejsca pracy,
  • zwyczaje w obsłudze klientów Dress code i dyskusje o wizerunku,
  • poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy i własnych działań,
  • typowe cechy; Sposób podejmowania decyzji, rozumienie przyczyn i skutków, stosunek do autorytetu,
  • potrzeby społeczne i wartości; „idee i zmiany”, Fun to work, Live Work Balance, stosunek do innych, stosunek do zdrowia, waga statusu, stanu majątkowego i jakość wykształcenia,
  • fakty i Mity na temat pokolenia Millenium,
  • słabe i mocne strony zespołu:
   • podczas omawiania tego modułu przechodzimy od zauważalnych atrybutów młodego pokolenia po ich przyczyny– rozważamy mocne i słabe strony statystycznego zespołu pracowniczego i zastanawiamy się jak wykorzystać i wspierać mocne strony. Jednocześnie oddzielamy stereotypy, które narosły na temat pokolenia Millenium, nie zawsze sprzyjające aktywnej współpracy z tymi pracownikami reprezentującymi wspólnotę konkretnych wartości, zmotywowanymi do rozwoju i sensownych efektów,
   • podczas pracy przedstawione są opisy przypadków, konkretne sytuacje zawodowe związane z zespołem Millennium, oraz raporty z badań,
   • przykładowe ćwiczenie: W czasie rzeczywistym menedżerowie w podzespołach zmagają się ze stereotypowymi postawami pracowników. Nasze reakcje na stereotypy są materiałem do dyskusji na temat pokolenia. 
 2. Jak zarządzać generacją Y – strategie nie tylko dla menedżerów innych pokoleń:
  • kreowanie Lifestyle,
  • jak działa zróżnicowanie pokoleniowe w zespole?
  • strategia Flexible Involvement Management©,
  • strategia Sand Box – i inne strategie asekuracyjne,
  • profil Kompetencji Menedżera zespołu Millenialsów:
   • studium przypadku Google i innych firm innowacyjnych,
   • prezentacja skutecznych strategii zarządzania,
   • podsumowaniem modułu będzie stworzenie map, zawierających porządane cechy i kompetencje menedżerów pracujących z zespołem Millennialsów.
 3. Jak komunikować się z zespołem Y: 
  • jak komunikuje się „cyfrowa generacja”? – raporty, badania, dyskusja,
  • zmienność, bodźce i wrażenia w jaki sposób ma je dostarczyć organizacja?
  • kontrakt wartości i potrzeby zespołu,
  • kształtowanie kultury komunikacji zespołu na podstawie wartości pokoleniowych:
   • w tym module, poznajemy najświeższe raporty z zakresu zmieniających się nawyków komunikacji,
   • omawiamy podstawowe potrzeby zespołu w zakresie komunikacji bez zaspokojenia których trudno zarządzać takim zespołem takich jak równość, poczucie sensu, poczucie sprawstwa,
   • zastanawiamy się jak menedżer wspiera poczucie wpływu zespołu i jego spójność.
 4. Zarządzanie oporem:
  • psychologia zespołu generacji Y,
  • jakie są oznaki oporu? 
  • jawne i ukryte cele zespołu,
  • psychologia pracy menedżera z oporem – przydatne techniki:
   • omawiamy oznaki oporu: Czy preferowane godziny pracy lub kłótnie o podział obowiązków mogą być oznaką oporu? Czy oznaką oporu mogą być inne typowe wymagania i oczekiwania? Przyglądamy się kwestionowaniu wypowiedzi menedżera także jako sposobom sprawdzania autorytetów,
   • przykładowe ćwiczenie: Zespół odgrywa realne sytuacje oporu. Menedżerowie mają za zadanie zdefiniować czynniki oporu i przećwiczyć sposób radzenia sobie z oporem. W trakcie zadania zespół zwykle reaguje spontanicznie, a menedżerowie ćwiczą techniki komunikowania się z zespołem w takich sytuacjach.
 5. Praktyczne narzędzia menedżerskie: 
  • Y - Expose©,
  • inspirować czym i w jaki sposób?
  • wyznaczanie celów i podziału ról w zespole,
  • sposoby dawania instruktarzu,
  • reprymenda a pochwała,
  • rozmowa oceniająca z pracownikiem pokolenia Y:
   • podczas tego modułu menedżerowie pracują na własnych realnych sytuacjach,
   • ćwiczą narzędzia dostosowane do potrzeb własnych zespołów,
   • dyskutują na temat tego jak i kiedy stosować wybrane narzędzia menedżerskie.
 6. Jak zarządzać efektywnością zespołu: 
  • angażować czy frustrować? Dwa rodzaje interwencji menedżerskich,
  • podejście do zagadnienia sensu działań biznesowych w pokoleniu Y,
  • czy tradycyjne podejście do delegowania i kontroli powinno się zmieniać? 
  • typowe problemy związane z delegowaniem wyznaczania celów, kontroli, zarządzania czasem,
  • tradycyjne techniki zarządzania efektywnością w zespole generacji Y (przejrzysta struktura, dzienny plan działań, kontrola wyników, miesięczne terminy wymagalności i in.),
  • wykorzystanie „metod blogowych”– Inicjowanie zarządzania własną efektywnością „broadcast yourself”, elektroniczna kontrola w formie rankingów i gier:
   • czy delegowanie wyznaczania celów i kontroli wyników nie jest krokiem w kierunku anarchii w zespole pokolenia Y? 
   • jak sprawdzą się tradycyjne metody wyznaczania celów i kontroli? 
 7. Sztuka feedbacku dla zespołu pokolenia Y:
  • cechy i zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
  • informacja zwrotna w kontekście motywacji i potrzeb zespołu,
  • model SSC (Start – Stop – Continue),
  • angażujący Model Pandletona,
  • wyrażanie oczekiwań wobec pracowników:
   • podczas tego modułu omawiamy skuteczne sposoby udzielania nieoceniającej informacji zwrotnej,
   • uczestnicy ćwiczą różne sposoby udzielania feedebacku,
   • sposób udzielania informacji zwrotnej odnosimy do potrzeb rozwojowych pracowników pokolenia Y.
 8. Jak motytować zespoł generacji millenium:
  • rywalizacja w zarządzaniu zespołem,
  • techniki Action Learning,
  • dedykowane programy rozwoju zawodowego,
  • sztuka pozytywnego wzmacniania i dostęp do stałej informacji zwrotnej jako podstawowe warunki motywacji,
  • stymulacja, zmienność i bodźce oraz chillout w motywowaniu zespołu,
  • oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji i efektów a zniechęcenie w zespole:
   • przykładowe ćwiczenie: Każdy z podzespołów otrzymuje opis prawdziwej sytuacji w zespole. Zadaniem podzespołu jest wymyślenie grywalizacji, która będzie odpowiedzią na potrzeby zespołu,
   • w trakcie tego modułu uczymy się technik action learningowych, które mogą stanowić dynamiczne wsparcie menedżera angażującego zespół w konstruktywną innowacyjność. Menedżerowie w podzespołach opracowują zadania wykorzystując jednocześnie techniki action learningu.
 9. Asertywność menedżera: 
  • pewność siebie w pokoleniu Miellenialsów – jak wygląda naprawdę?
  • w jakim menedżerze zespół znajduje oparcie?
  • sprawdzanie autorytetów – co i w jaki sposób testuje zespół?
  • budowanie pewności siebie,
  • wyznaczanie granic i obrona przed krytyką:
   • w trakcie modułu menedżerowie poznają sposoby budowania autorytetu dla zespołu Millenium,
   • w trakcie modułu menedżerowie ćwiczą techniki zachowań, które mają zastosowanie w najtrudniejszych sytuacjach z zespołem.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Cytat

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 9 listopada 2021
Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 226

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 15 czerwca 2021
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 - 2 kwietnia 2021
Centrum Szkoleniowe - Progress Project

02-229 Warszawa

Światowa 22

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25 - 26 stycznia 2021

Zapisz się

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!