Szkolenie

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi.
W trakcie szkolenia "ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji":

Poznają i określą swój indywidualny styl zarządzania zespołem produkcyjnym.
Nauczą się zasad poprawnej komunikacji w zarządzaniu pracownikami.
Dowiedzą się jak należy tworzyć system ocen okresowych dla zespołu produkcyjnego.
Poznają zasady wartościowania stanowisk pracy w firmach produkcyjnych.
Nabędą / rozwiną umiejętności związane z motywowaniem podwładnych i właściwym delegowaniem zadań.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie "Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym" jest przeznaczone dla Dyrektorów, Kierowników Produkcji, którzy odpowiadają za kierowanie pracą zespołów produkcyjnych.

Program szkolenia

1. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA "ODCHUDZONEGO" ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Organizacja miejsca pracy system "5S"
Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu TPM (Total Productive Maintanance)
Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny – OEE (Overall Equipment Effectiveness)
System Just In Time (JiT) oraz Kanban
Skrócenie czasu przezbrojenia SMED (Single Minute Exchange of Die)
Usprawnienia na stanowiskach pracy Kaizen
Auto-quality
VSM & MIFA

2. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
Twój styl zarządzania, diagnoza
Zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych jak budować autorytet?
Elementy budujące zaufanie do kierownika przywódcy
Wzmacnianie własnego potencjału lidera

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
Rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego
Stworzenie planu komunikacji z zakresem tematycznym:

- komunikacja bezpośrednia (start up/121/monthly comms/quater comms/Brown bag/Back to work/additional meeting),

- komunikacja pośrednia (tablica informacyjna/TV&desktop prezentacje multimedialne),

- komunikacja pozioma z innymi działami spotkanie operacyjne (częstotliwość/uczestnictwo działów/zakres tematyczny).

Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Trudności w procesie komunikacyjnym
Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Znaczenie i zasady komunikacji z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji
Komunikacja a sytuacja konfliktowa
Badanie zadowolenia pracownika jako specyficzna forma komunikacji (ocena pracy zarządu/ocena pracy bezpośredniego przełożonego/subiektywna ocena środowiska pracy/ocena komunikacji)

4. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

Dobór odpowiednich kategorii do ceny pracownika
Dobór odpowiednich wag do oceny pracownika
Dobór okresu oceny pracownika
Rozkład ocen i ich znaczenie w rozwoju zespołu produkcyjnego

5. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING

System ocen pracowniczych pod kątem organizowania Zespołu
Umiejętne planowanie pracy Zespołu w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca
Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
Nadzorowanie pracy podległego Zespołu pracowników
Nadzór i kontrola nad wypełnianiem dokumentacji produkcyjnej

6. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRODUKCYJNYCH W PROCESIE ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

Stworzenie grupy oceniającej stanowiska pracy
Stworzenie formularza oceniającego stanowiska pracy
Wybór ilości podziałów stanowisk
Ustalenie zasad awansu miedzy grupami
Ustalenie zasad degradacji miedzy grupami
Tabela poliwalencji

7. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
Zasady wynagradzania
Jak ustalać system premii i nagród?
Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
Opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników
Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
Performance plan - individual development plan

8. DOSKONALENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SWOICH PODWŁADNYCH POPRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM

Delegowanie zadań pracownikom, rola projektów w rozwoju własnym i pracowników
Macromanagment over micromanagment
Drivehourse vs finger managment
Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
Metodologia smart
Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
Elementy blokujące delegowanie zadań
Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
Rola i znaczenie back-up-ów w firmie (sukcesor, key talent)

Czas trwania

2 dni, 16 godzin

Prelegenci

Cytat
Trener: Krzysztof Kowalewski
rener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania produkcją, menedżer z ponad 12 letnim doświadczeniem zawodowym.


Karierę zawodową rozpoczynał w Lacroix Electronics Kwidzyn (2001) na stanowisku Planisty produkcji.

Od 2004 związany z firmą Teleplan Bydgoszcz początkowo jako Supply Chain Manager odpowiedzialny za utrzymanie efektywnej komunikacji pomiędzy logistyką firmy a klientami oraz identyfikację obszarów zwiększenia zysków. Następnie Kierownik programu Dell w firmie Teleplan odpowiedzialny za zarządzanie w obszarach Produkcja Inżyniering, Jakość, Logistyka oraz identyfikację obszarów do poprawy w firmie Telelplan a jej głównym klientem - firmą Dell.

W latach 2007 - 2012 Kierownik Produkcji Dell Łódź odpowiedzialny za zarządzanie kierownikami linii i operatorami produkcji. Współuczestniczył we wprowadzaniu produkcji Desktopów do EMFP Łódź - projekt GOL. Kierował jako lider z programami związanymi z Kazein Suggestion System (5S) Visual Management, oraz uczestniczył w programie Continuous Improvement - Yellow Belts (wzrost certyfikacji FY10 o 30%).

Następnie Kierownik Produkcji w Hager Tychy odpowiedzialny za realizację planów produkcyjnych zgodnie z oczekiwaniami klienta i zarządzanie zespołem produkcyjnym (kierownicy linii i operatorzy). Obecnie pracuje na stanowisku Business Improvement Leader w firmie Atos gdzie jest odpowiedzialne za wszelkie usprawnienia i aktywności w obszarze doskonalenia procesów biznesowych.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Systemy MRP/ERP). Absolwent Studiów Doktoranckich Politechniki Poznańskiej (Instytut Inżynierii Zarządzania). Trener współpracujący B&O NAVIGATOR.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 stycznia 2014
Centrum Konferencyjne B&O Navigator

03-110 Warszawa

Czarnocińska 31

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
brutto
2460 PLN
Cena zawiera:
  • Szkolenie dwudniowe (bez zakwaterowania) - Uczestnictwo w szkoleniu. Materiały szkoleniowe. Podręcznik. Materiały piśmiennicze. Obiady w trakcie szkolenia. Przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa
Echa Leśne 27C
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w danym szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa Echa Leśne 27C
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!