ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM trening menedżerski

O szkoleniu

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do zarządzania zespołem oraz daje możliwość uporządkowania dotychczasowej wiedzy z zakresu motywowania, delegowania zadań i wyznaczania celów oraz usprawnienia pracy własnej i całego zespołu.

Efekty uczenia się

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna:

- Model informacji zwrotnej podsumowującej.
- Model informacji zwrotnej interwencyjnej.
- Strukturę rozmów dyscyplinujących.
- Model zachowań indywidualnych DISC.
- „Kompas menedżera” zarządzającego zespołem różnorodnym.
- Strukturę rozmów z pracownikami z różnych pokoleń.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecane właścicielom, dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawąswoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistomprzygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych

Program szkolenia

Ramowy program usługi

Pokaż program

Otwarcie i przywitanie

 • Cele szkolenia i program
 • Cele indywidualne uczestników
 • Omówienie wniosków z zadania przeszkoleniowego

Symulacja: działanie zespołu w sytuacji zadaniowej „Budowla” – jak lepiej współpracować?

 • Wprowadzenie: cele gry (ilościowe oraz jakościowe), podział na zespoły i przedstawienie zasad
 • Rozgrywka: dynamiczna współpraca w podgrupach dla realizacji celów
 • Podsumowanie: analiza współpracy i komunikacji w podzespołach
 • Ranking kluczowych zasad współpracy i komunikacji przydatnych w realności zawodowej
 • Odpowiedzialność zadaniowa i odpowiedzialność za obszar w praktyce 

Konsekwencja w zarządzaniu, czyli skuteczne komunikowanie:

 • Informacja zwrotna:
 • Kwestionariusz „Konstruktywna Informacje Zwrotna” – wypracowanie zasad udzielania
 • konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wyniki badań: dlaczego informacja zwrotna jest efektywnym narzędziem menedżerskim?
 • Informacja zwrotna podsumowująca wykonanie zadania lub okres – model „Z”, określenie mocnych stron i działań efektywnych oraz diagnoza obszarów do zmiany.
 • Analiza materiału wideo – przekonania i postawy nt. feedbacku
 • Osobiste postawy wobec udzielania feedbacku 

Motywująca krytyka; Komunikacja w sytuacjach trudnych i/ lub nie wykonania zadania wymagająca poprawy pracy podwładnego:

 • Informacja zwrotna z wykorzystaniem modelu FUKO. Formułowanie konstruktywnego
 • komunikatu interwencyjnego.
 • Trening udzielania informacji zwrotnej
 • Reagowanie w sytuacji łamania zasad. Cykl rozmów dyscyplinujących:
 • Rozmowa korygująca.
 • Rozmowa ostrzegawcza.
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji. 

Style zachowań DISC, a komunikacja zindywidualizowana z pracownikiem - potrzeby pracownikówreprezentujących różne typy psychologiczne DISC: 

 • Wprowadzenie do typologii zachowań
 • Cztery style zachowań: D, I, S, C – charakterystyka.
 • Diagnoza stylu zachowań moich podwładnych – praktyczne wskazówki.
 • Potrzeby pracowników reprezentujących różne typy psychologiczne DISC.
 • Identyfikacja mocnych stron i obszarów rozwojowych moich pracowników na bazie stylów zachowańDISC.
 • Dopasowanie komunikacyjne menedżera do stylu zachowań komunikacyjnych podwładnego:
 • Najbardziej komfortowy dla różnych typów DISC styl komunikacji i współpracy.
 • Action Plan – jakie działania podejmę w stosunku do moich pracowników? 

Zindywidualizowane podejście do pracownika. Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością:

 • Różne perspektywy postrzegania siebie i innych.
 • Mini eksperyment. „Jak postrzegasz siebie? – Jak Cię postrzegają inni?”, mający na celu wskazanieróżnic w postrzeganiu i zbudowanie świadomości tego, że świat i otaczający nas ludzie nie jest takim,jakim jest, lecz takim, jakim go widzimy.
 • Co wpływa na różnice w postrzeganiu?
 • Stereotyp, przekonanie a uprzedzenie.
 • Czym jest różnorodność? 
 • Różne oblicza różnorodności 

Różnorodność pokoleniowa – motywowanie dostosowane do potrzeb różnych generacji:

 • „Łączy nas różnorodność!” – porozumienie przez zrozumienie.
 • Skąd biorą się i na czym polegają podobieństwa i różnice?
 • Inspirująca prezentacja interaktywna 4 pokoleń obecnych na rynku pracy (BB, X, Y, Z/C):
 • Charakterystyka pokoleń – podobieństwa i różnice.
 • Wyzwania menedżera w zarządzaniu pokoleniami – jak motywować pracowników z poszczególnychpokoleń?
 • Wyzwania i kluczowe kompetencje menedżera zarządzającego zespołem różnorodnym pokoleniowo– „Kompas Menedżera”.

Czas trwania

1 dzień, 8h zajęć od 9:00 do 17:00

Prelegenci

Trener Grupy Szkoleniowej SOLBERG

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Hotel Boutique

Łódź

woj. łódzkie

do ustalenia

Wrocław

woj. dolnośląskie

Boutique Hotel Lodz

Łódź

woj. łódzkie

Q Hotel Grand Cru Gdańsk

80-882 Gdańsk

11 Rycerska

woj. pomorskie

Online 28 luty 2022
Q Hotel Grand Cru Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie 1-dniowe stacjonarne
Cena szkolenia zawiera: • pakiet materiałów szkoleniowych, • certyfikat ukończenia szkolenia, • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie 1-dniowe online
Cena szkolenia zawiera: • pakiet materiałów szkoleniowych, • certyfikat ukończenia szkolenia, • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia
7 910
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl

2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.

3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.

5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwośc zmiany uczestnika szkolenia.

6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.

9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.

10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych.

Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których dane te są przetwarzane.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje dofinansowanie szkoleń. Napisz do nas.

Foma zdalna usługi. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy szkoleniowej
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:
Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy)
2GB pamięci RAM (zalecane 4GB)
System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza
wersja)
Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari (zaktualizowane do
najnowszej wersji)
Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 Mbps (zalecane 2,5 Mbps z obrazem w jakości HD)
Kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki.
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć do
szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika
przed szkoleniem oraz wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu email w oknie logowania.
Ważność linku - do zakończenia szkolenia wg. harmonogramu szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!