Zarządzanie Zespołem - Trening Menedżerski - szkolenie dla kierowników, dyrektorów, managerów - BUSINESS STUDIO Warszawa

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zespołem – Trening Menedżerski podniesiesz swoje rzeczywiste kompetencje przywódcze zwiększające skuteczność w zarządzaniu ludźmi. Zrób to po to, by pomnażać własne dochody zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Poznaj m.in. metody budowania zespołów, motywowania, delegowania i egzekwowania zadań, a także sposoby kształtowania wizerunku autorytetu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas treningu menadżerskiego dowiesz się jak:

 • ukształtować profil i wizerunek lidera zespołu;
 • zbudować autorytet przywódcy;
 • wykorzystywać mechanizmy odpowiedniego motywowania ludzi;
 • rozwinąć kompetencje zawodowe i osobiste, niezbędne w skutecznym przywództwie;
 • zadbać o automotywację do podejmowania wyzwań w organizacji;
 • skutecznie organizować pracę zespołu, delegować zadania, egzekwować;
 • zbudować klimat zaufania i współpracy w zespole;
 • stosować kreatywne techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • używać konkretnych narzędzi służących lepszemu komunikowaniu się, wpływaniu na ludzi, prowadzeniu ich w pożądanym kierunku;
 • zdefiniować wartości zespołu i pracować w oparciu o kodeks honorowy;
 • pracować nad sobą i ukształtować takie cechy osobowości oraz umiejętności interpersonalne, które będą miały bezpośredni wpływ na właściwe kierowanie zespołem.
 • wygłaszać mowy motywacyjne dla swoich współpracowników.
Kto powinien wziąć udział?

Ososby zarządzające zespołami lub planujące zbudować zespół. 

Program szkolenia

Program szkolenia "Zarządzanie Zespołem - Trening Menadżerski":

Kompetencje lidera:

 • Lider a menadżer – na czym polega różnica?
 • Umiejętność postępowania z ludźmi – jak się tego uczyć.
 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Mój indywidualny styl zarządzania pracownikami - Twoje mocne i słabe strony jako lidera.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Zasady skutecznego działania.
 • Rola wyglądu zewnętrznego, czy ma wpływ na respekt?
 • Najczęściej popełnianie błędy – jak ich uniknąć?

Style przywódcze – kim jesteś:

 • Style kierowania a charakter zespołu.
 • Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
 • Poznaj swój styl kierowania (TEST).
 • Wizjonerski.
 • Trenerski.
 • Afiliacyjny.
 • Demokratyczny.
 • Dyktatorski.

Czy istnieje styl idealny?

Właściwa komunikacja, jako podstawa kierowania:

 • Składniki komunikacji interpersonalnej.
 • Jaki jest Twój styl komunikowania się?
 • Narzędzia skutecznej komunikacji i perswazji.
 • Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka i jej wykorzystanie.
 • Jak mówić a jak nie: język korzyści i słowa blokady.

Komunikacja w relacjach przełożony - podwładny:

 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Określenie jasnych reguł komunikacyjnych.
 • Przepływ informacji w firmie.
 • Kontakt z zespołem – jak go stworzyć i utrzymać?
 • Udzielanie informacji zwrotnej - zasady krytyki konstruktywnej, udzielania pochwał i nagan.
 • Egzekwowanie poleceń i zadań.
 • Wewnętrzne wzmacnianie lub zaprzeczanie informacji.
 • Rozprzestrzenianie idei poprzez system płacowy, nagrody i premie.

Przygotowanie do pracy z zespołem:

 • Co wiesz o swoich pracownikach – kim są i jakie mają oczekiwania?
 • Identyfikacja możliwości pracowników.
 • Metody badania kompetencji.
 • Zdefiniuj sposób pracy z zespołem i sposób funkcjonowania zespołu w organizacji.
 • Jak rozpoznać obszary wymagające poprawy?

Prowadzenie ludzi:

 • Określenie relacji na szczeblu szef-podwładny.
 • Autorytet lidera – jak inspirować ludzi.
 • Skuteczność szefa.
 • Sprawne wykorzystanie czasu.
 • Delegowanie obowiązków.
 • Wyzwalanie energii.
 • Wzbudzanie entuzjazmu i zaszczepianie pewności siebie wśród członków zespołu.
 • Dawanie wsparcia i oddziaływanie własnym, pozytywnym przykładem.

Efektywne zarządzanie - współpraca w osiąganiu celu:

 • Kreatywność - czyli jak pobudzić pracowników do efektywnej pracy. Bądź przykładem.
 • Jak wyzwalać inicjatywę i odpowiedzialność w zespole.
 • Zaangażowanie w relacji z innymi: ludzie – pasja – praca (efekt facylitacji społecznej).
 • Planowanie i organizowanie pracy w zespole (cele i zadania zespołu).
 • Warunki skutecznego delegowania zadań.
 • Egzekwowanie i rozliczanie z wykonanych zadań.
 • Rola przedstawienia celów w osiąganiu sukcesu firmy.
 • Analiza kluczowych motywatorów dla zespołu.

Filozofia sukcesu zespołu:

 • Motywowanie pracowników - możliwości motywacji pozafinansowej.
 • Lider jako bodziec lub przeszkoda.
 • Próba stworzenia (przez cały zespół) modelu percepcji sukcesu i mistrzostwa.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Napięcie emocjonalne a efektywność działania (ćwiczenie).
 • Syndrom wypalenia zawodowego.

Komunikowanie zmian - wytyczne dla menedżera:

 • Analiza potrzeb komunikowania zmian. Elementy, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem wdrażania zmian.
 • Informowanie o celach zmian – praktyczne zasady.
 • Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu.
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji z zespołem w procesie zmian.
 • Syndrom grupowego myślenia i sposoby jego unikania.
 • Bariery współpracy i radzenie sobie z nimi w czasie komunikowania i wdrażania zmian.

Lider w obliczu trudnych sytuacji:

 • Rola menedżera w konflikcie – przyjmowanie postawy adekwatnej do sytuacji.
 • Sposoby komunikowania rodzące konflikty i nieporozumienia.
 • Słowa i zwroty „tłamsicieli pomysłów”.
 • Dyskusje i spory wśród pracowników, czyli zarządzanie sytuacją kryzysową.
 • Techniki przełamywania oporu – czyli jak poradzić sobie z trudnym pracownikiem.
 • Pytania, na które nie znamy odpowiedzi - jak nie stracić autorytetu wśród członków zespołu.
 • Błędy w komunikacji i ich wpływ na efektywność zarządzanej grupy.
 • Sposoby radzenia sobie z presją i manipulacją pracowników w sytuacji konfliktu.

Ćwiczenie w grupach: symulacja obrony puentowanych racji – omawianie i weryfikacja błędów.

Rozwiązywanie konfliktów:

 • Znaczenie komunikowania dla rozwiązania konfliktu.
 • Narzędzia komunikacyjne stosowane w sytuacjach konfliktowych.
 • Relacje w zespole w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Sposoby budowania pozytywnych relacji.
 • Wykorzystanie technik perswazji do budowania pozytywnych relacji i ukierunkowania zespołu na wspólny cel.
 • Wzmacnianie wiarygodności prawdziwych przekazów.

Samodoskonalenie menedżerów:

 • Kierowanie własnym rozwojem i planowanie kariery.
 • Zbieranie informacji zwrotnych od zespołu oraz z organizacji i otoczenia biznesowego.

Czas trwania

14H

Prelegenci

ARTUR SOKOŁOWSKI I AGATA BŁASZKIEWICZ

ARTUR SOKOŁOWSKI - Trener biznesu, mentor, coach, mówca.

Charyzmatyczny, pełen energii mówca biznesowy, przeszkolił blisko 160 000 osób. Właściciel firmy szkoleniowej BUSINESS STUDIO GROUP, którą ze spektakularnym sukcesem prowadzi od 12 lat.

Przez swoich klientów nazywany Inspiratorem Zmian.

Od 20 lat doradca i mentor wspierający liderów w Polsce i Europie w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji, umiejętności przywódczych i sprzedażowych. W Sklepie Szkoleń znajdą Państwo szczegóły Jego kursów.

Każdego roku realizuje blisko 180 dni szkoleniowych, a na sali treningowej przepracował ponad 30 000 godzin zegarowych. Ceniony za ogromną wiedzę, niespotykaną osobowość prawdziwego lidera, energetyczny styl prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, pobudzając i zapalając do działania każdego – bez wyjątku.

Absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

AGATA BŁASZKIEWICZ

Od 10 lat Dyrektor Zarządzający w firmie BUSINESS STUDIO GROUP.

Trener rozwoju osobistego, dyplomowany Coach.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii. Ukończyła Specjalizację w zakresie Psychologii Organizacji i Pracy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także Psychologii Sportu.

Dyplomowany Coach MLC. Na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Coaching w Organizacji”. Przeprowadziła setki sesji coachingowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Współpracuje z przedsiębiorcami, menadżerami, ludźmi ze świata sportu, mediów, showbiznesu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na sali szkoleniowej przepracowała 520 dni; 4160 godzin.

Specjalizuje się w tematyce szkoleniowej dotyczącej rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji „miękkich”. Wspiera ludzi w obszarze budowania zespołów, skuteczności osobistej, budowania relacji interpersonalnych, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, efektywnego zarządzania sobą w czasie, automotywacji, kreowania wizerunku, budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

BUSINESS STUDIO

02-001 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 81, 7.10

woj. mazowieckie

BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski Szkolenia & Coaching

02-001 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 81

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
Rabaty przy zgłoszeniu więcej niż 2 osoby
1 980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • OPIEKA POSZKOLENIOWA - kontakt z trenerami
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 6.57% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 11.62% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 16.67% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 21.72% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

BUSINESS STUDIO
02-001 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 81
woj. mazowieckie
BUSINESS STUDIO jest firmą szkoleniową, która powstała i uruchomiła swoją działalność w oparciu o ludzi, których charakteryzuje jeden wspólny mianownik – marzenia, kreatywność, wizja, cel i pasja. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych i ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Regulamin na stronie Organizatora.

Płatność na podstawie faktury VAT.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BUSINESS STUDIO
02-001 Warszawa Aleje Jerozolimskie 81
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!