Zarządzanie zmianą

O szkoleniu

Podczas szkolenia otwartego „Zarządzanie zmianą” Uczestnicy zgłębią wiedzę o etapach procesu zmiany i metodach zarządzania zmianą, a także poznają modele prawidłowego przebiegu zmian. Autorski program zawiera również zagadnienia dotyczące identyfikowania roli wprowadzanej zmiany oraz głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Szkolenie stanowi trening umiejętności przydatnych do zarządzania procesami zmian, dzięki którym menedżerowie będą skutecznie wdrażać rozwiązania wspomagające cyfrową transformację.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online
Kto powinien wziąć udział?

menadżerowie, kadra kierownicza

Program szkolenia

Opłacalność zmiany

 • Case study – czy zmiana ma ekonomiczny sens?
 • Wielowymiarowa analiza czynników wpływających na decyzję o zmianie
 • Analiza kosztów i nakładów na wprowadzanie zmiany
 • Analiza korzyści z wprowadzenia zmiany
 • Planowanie alternatywnych działań

Wprowadzanie zmian – kryteria ekonomiczne i strategiczne

 • Najważniejsze zasady, którymi warto się kierować przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu danej zmiany
 • Zgodność zmiany ze strategią firmy
 • Rodzaje kosztów i korzyści związanych z wdrażaniem zmian
 • Czy wdrażać zmiany, czy ich unikać? – algorytm podejmowanie decyzji

Główne zasady zarządzania zmianą

 • Typy zmian
 • Etapy zarządzania zmianą
 • Style wdrażania zmian
 • Kryteria efektywnego wprowadzania zmian

Interesariusze

 • Określanie interesariuszy zmiany
 • Klasyfikacja interesariuszy zmiany na macierzy wpływ–zainteresowanie
 • Tworzenie strategii postępowania wobec różnych grup interesariuszy zmiany

Rodzaje reakcji na zmianę, krzywa zmiany i opór wobec zmian

 • Rodzaje reakcji na zmiany: adaptacja, opór, testowanie, wsparcie
 • Rozpoznawanie stylów reakcji na zmiany u współpracowników i podwładnych
 • Opór wobec zmiany – czynny i bierny
 • Kwestionariusz prezentujący 20 najczęstszych przyczyn oporu lub obawy wobec zmian
 • Analiza krzywej zmiany
 • Określenie optymalnych metod postępowania wobec osób prezentujących jedną z czterech postaw wobec zmiany

Jak efektywnie komunikować zmianę

 • Wyznaczenie grup odbiorców przekazu
 • Projektowanie istoty przekazu
 • Strategie powiadamiania o zmianie: kanały komunikacji i metody zbierania informacji zwrotnych
 • Praca na przykładach: informowanie o korzyściach - jak uzyskać akceptację i zainteresowanie zmianą?

Sposoby przekonywania do zmian

 • Czteroetapowy model przekonywania do zmiany
 • Ćwiczenia: rozmowy, podczas których lider zmiany ma rozwiać obawy osób prezentujących opór problemowy, osobisty i bierny
 • Case study w zakresie modyfikacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia akceptacji zmiany i ugruntowania nowych zachowań

Cele, warianty i adresaci zmiany

 • Główne i szczegółowe cele projektu zmiany wg metodologii SMART
 • Kryteria oceny sukcesu zmiany – wdrożenia i korzyści biznesowe
 • Warianty zmiany (selekcja metod osiągnięcia zakładanych korzyści biznesowych i wybranie najbardziej opłacalnej strategii)

Model Kottera w zarządzaniu zmianą

 • Model ośmiu kroków do zarządzania zmianą
  1. Uświadomienie zespołowi pilności wprowadzania zmian
  2. Powołanie zespołu kierującego zmianami
  3. Określenie wizji strategicznej
  4. Poinformowanie o zmianach warunkujące zaangażowanie zespołu
  5. Upełnomocnienie do działania
  6. Osiąganie szybkich sukcesów
  7. Niepoddawanie się
  8. Utrwalanie zmian w przedsiębiorstwie
 • Zalety i ograniczenia modelu Kottera
 • Strategia praktycznego wdrażania zmiany wg modelu Kottera

Jak polanować wdrożenie? – harmonogram działań i wybór narzędzi

 • Projektowe podejście do wdrożenia zmian – lista działań do zrealizowania
 • Planowanie zadań, harmonogram działań i określanie odpowiedzialności
 • Narzędzia do budowania harmonogramu – np. schemat Gantta
 • Wdrożeniowe zasoby: finansowe, rzeczowe, ludzkie i know-how

Zespół powołany do wdrożenia zmiany

 • Dyskusja moderowana przez trenera:
 • Rozpisanie każdego z celów cząstkowych na konkretne zadania do realizacji
 • Określenie wymaganego składu zespołu projektowego
 • Dzielenie zadań między członkami zespołu

Ryzyka i zagrożenia dotyczące wdrożenia zmiany

 • Analizowanie działań i przygotowanie listy zagrożeń – realizacja może być zagrożona w wyniku problemów organizacyjnych lub oporu interesariuszy
 • Metody zarządzania ryzykiem (szacowanie ryzyka)
 • Planowanie działań zapobiegawczych lub alternatywnych wobec zidentyfikowanych ryzyk

Okres przejściowy po wdrożeniu zmian

 • Uczenie adaptacji do „nowego” stanu rzeczy
 • Zapobieganie lub radzenie sobie ze spadkiem skuteczności
 • Jak zaplanować działania motywacyjne?
 • Organizowanie szkoleń i innych działań wzmacniających wdrożenie zmiany

Weryfikacja wiedzy

 • Uczestnicy wypełnią test dotyczący zasad i technik zarządzania zmianą

Weryfikacja praktycznych umiejętności

 • Przygotowanie planu procesów zmian w przedsiębiorstwie:
  1. Analiza gotowości do zmiany
  2. Planowanie zmiany
  3. Wyznaczenie sposobów komunikacji zmiany

Czas trwania

2 dni (2x6h)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 15% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 20% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 25% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Certes Sp. z o.o.
00-707 Warszawa
Pszenickiego 5
woj. mazowieckie
Certes sp. Z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą świadczącą usługi z zakresu szkoleń, również dofinansowywanych przez unię europejską, coachingu oraz organizacji imprez integracyjnych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Słowo "Certes" ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Certes Sp. z o.o.
00-707 Warszawa Pszenickiego 5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!