Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zmiana-dla-liderow-zmian-personallreg-smart-23757-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie zmianą dla liderów zmian (PersonAll® SMART)


  ID szkolenia: 23757
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 8 godzin

  TERMINY:
  08.08.2017
  22.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych zasad i metod wprowadzania zmian w organizacji. Wskazuje potencjalne
i prawdopodobne reakcje współpracowników na proponowaną zmianę. Uczy jak eliminować negatywne skutki inicjowania i dokonywania zmian, z uwzględnieniem reakcji adresatów zmiany.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 50%:

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów zmian, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za przygotowanie, przeprowadzenie i wdrożenie innowacji (przykładowe stanowiska: lider Kaizen, inżynier jakości, kierownik ds. sprzedaży, kierownik logistyki, manager produkcji, mistrz zmiany).

Program szkolenia:

Program:
1. Strategiczne czynniki otoczenia zmian
Źródła i katalizatory zmian
Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne inicjujące zmiany w przedsiębiorstwie
Rodzaje zmian
Zakres zmian w organizacji
2. Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji
Paradygmaty zmian
Teoria pola sił K. Lewina
Model wprowadzania zmian
Równanie sukcesu zmiany
Mapa procesu zmiany
Plan działania
Aspekty organizacyjne
3. Opór wobec zmian
Przyczyny oporu
Symptomy oporu
Koncepcja sytuacyjna Hersey’a i Blanchard’a
Style kierowania
Menadżerowie wobec wprowadzania zmian
4. Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian
Adaptacja pracowników do zmian
Krzywa wydajności zmian
Sposoby motywowania pracowników
Teoria motywacji F. Herberga
Błędy w postępowaniu z pracownikami

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi Lean Manufacturing

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto /os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dostępne zniżki:

 • 20% zniżki dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia-W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Zarządzanie zmianą dla liderów zmian (PersonAll® SMART)