Zarządzanie zmianą - droga ku lepszemu

O szkoleniu

Proces profesjonalnego przygotowania i przeprowadzania zmiany jest dzisiaj dla wielu menedżerów, pracowników i zespołów firmowych jednym z ważniejszych wyzwań, gdyż w dużej mierze decyduje o sukcesie i osiągnięciu wyznaczonych celów związanych ze zmianą. Oznacza to, że dzięki przygotowaniu spójnej i klarownej strategii i taktyki przygotowania i wprowadzania zmian można skutecznie przewidywać i zapobiegać najgroźniejszym jej konsekwencjom.

Liczne obserwacje i doświadczenia biznesowe pokazują, że przeprowadzenie procesu zmiany zgodnie z wypracowaną, przemyślaną, zaakceptowaną i dobrze zakomunikowaną strategią i taktyką wpływa pozytywnie zarówno na zachowanie wysokiego poziomu efektywności wykonywanej pracy w firmie, jak i na wzmocnienie dobrego wizerunku całej organizacji.

CELE SZKOLENIA

- Poznanie specyfiki i roli procesów zachodzących przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych.
- Wypracowanie strategii i taktyki przygotowania menedżerów, pracowników i zespołów firmowych do planowanych zmian.
- Poznanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian na wszystkich poziomach zarządzania w całej organizacji .
- Poznanie sposobów przekładania nabytej wiedzy na praktykę działania w zakresie zmniejszania oporu wobec zmian, lepszego radzenia sobie ze stresem i potencjalnymi konfliktami oraz wzbudzania entuzjazmu, otwartości i gotowości do zaakceptowania zmian.
- Przygotowanie uczestników do świadomego budowania i kreowania własnej postawy jako lidera zmian.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:

- Właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji
- Zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania menedżerów, pracowników i zespołów firmowych do planowanych zmian .
- Stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian na wszystkich poziomach zarządzania w całej organizacji.
- Lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, kontrolą stresu, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian.
- Świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, menedżerów, kierowników i dyrektorów oraz wyższej kadry kierowniczej.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Zarządzanie zmianą – droga ku lepszemu

DZIEŃ I

9.30 -11.00 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ CZYLI DROGA KU LEPSZEMU – Wprowadzenie
- program, cele szkolenia, agenda i zasady współpracy
- ćwiczenie wprowadzające typu „icebreaker”
PROCES I ETAPY ZMIANY
- idea, definicja i koncepcja zmiany organizacyjnej
- cykl procesu zmian (model Kirkpatricka)
- cele i korzyści płynące ze zmian
- dynamika procesu zmiany (fazy reagowania na zmianę)
- różne postawy pracowników wobec zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
11.00 -11.15 Przerwa kawowa
11.15 -13.00 PSYCHOLOGIA PROCESU ZMIANY
- człowiek w procesie zmian
- emocje i stres w procesie zmian
- opór wobec zmian i radzenie sobie z nim
- rola menedżerów w zmniejszaniu oporu wobec zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
13.00 -13.45 Przerwa na lunch
13.45 -17.00 ZESPÓŁ W PROCESIE ZMIANY
- zachowania i reakcje zespołu wobec zmian
- potencjalne trudności i konflikty w zespole przechodzącym zmiany
- radzenie sobie z konfliktami (metody i techniki)
- rola lidera w przygotowaniu zespołu do zmiany
ćwiczenia praktyczne i „case study” (przykład z praktyki biznesowej)
KOMUNIKOWANIE ZMIAN
- rola komunikacji w redukowaniu oporu wobec zmian
- konsekwencje braku lub niedostatecznej komunikacji zmiany
- uzasadnienie celowości zmian
- bieżąca komunikacja zmian
- trudne rozmowy z pracownikami na temat zmian
- reguły i sposoby przekazywania informacji o zmianach
ćwiczenia praktyczne z omówieniem

Dzień II

9.00 -10.30 STRATEGIA I TAKTYKA ZMIAN
- wypracowanie strategii wprowadzania zmian
- strategia wprowadzania zmian (model Kottera)
- taktyka zmian – jak skutecznie wdrażać zmiany
- co mówi nam zmiana i jak to wykorzystać ?
- typowe pułapki i błędy we wprowadzaniu zmian
- bariery i trudności we wdrażaniu zmian i radzenie sobie z nimi
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
10.30 -10.45 Przerwa kawowa
10.45 -12.30 LIDERZY I AGENCI ZMIAN
- kim są liderzy i agenci zmian ?
- jak wyszukiwać liderów i agentów zmian ?
- rola liderów i agentów w kreowaniu właściwych postaw wobec zmian
- budowanie dobrych relacji między liderami zmian a pracownikami
- liderzy i agenci zmian w działaniu
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
MOTYWOWANIE W PROCESIE ZMIAN
- problemy z motywacją w procesie zmian
- rola dobrej komunikacji w zwiększaniu motywacji do zmiany
- jak motywować w procesie zmian (przydatne techniki)
- rola liderów we wzmacnianiu motywacji pracowników do zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
12.30 -13.15 Przerwa na lunch
13.15 -16.30 TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI W PROCESIE ZMIAN
- problemy, trudności i bariery w procesie zmian
- jak reagować na obawy pracowników wobec zmian ?
- jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami nt. zmiany ?
- rola coachingu i szkoleń w procesie zmian
- rola informacji zwrotnej w procesie zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
PODSUMOWANIE SZKOLENIA – WNIOSKI, DYSUSJA, UROCZYSTE ROZDANIE CERTYFIAKTÓW
- Key Learning Points – główne wnioski
- Action Plan Lidera Zmian – kroki i działania po szkoleniu

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Warsztat poprowadzi WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK – akredytowany trener i mentor Noble Manhattan Coaching, psycholog biznesu i coach. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: zarządzania zmianą w organizacji, rozwijania i doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju zespołów, zarządzania zespołem, skutecznego przywództwa w sytuacji zmiany, rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich, motywowania i delegowania zadań, efektywnej komunikacji i asertywności, zarządzania sobą w czasie, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, sztuki facylitacji i pracy z grupami, kreatywności i innowacyjności oraz executive i team coachingu. Jako coach pracował mi.in. dla Emerson Process Management Power&Water Solutions, Bayer Polska, Mary Kay Cosmetics, Publicis czy Carlsberg Polska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Open Training

00-511 Warszawa

ul. Nowogrodzka 31

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
ne
1 199
Cena zawiera:
  • .
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!