ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KOMUNIKACJA ZMIANY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, a w szczególności poznanie aspektów psychologicznych oraz narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• Rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny.
• Analizować wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zmiany w firmie.
• Zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany.
• Przygotować się do wdrożenia zmiany, opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu.
• Zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany.
• Zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany.
• Zrozumieć i zaspokoić potrzeby interesariuszy procesu zmiany.
• Opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany
• Wykorzystywać w praktyce poznane techniki, narzędzia i metody do zarządzania zmianą.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby, które wprowadzają zmiany, przewodzą procesowi zmian lub uczestniczą w procesie zmian. Osoby, które chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące zmianami oraz efektywnie i przejść przez cały proces zmian.

Program szkolenia

Terminy
15 12 2015 - 16 12 2015 - Wrocław
17 12 2015 - 18 12 2015 - Poznań
25 01 2016 - 26 01 2016 - Warszawa
25 02 2016 - 26 02 2016 - Wrocław
10 03 2016 - 11 03 2016 - Poznań
21 03 2016 - 22 03 2016 - Warszawa

Program
1. Rozumienie zmiany:
• Oczekiwane postawy, cele szkolenia.
• Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników na temat przeprowadzania procesu zmiany.

2. Świat zmian:
• Stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu.
• Przyczyny zmian we współczesnym świecie.

3. Psychologia zmiany:
• Odczucia wobec zmian i ich przyczyny – Ćwiczenie: Reakcja Indywidualna na Zmianę.
• Typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania.

4. Zrozumienie potrzeb i symptomów zmiany:
• Czynniki determinujące konieczność zmian w organizacji – Ćwiczenie: Analiza Przyczyn Zmiany.
• Opracowanie wizji i jednoznacznych celów zmiany.
• Spójność zmiany ze strategią firmy.

5. Określenie skali i zakresu zmian:
• Analiza wpływu zmiany – kroki w procesie, zasady – Ćwiczenie: Analiza Wpływu Zmiany.
• Skutki wdrożenia nowych standardów.

6. Kluczowe postacie w procesie zmiany:
• Określenie ról, zadań i odpowiedzialności.
• Zaangażowanie kluczowych postaci w proces zmiany.
• Poznanie oczekiwań interesariuszy wobec zmiany – Ćwiczenie: Diagnoza Postaw Interesariuszy Zmiany.
• Analiza ich postaw i odpowiednie strategie postępowania.
• Poznanie potrzeb użytkowników zmiany i konfrontacja z celem procesu – Ćwiczenie: Badanie Potrzeb Użytkowników Zmiany.
• Zespół przeprowadzający zmianę – kompetencje i kryteria doboru członków zespołu.

7. Analiza możliwości i wybór optymalnej strategii wprowadzenia zmiany:
• Kryteria wyboru strategii.
• Analiza ryzyk – Ćwiczenie: Analiza Ryzyk Zmiany.

8. Plan i harmonogram wprowadzenia zmiany:
• Metodologia planowania, struktura podziału pracy, zasady tworzenia harmonogramu – Ćwiczenie: Harmonogram Zmiany.
• Możliwe ryzyka w procesie i strategie reagowania.

9. Skuteczna komunikacja w procesie zmiany:
• Waga dobrej komunikacji, przykłady porażek i sukcesów.
• Zdefiniowanie założeń strategii komunikacji.
• Opracowanie planu komunikacji, wybór metod i mediów – Ćwiczenie: Plan Komunikacji Zmiany.

10. Dostosowanie pracowników do wymogów zmiany:
• Analiza luki kompetencyjnej.
• Dobór metod podnoszenia kwalifikacji i budowania nowych kompetencji.

11. Monitorowanie procesu zmiany:
• Metody kontrolowania procesu zmiany.
• Wskaźniki sukcesu i efektywności – Ćwiczenie: Określanie Wskaźników Sukcesu.
• Reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie.

12.Ewaluacja procesu:
• Rozliczenie w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Ewaluacji Procesu Zmiany.
• Analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki.
• Przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Zakończenie szkolenia.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest conajmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w Hotelu w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 styczeń 2016
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!